O b s b o k

Ringarp   2017-12-12 08:42
Ett par hundra, uppskattningsvis, bergfinkar i bokslänten utanför stugan, ner mot sjön. Smått "oroliga" i sitt hoppande i snönedfallet. Smålåtande.
Janne
  
 
Bjäregatan - Tyringe   2017-12-11 19:59
Ett nytt Alcedonummer har i dagarna skickats till Beta-Tryck i Tyringe. Hopp om ett julnummer...
Alcedo-redaktionen
  
 
Svenskemyr   2017-12-11 18:08
Ja, istället för alltid Ekholm stack jag o hund till en vintermyr. Absolut tyst på lokalen, bara lite porlande vatten i några diken. Men tystnad är man inte bortskämd med i nutidens samhälle. Ceasar släpar på en mindre brännesbit. Jo, en kungsfågel lät precis.
Björn
  
 
Värsjön 2017-12-10   2017-12-10 17:58
8 ex tundrasvan (mindre sångsvan) rastade
Seth
  
 
Ö.a Grytåsa   2017-12-10 17:02
Även i dag var 2 st ormvråkar på plöjningen vid traktorpullingen
John O
  
 
sönderössjö   2017-12-10 16:32
Gulsparven tillbaks på fågelmatningen i år, ifjol var det inte mer än några få som besökte matningen. Tror det beror på att det funnits ett fält med havre i närheten som inte skördats och där har det varit gulsparv. Annars domherre. stenknäck, trädkrypare, rödhake, svartmes, entita, talgoxe, blåmes, skata, nötskrika, koltrast.
Kurt Arne i Sönderössjö
Skicka e-post till Kurt Arne i Sönderössjö  
 
Ringarp   2017-12-10 13:24
Rörelse på fågelfronten, främst en stor flock med bergfinkar (ungefär 100-tal) som ibland gästade utfodringen, annars for runt i trädkronorna. Dessutom 4 bofinkar, 10 domherrar, mesar, nötväcka och 1 närgången ormvråk. Roligt med lite liv!
Eva, Janne
  
 
Ringarp   2017-12-09 17:02
Två grågäss flög en runda, som om det vore i början av mars. Kackla till, drog mot Spång. Några gråsiskor sågs liksom ibland innan. Större hackspett, lite fågelmatningsfåglar.
Janne
  
 
Hjelmsjön   2017-12-04 19:03
Faktiskt nyis på stor del av sjön. Öppet på örkelljungasidan, från Kjellssons till Hjelms, upp emot 50 m brett hela sträckan. Gräsänder i detta område.
Björn
  
 
Värsjön   2017-12-03 20:00
Hoppade över lotter och julskyltning och åkte upp hit istället. Den ”mindre bra” hösten/vintern i sjön med sjöfågel fortsätter. Antalsmässigt och artmässigt är detta den sämsta, så länge vi kollat av sjön, och det är sedan början på 90-talet. Idag, 4 vigg, 4 knipor, 10 gräsänder, och 16 storskrakar. Som brukligt i höst, gråsiskor i luften, kungsfågel.
Björn
  
 
Utbildningscentrum   2017-11-30 21:52
En rik kavalkad med olikartade bilder visades upp denna innekväll. Sammanlagt 15 personer hade bänkat sig och Perrys inköpta klementiner avåts i en mellanpaus.
Zigges aprilresa till Sardinien resulterade i en mängd orkidébilder, Patric varvade Amasonasbilder med starka bilder på skånska trollsländor. Lars' "inlägg" handlade mer om föreningens egna exkursioner och om bränningen av ljungheden i Bollalte. Perrys blandning blev en inspirerande kavalkad visande hans egen brokiga vistelse i skilda naturområden, varefter Janne avslutade med en kort berättelse om Evas och hans egen Polenresa till låglandsurskogen där.
Egna bilder 2017
  
 
Flinka, Åkarp, Esborrarp, Årröd   2017-11-29 12:42
Rundtur i det milda novembervädret. Utspridda ormvråkar (Flinka, Esborrarp, Årröd) och kråkfågel som skator, kråkor, kajor (större flock i Esborrarp) och på några ställen nötskrikor.
I Årröd låtade två glador med sina speciella läten, 5 stenknäckar. Och fotografering av den grova, heldöda eken i denna by. Verkar som om den får stå kvar.
Annars en titt på granåkrarna i Västra Flinka, Sjöbygget, Åkarp... Men såg ingen varfågel vart jag än tittade.
Janne
  
 
Bjäregatan 3   2017-11-28 20:15
Jo, skulle dividera med Zigge om en kommande artikel kring vår inventering av tofsvipa och stenskvätta. I det "halvvilda" partiet mellan huset och Zigges parkerade bil hoppade, skuttade, småflög ett 15-tal gråsiskor - till synes nöjda med vad ogräsfröna kunde erbjuda.
Janne
  
 
Almliden 40   2017-11-27 16:25
Rastande och flöjtande 11 domherre i grannens träd idag. Igår hade vi 70-tal gråsiska vid vandring runt sjön i Lärkesholm.
Lennart
  
 
Lönsjöholm/Karsatorpsrundan   2017-11-27 15:41
Fick bli denna runda med Caesar. Hör- och sebart var enbart, denna sena novemberdag, arter förknippade med höst/vinter. Korp, nötskrika, nötväcka, mindre korsnäbb, kaja, svartmes, kungsfågel, tofsmes, bergfink, gärdsmyg, skata och kanske någon till.
Björn
  
 
Nya kyrkogården, Örkelljunga   2017-11-25 14:11
Stilla lördagsväder. Kolla några gravar, risa. Då sjöng en rödhake så stilla, "eftertänksamt".
Janne
  
 
Eket   2017-11-23 19:42
Körde E-4 söderut vid middagstid,i jämnhöjd med Eket såg jag en ryttlande Tornfalk, i söndags vid traktorpullingen såg jag 1 ormvråk på plöjningen och en satt på en stolpe
John O
  
 
Cykeltur   2017-11-23 15:26
En tvåhjulig förmiddag om Harbäckshult, Ramnekärr, Ljungaskog. 2 ex glada, 1 sparvhök, gråsiska, korp, 7 grågås passerade vid Ramnekärr och vid pullingbanan i Ljungaskog 3 ormvråk, 20-tal björktrast, 150 kaja varav 50 ex hade gemensamt bad i vattenpöl, och där fanns också 3 ex stare.
Lennart
  
 
Värsjön   2017-11-21 10:04
Jag var också vid Värsjön igår på fm. Räknade in 11 storskrake, 10 vigg, 2 brunand, 5-6 knipa, 20-tal gräsand.
Lennart
  
 
Värsjön   2017-11-20 17:26
Hittills en mindre bra höst vad gäller andförekomsten i sjön. Idag, 20 vigg, ca 20 storskrakar, ett antal knipor, gräsänder på håll, en storskarv.
Björn
  
 
Pinnån   2017-11-20 09:35
Kungsfiskare, äntligen i år en obs av arten. Höll till vid tillflödet till ån just ovan reningsverket.
Björn
  
 
Utbildningscentrum   2017-11-17 13:39
Inte mindre än 24 personer kom för att lyssna till biologerna Inger och Mats Runesson från Råsgård, Opparyd i Alvesta kommun. De driver sen 2005 företaget Pratensis som inriktat sig på att saluföra ängsfröblandningar, alltså frön från ängsväxter av olika slag.
En anledning till träffen var att ett gräsdominerat område i Biparadiset, Ekholmstäkten har bearbetats för att göras om till en torräng. Till glädje för vildbin och andra "flygfän". Under det kommande året lär ett flertal av de insådda växterna komma till sin rätt och gå i blom.
Nåväl, denna kväll berättade Runessons om varför det kan vara givande och spännande att förvandla en idag ganska trist markyta, kanske delar av trädgårdens snaggade gräsmatta till en "gammeldags" äng. Hur går man till väga, hur förbereder man marken, vilka fröer och fröblandningarfungerar bäst?
På Pratensis har man lärt sig att odla fram frön från bortåt 100 olika örter och gräs; alla är de självuppdragna, svenska ängsväxter. En arbetsintensiv sysselsättning!
Under det decennium som företaget funnits till har de blivit involverade i många projekt; I Vattenparken i Örebro, på Ekerums golfbana på Öland, på SLU Uppsala, i Finspång, i Laholm, i Sunbyberg.
Biparadiset i Växjö är en annan arena där frön från Pratensis byggt upp ett nytt ängssamhälle.
Ytterligare en annan möjlig avnämare är förstås den naturvän som vill skaffa sig sin egen "vildäng".
Representanter från Ö-a kommuns gata/park var med och lyssnade och kanske entusiasmerades. Vi får se om det för med sig konkreta insatser framöver.
ÖN-föredrag
  
 
Ringarp   2017-11-15 09:34
En mindre hackspett kom nu på förmiddagen och undersökte grenarna på en medelstor ek strax utanför stugan. Några minuter senare kom den stora hackspetten och skulle visa upp sig den också.
Janne
  
 
Hjälmsjön   2017-11-12 19:57
Denna söndag kunde vi iakttaga en lite märklig händelse. Ute på Hjälmsjöns vatten dök plötsligt tre håriga huvuden upp, tre älghuvud!! Var uppe i Spångaviken, men älgarna spatserade i land på Östra Ringarpssidan... i trakterna av Krohns och Isakssons permanenthus. En säregen syn, det måste man säga!!
Ulf o Inger Åberg; Lasse o Kerstin Johansson (gm JJ)
  
 
Ringarp   2017-11-12 08:30
Ett flertal korsnäbbar satt i några höga granar och utstötte samtidigt höga "köckande" läten... Inte riktigt samma läten som de avger under sina medvetna flygturer.
Eva