VÄLKOMMEN TILL VÄSTBO FÅGELKLUBBS OBS-BOK

 

Skriv i Obs-boken.  

RENINGSDAMMARNA: 18.00-19.00 grågås 1 par med 4 pulli, storskarv 1 ex, storskrake 1 hane, vigg ca 70 ex, snatterand ca 25 ex, grönbena 8 ex, ärtsångare 1 sj, törnsångare 1 sj

Anders Wikland, <>
- 2021-05-12 19:22
UNNARYD: Svarthätta 2 aj
UNNEN: Storlom 1 ex.

Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2021-05-12 17:29
DRAVEN: Bläsgås 1 ex, Årta 4 ex, Snatterand 1 par, Skedand 8 ex, Vigg 3 ex, Rörhöna 2 ex, Sothöna 3 ex, Brushane 5 spel, Gluttsnäppa 1 ex, Grönbena 4 ex, Fisktärna 3 par, Svarttärna 1 ex, Gråhäger 1 ex, Fiskgjuse 1 ex, Brun kärrhök 2 subad, Havsörn 1 ad + 1 subad, Röd glada 1 ex. (SA,AS,LS)
FRIDSNÄSTORNET 14:35-15:25: Svarthätta 1 sj, Törnsångare 1 sj.
VÄCKLINGE: Gök 1 rop, Törnsångare 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2021-05-11 20:52
10/5 Efter en lång och kylig vår, var det plötsligt sommarvärme lagom till när "Dravenkväll" stod på programmet. 10 personer mötte upp vid parkeringen till gömslet! När vi vandrade mot gömslet slingrade sig plötsligt en Snok över stigen. Kvällens art var den Svarttärna som idogt patrullerade av och an i sjön, i övrigt såg vi Årtor, Skedänder, Fisktärnor, Rödbenor Bruna kärrhökar mm. Vi förflyttade oss till Hunnahall i skymningen, där välkomnades vi av en ropande Gök. Vi intog lite kaffe och njöt samtidigt av kvällskonserten som bestod av knarrande Årta, spelande Enkelbeckasiner, Rödbenor, Grönbenor, samt sjungande Sävsångare och Buskskvätta. Även flera Vattenrallar hördes! Strax efter 22:00 avbröt vi efter en trevlig och ljummen kväll.....//Stefan
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2021-05-11 20:43
Fridsnästornet: Svarttärna 1ex,Fisktärna 4ex,Årta 2 hanar,Skedand 1par,Bläsgås 1ex,Vitkindad gås 1ex,Havsörn 1ad och 1 subad,Brun kärrhök 2 hanar mm
Ulf Ekerhed, <ulfeke@edu.gislaved.se>
Reftele - 2021-05-11 17:06
VÄCKLINGE 19:50: Gök 2 ex hördes ropa.
KINNABERG 21:30-22:00: Kattuggla 2 ex hördes.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2021-05-09 22:32
UNNARYD 20:40: Smålom 1 ex flög över vårt hus ner mot sjön.
SÖRSJÖN , Färda fm: Röd glada 1 ex
JÄLLUNDEN: Kanadagås 1 par 3 pull

Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2021-05-09 20:47
LILJENÄSVIKEN 07:10-07:50: Småskrake 1 par, Småspov 1 str N, Enkelbeckasin 1 spel, Grönbena 1 spel, Fisktärna 4 ex.
BADVIKEN 07:50-08:20: Drillsnäppa 2 ex, Gråtrut 2 ad, Brun kärrhök 1 subad str N, Gransångare 1 sj.
KANALBRON: Gråtrut 1 ad.
DRAFTINGE: Röd glada 1 ex.
JONSBO ÄNGAR: Sånglärka 1 sj.
HÅKENTORP: Sångsvan 33 ex, Bläsgås 1 ex.
FRIDSNÄSTORNET 09:30-12:55: Småspov 9 str O, Drillsnäppa 1 ex.
DRAVEN: Skäggdopping 1 ex, Årta 2 hanar, Skedand 4 ex, Snatterand 1 par, Bläsand 1 hane, Rörhöna 1 ex i skrattmåskolonin, Sothöna 3 ex, Småspov 14 ex, Storspov 3 spel, Rödbena 4 par, Grönbena 15 ex, Gluttsnäppa 15 ex, Brushane 1 hane, Skrattmås >1000 par, Gråtrut 3 ad, Fisktärna 4 par, Storskarv 1 ex, Fiskgjuse 1 ex, Brun kärrhök 1 hona + 1 subad, Havsörn 3 subad.
HUNNAHALL 13:50-14:30: Blå kärrhök 1 hona, Stenfalk 1 hona, Sävsångare 2 sj, Sydlig Gulärla 1 ex.
VÄCKLINGE: Sparvhök 1 ex, Törnsångare 1 sj, Steglits 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2021-05-09 18:57
Kinnaberg 16.15-17.00 Bla Havsörn 1subad,Snatterand 1par,Årta 2 hanar,Rödbena 2ex och Råka 1ex
Ulf Ekerhed, <ulfeke@edu.gislaved.se>
Reftele - 2021-05-09 18:48
Göken hördes, vid Backagärdet ner mot Osarna
Sofia Bertilsson, <bertilsson1973@gmail.com>
Svanaholm - 2021-05-08 20:40
UNNARYD: Bergfink 1 hona ännu kvar vid vår fågelmatning. Bofink 9, Domherre 2, Grönfink 4 ex också.
Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2021-05-08 16:45
DRAVEN 8.10-12.00: Bläsgås 1 ex, Kanadagås 1 par + 7 pulli, Skedand 1 par + 2 hanar, Årta 1 hona jagades av som mest 7 hanar samtidigt, Bläsand 1 par, Vigg 4 ex, Gråhäger 1 ad, Fiskgjuse 1 ex, Havsörn 2 ex, Sothöna 1 ex, Brushane 11 ex, Rödbena 2 ex, Grönbena 1 spel, Gluttsnäppa 5 ex, Storspov 1 ex, Fisktärna 3 ex, Större hackspett 1 ex, Gröngöling 1 spel, Sånglärka 2 sj, Sydlig gulärla 1 hane, Buskskvätta 3 ex, Rödstjärt 1 sj, Sävsångare 1 sj, Nötskrika 1 ex, Hämpling 1 ex, Steglits 1 par
Christian Sandolf, <>
Bredaryd - 2021-05-08 15:04
GULLERYD:Vårfåglar inpå knuten,5:00-13:00,gav 42 arter. Lövsångare, gärdsmyg, nötväcka, talgoxe, blåmes, domherre, bofink, mindre hackspett, ringduva, sädesärla, stare, gulsparv, grönfink, nötskrika, rödvingetrast, enkelbeckasin, entita, trana, större hackspett, grönsiska, kricka, gröngöling, rödhake, koltrast, trädpiplärka, sångsvan, orre-spel, gräsand, kråka, grågås, skata, dubbeltrast, svartmes, taltrast, kaja, svarthätta, ladusvala, knipa, buskskvätta, stenknäck, korp, ormvråk.
Ann-Katrin Andersson , <anneander@gmail.com >
Gulleryd, Gislaved - 2021-05-08 15:00
TIRAHOLM 06:50-07:05: Småskrake 1 par, Drillsnäppa 1 ex, Havstrut 1 ad, Gråtrut 5 ad, Smålom 1 ex, Spillkråka 1 spel, Gransångare 1 sj.
UNNARYD 07:20: Fasan 1 tupp, Svarthätta 2 sj, Ärtsångare 1 sj, Svartvit flugsnappare 3 sj, Rödstjärt 1 sj.
ROTEN 07:30-10:00 Inventering inför restaurering: Sångsvan 2 par, Grågås 1 par + pull, Kricka 3 ex, Orre spel hördes, Brun kärrhök 1 subad, Sparvhök 1 par, Vattenrall 2 ex hördes, Trana 4 par ruvande + 7 str, Tofsvipa 3 par, Mindre strandpipare 1 str, Enkelbeckasin 3 spel, Skogssnäppa 1 spel, Grönbena 4 ex, Skrattmås 9 par, Stenskvätta 1 hane, Nötkråka 1 rop, mm.
JÄRANÄS 10:30-11:00: Fisktärna 1 par, Storskarv 1 ex, Fiskgjuse 1 ex, Svartvit flugsnappare 1 sj.
JÄRANÄS BOKSKOG Spillkråka 1 spel, Svartvit flugsnappare 1 sj.
SÄVSÅS: Svartvit flugsnappare 1 sj.
SKÖRAHOLM: Havstrut 1 ad, Gråtrut 6 ad, Storskarv 1 ex.
LILJENÄSVIKEN: Vitkindad gås 1 ex, Småspov 6 ex, Drillsnäppa 1 ex, Gulärla 1 ex.
BADVIKEN: Morkulla 1 ex, Drillsnäppa 1 ex, Storlom 1 par, Storskarv 1 ex.
HAMMARSGÅRDEN: Sångsvan 4 ex, Trana 84 ex, Stenskvätta 1 ex, Hämpling 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2021-05-08 14:54
ANDERSTORP, Bergsgatan:
Svartvit flugsnappare, hane, i äppleträdet.

Marianne Hedlund, <marianne@larshedlund.com>
Anderstorp - 2021-05-07 21:21
DRAVEN: Årta 5 hanar, Skedand 3 ex, Snatterand 3 ex, Sothöna 5 ex, Skäggdopping 1 ex, Brushane 1 hane, Gluttsnäppa 12 ex, Storspov 1 spel, Rödbena 1 spel, Gråtrut 1 ad, Fisktärna 3 par, Gråhäger 1 ex, Havsörn 1 subad, Röd glada 1 ex, Ladusvala 25 ex, Hussvala 2 ex.
VÄCKLINGE: Röd glada 1 ex, Skogsduva 1 ex, Stenskvätta 1 hane, Buskskvätta 1 hane, Steglits 2 ex + 5 str.
FÅLLINGE FLYGPLATS SM.STENAR 10:05-10:25: Mindre strandpipare 1 ex, Sånglärka 4 sj, Buskskvätta 5 ex, Stenskvätta 4 ex.
ÅGÅRDSFORS: Kanadagås 1 ruvande, Drillsnäppa 1 ex, Forsärla 1 par, Rödstjärt 1 sj, Gransångare 1 sj.
VÄCKLINGETORNET 17:10-18:20: Vattenrall 1 ex hördes, Småspov 1 ex, Grönbena 2 spel, Gulärla 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2021-05-07 19:45
DRAVEN 6/5: Enligt Artportalen sågs det Skärfläcka 7 ex och Svarthakedopping 1 ex under torsdagen!
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2021-05-07 19:35
NORRA BOLMEN 9:00-12:00: Stenskvätta 1 ex (Svanaholm), Havsörn 2 ad, Röd glada 1 ex, Sånglärka 3 sj, (Svanaholms ängar), Ljungpipare 1 ex (Åbyfälten), Tornfalk 1 ex (Hammargården), Göktyta 1 sj, Trädpiplärka 1 sj (Grönhammar), Småspov 1 ex, Vigg 14 ex, Kricka 5 ex, Småskrake 1 par, Storskarv 1 ex, Enkelbeckasin 1 spelande (Liljenäsviken), Ringduva 75 ex (Enetvägen).
Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2021-05-07 18:46
RENINGSDAMMARNA: Sångsvan 1 par på bo, Grågås 1 par m 8 pulli, Kanadagås 1 par på bo. Snatterand 9 par + 4 hanar, Skedand 1 par, Svarthakedopping 5 par, Storskarv 1, Rörhöna 1, Grönbena 2, Drillsnäppa 4, Nordlig gulärla 6 ex
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
Gislaved - 2021-05-07 17:19
RENINGSDAMMARNA: Rörhöna 1 ex., Gluttsnäppa 1 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
GISLAVED - 2021-05-07 15:23
RENINGSDAMMARNA: Silvertärna 2 ex., Nordlig gulärla 1 ex., Skedand 1 par, Svarthakedopping 4 par, Mindre strandpipare 2 ex., Backsvala 2 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
GISLAVED - 2021-05-06 20:56
DRAVEN fm: Snatterand 10 ex, Bläsand 3 ex, Vigg 9 ex, Sothöna 1 par, Skäggdopping 1 ex, Storspov 1 spel, Rödbena 2 ex, Grönbena 1 ex, Fisktärna 2 ex, Storskarv 1 ex, Röd glada 1 ex, Backsvala 1 ex.
VÄCKLINGE: Brushane 5 ex, Gulärla 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2021-05-05 23:43
RENINGSDAMMARNA: Rörhöna 1 ex., Svartvit flugsnappare 1 ex.
LILJEGRÄND: Rödstjärt 1 hane, Grönsiska 2 ex., Domherre 1 par.

Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
GISLAVED - 2021-05-05 15:07
UNNARYD. Fågelmatningen är fortfarande frekventerad. Idag bl.a Domherre 1 par, Grönfink 5, Bofink 7, Fasan 1, Entita 1 ex.
Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2021-05-04 19:57
VÄCKLINGE: Sparvhök 1 ex.
SVANAHOLMS ÄNGAR 09:30-09:50: Svartkråka 1 ex, Gråtrut 1 ad, Buskskvätta 4 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2021-05-04 13:04
DRAVEN 08:55-10:00: Skedand 1 hane, Snatterand 3 ex, Sothöna 2 ex, Storspov 1 spel, Brushane 3 spel, Rödbena 4 ex, Gråtrut 1 ad, Fisktärna 1 par, Brun kärrhök 1 subad.
VÄCKLINGE: Steglits 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2021-05-03 23:49
ANDERSTORP, LYCKÅS: Svartvit flugsnappare 1 hane
Emil Malm, <malm.leh@gmail.com>
Anderstorp - 2021-05-03 06:27
Sparvuggla 1 ex, Större Korsnäbb (vad jag kan bedömma av bilderna) 1 ex, Rödhake 1 ex, Gärdsmyg 1 ex

Anton Ståhl, <anton_stahl@hotmail.com>
Alabo - 2021-05-02 22:37
DRAVEN 19:45-20:00: Skedand 1 hane, Snatterand 1 par, Brushane 1 hane, Rödbena 1 spel, Grönbena 5 ex, Fisktärna 3 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2021-05-02 22:36
LILJENÄSVIKEN 8.40-10.00 (utöver Stefans obsar): Fiskgjuse 3 str, Havsörn 1 ad, Drillsnäppa 5 ex, Storspov 1 spel, Gulärla 1 hane, Stjärtmes 2 ex, Steglits 1 ex, Sävsparv 1 sj
HUNNAHALL kväll: Årta 1 spel, Vattenrall hörd

Christian Sandolf, <>
Bredaryd - 2021-05-01 23:52
LILJENÄSVIKEN 07:45-08:30: Årta 1 par, Enkelbeckasin 1 spel, Gråtrut 4 ad, Storlom 3 ex, Havsörn 1 subad, Mindre hackspett 1 trum, Lövsångare 3 sj, Trädpiplärka 2 sj.
BADVIKEN: Fisktärna 1 ex, Göktyta 1 ex, Stjärtmes 1 ex, Lövsångare 4 sj, Gransångare 1 sj.
ÅS ÄNGAR: Sångsvan 39 ex, Trana 74 ex.
DRAFTINGE: Tornfalk 1 ex.
FRIDSNÄS: Lövsångare 3 sj, Hämpling 1 ex, Steglits 2 ex.
DRAVEN: Årta 3 ex, Snatterand 10 ex, Bläsand 6 ex, Vigg 7 ex, Sothöna 3 ex, Skäggdopping 1 ex, Rödbena 3 ex, Grönbena 1 spel, Brun kärrhök 1 hane, Havsörn 1 ad + 1 subad, Fiskgjuse 1 ex, Fisktärna 2 ex, Ladusvala 20 ex, Hussvala 2 ex.
MELLBY: Sånglärka 3 ex.
VÄCKLINGE: Stenskvätta 1 par, Lövsångare 2 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2021-05-01 22:34
UNNARYD: Bergfink 1 hona kvar på vår fågelmatning.
GISLAVEDS RENINGSDAMMAR: Svarthakedopping 3, Snatterand 8, Mindre strandpipare 1, Drillsnäppa 1 ex bl a

Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2021-05-01 19:14
Anderstorps Stormosse, vindskyddet: Sångsvan 1 par, Buskskvätta 2 ex, Stenskvätta 1 ex, Knipa 1 hane, Kricka 1 hane, Ladusvala 4 ex, Tofsvipa 1 ex. Tornet: Grönbena 3 ex, Tornfalk 1 ex, Ormvråk 1 ex förbiflygande.
Älgarem: Tjädertupp 1 ex

Emil Malm, <malm.leh@gmail.com>
Anderstorp - 2021-05-01 15:59
KÄLLSTORP 15:25-15:55: Stjärtmes 1 ex med föda i näbben, Lövsångare 10 sj, Svarthätta 1 sj, Trädpiplärka 1 sj.
DRAVEN: Skedand 2 hanar, Snatterand 5 ex, Bläsand 2 hanar, Vigg 6 ex, Sothöna 1 ex, Storspov 2 spel, Rödbena 2 ex, Grönbena 1 ex, Havstrut 1 ad, Gråtrut 3 ad, Fisktärna 2 par, Brun kärrhök 1 hane.
VÄCKLINGE: Stenskvätta 1 ex.
VÄCKLINGETORNET 21:37-22:00: Vattenrall 1 ex Herdes, Småfläckig sumphöna 1 spelade sporadiskt i norr, Dvärgbeckasin 1 spelande söder om tornet (hördes 21:51 o 21:54)! Enkelbeckasin >5 spelande.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2021-04-30 22:10
HOGÅRD, Unnaryd: Ringtrast 1 hane, Rödvingetrast 1 du
YAFORS: Spillkråka 1, Knipa 1 hane, Gransångare 1 ex
YASJÖN: Storlom 1 par
BÖKÖNA: Lövsångare 1 sj, Spillkråka 1 ex

Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2021-04-29 16:32
RENINGSDAMMARNA: Sångsvan 1 ex på bo + 1 ex, Grågås 3 par m 4 + 5 + 9 pull + 5 ad ex, Snatterand 8 par + 4 hanar, Svarthakedopping 3 par, Grönbena 1 ex, Drillsnäppa 1 ex + gott om ladusvalor och hussvalor
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
Gislaved - 2021-04-29 16:19
RINGVÄGEN: Rödstjärt, hane. Första för i år
Anton Ståhl, <anton_stahl@hotmail.com>
Hestra - 2021-04-29 08:08
DRAVEN em+kväll: Svarthalsad dopping 3 ex rastade i södra delen, Skäggdopping 1 ex, Årta 2 hanar + 1 hona, Skedand 6 ex, Snatterand 11 ex, Vigg 1 hane, Sothöna 3 ex (revirstrid), Storspov 2 spel, Skogssnäppa 1 ex, Rödbena 3 ex, Grönbena 6 ex, Fisktärna 3 ex, Storskarv 1 ex, Gråhäger 1 ex, Fiskgjuse 1 ex, Havsörn 1 subad, Ladusvala 1 ex.
FRIDSNÄS: Sparvhök 1 ex.
MELLBY: Röd glada 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2021-04-28 19:29
DRAVEN 18:30-19:30: Årta 1 par, Skedand 5 ex, Snatterand 6 ex, Bläsand 3 ex, Vigg 3 ex, Skäggdopping 1 ex, Storspov 1 spel, Rödbena 1 spel, Gråtrut 1 ad, Fisktärna 3 ex, Storskarv 3 ex, Brun kärrhök 1 hane + 1 subad, Röd glada 1 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2021-04-27 20:21
UNNARYD, Nygårds gärde: Dubbeltrast 9 ex, Stare 7 ex
HALLASJÖN, Färda: Spillkråka 1, Gröngöling 1 ex
FÄRGÅN: Vitkindad gås 25 sträckande
NISSARYD. Ringtrast 1 hane, Röd glada 1 ex, Skogsnäppa 1 spelande, Spillkråka 1, Sångsvan 2 ex

Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2021-04-27 19:53
RENINGSDAMMARNA: Grönbena 2 ex., Mindre strandpipare 2 ex., Grågås 1 par med 9 pulli!, Fiskgjuse 1 ex., Röd glada 1 ex. (slog byte).
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
GISLAVED - 2021-04-27 16:18
SMALÅS, morgon: Ringtrast 1 ex, Trädpiplärka 2 ex, Stenknäck 2 ex, Mindre hackspett 1 ex
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
Gislaved - 2021-04-27 07:35
DRAVEN kväll: Skedand 1 hane, Snatterand 14 ex, Bläsand 6 ex, Sothöna 1 ex, Storspov 1 spel, Rödbena 3 ex, Gråtrut 1 ad, Storskarv 8 ex, Brun kärrhök 1 subad, Ladusvala 1 ex.
VÄCKLINGE: Stenfalk 1 hane str N, Hämpling 4 ex, Steglits 2 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2021-04-26 22:03
RENINGSDAMMARNA: Ladusvala 1 ex., Fiskgjuse 1 ex., Mindre strandpipare 2 ex., Grågås 1 par med 5 pulli, Sångsvan 1 par ruv., Svarthakedopping 3 par + 1 ex., Storskrake 3 hanar.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
GISLAVED - 2021-04-26 17:14
RENINGSDAMMARNA: Snatterand 7 hanar + 5 honor, Svarthakedopping 5, Fiskgjuse 1, Mindre strandpipare 3, Gulärla 1 hane, nordlig
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
Gislaved - 2021-04-26 16:36
SMALÅS 07.00: Göktyta 1 ex.
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
Gislaved - 2021-04-26 07:35
Ringtrast 1 hane
Svensgård Töråsvägen 3
20210424

Anders Brötjefors , <anders. brotjefors@gmail. com>
Anderstorp - 2021-04-25 20:01
LILJENÄS-/BADVIKEN 06:50-07:35: Knölsvan 1 ex, Sångsvan 4 ex, Skedand 1 par, Vigg 1 par, Orrspel hördes, Skäggdopping 2 ex, Mindre strandpipare 1 ex, Storspov 1 spel, Skogssnäppa 2 ex, Tornfalk 1 str N.
SVANAHOLMS ÄNGAR: Ringtrast 1 hane (BLn,SA), Storspov 1 par, Sånglärka 5 sj.
VASSVIKARNA: Brun kärrhök 1 hane, Röd glada 1 ex, Enkelbeckasin 1 spel, Gransångare 4 sj, Hämpling 1 ex, Steglits 1 ex.
BÖKKULLENS HAMN: Smålom 2 ex, Storlom 1 ex, Gråtrut 1 ad.
ÅS ÄNGAR: Sångsvan 28 ex.
DRAVEN: Årta 1 hane, Skedand 2 hanar, Snatterand 14 ex, Bläsand 8 ex, Storskrake 1 hane, Skäggdopping 3 ex, Sothöna 1 par, Storspov 2 spel, Rödbena 2 spel, Havstrut 1 ad, Gråtrut 2 par (1 parning), Storskarv 4 ex, Brun kärrhök 1 subad, Havsörn 1 ad.
VÄCKLINGE: Bergfink 1 sj, Mindre korsnäbb 2 str N, Steglits 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2021-04-25 19:05
LILJEGRÄND: Stenknäck 1 ex., Järnsparv 2 ex., Bergfink 8 ex., Domherre 4 ex., Grönfink 4 ex., Bofink 15 ex., Ringduva 1 ex.
NENNESMO: Röd glada 1 ex.
SVANAHOLMS ÄNGAR: Stenfalk 1 ex., Röd glada 1 ex., Ormvråk 1 ex.

Bo o Helena Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
GISLAVED - 2021-04-24 21:15
LILJENÄS-/BADVIKEN 06:55-09:00: Sångsvan 5 ex, Kricka 23 ex, Vigg 3 ex, Småskrake 1 hane, Orrspel hördes, Skogsduva 2 ex, Mindre strandpipare 1 ex, Storspov 36 ex, Enkelbeckasin 2 spel, Drillsnäppa 1 ex, Rödbena 1 ex, Gråtrut 4 ex, Storlom 1 ad, Storskarv 2 ex, Gråhäger 1 ex, Brun kärrhök 1 hane, Fiskgjuse 1 ex, Tornfalk 1 str N, Gulärla 1 ex, Trädpiplärka 1 sj, Lövsångare 1 sj, Gransångare 2 sj, Hämpling 1 ex, Steglits 2 ex.
DRAFTINGE: Röd glada 2 ex, Sånglärka 1 sj.
NENNESMO: Röd glada 1 ex, Sånglärka 2 ex, Skogssnäppa 2 ex i naturreservatet.
DRAVEN kväll: Skedand 4 ex, Snatterand 8 ex, Bläsand 4 ex, Vigg 1 par, Sothöna 1 ex, Storspov 2 spel, Rödbena 2 spel, Storskarv 5 ex, Tornfalk 1 ex.
VÄCKLINGE: Hämpling 3 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2021-04-24 19:50