O b s b o k

Kyrkolycke   2018-05-24 20:40
Under min cykling i morse såg jag ju flera hussvalor runt och vid Eje Johanssons bostad. Minst 6 ex kunde ses samtidigt.
Lennart
  
 
Dammar i Harbäckshult och Håleryd   2018-05-24 20:33
Kollade på morgonen, först hur det ser ut i 'Görans' damm i Harbäckshult men endast en gräsand-hane. Hugossons damm hyste endast grågåspar med 4 ungar. Nedre dammen i Håleryd helt fågeltom men övre dammen hade gräsandpar med minst 7 ungar, kricka-hane och knipa-hona. Ingen sångsvan syntes till!?
Lennart
  
 
Pinnån, Ekholm   2018-05-24 11:32
Jungfrusländor och sandflodtrollsländor (tiotal) flyger fint vid bron vid biparadiset nu. I en glänta på stigen mellan Ekholm och Ringåsen sågs årets första kungstrollslända. Det är den tidigaste rapporterade i artportalen.
Patric och eleverna i geografi 1
  
 
Lemmeshult, Edvardssons   2018-05-24 08:30
Vandra på insådda mossåkern igårkväll - hittade en död tofsvipa. Kunde inte se några yttre skador.
Gunnar Edvardsson
  
 
Kommunrundan   2018-05-24 08:05
Genomförde i tisdags, den 22:e, min inventeringsrunda runt i kommunen, och någon punkt i Hässleholms kommun. Börjar i Ö. Ringarp, till Lärkesholm-Värsjön- Värsjö by- Flygfältet Fagerhulr-S. Össjö-Krångelbygget-Lönsjöholm och slutligen Sonnarp. I stora drag så. Rundan tar ca 5 timmar att genomföra med 20 5-minuters stopp.
Fick ihop 46 arter. De arter som förekom på flest stopp var bofink, lövsångare, ringduva och svarthätta. Som vanligt alltså. Inga ovanliga arter noterades. Nämner törnskata. Storlom i Värsjön naturligtvis, en häger, sävsparv på två stopp, hela 5 sånglärkor på flygfältet i Fagerhult och 2 i S. Össjö nedan Bygdegården utanför räkningen. Vid Värsjön en sj kärrsångare, som inte hördes till min punkt 50 meter där ifrån. En höjdpunkt var frukosten vid Vitasjö i försommarvärmen.
Björn
  
 
Troedstorp   2018-05-23 20:58
Var en knapp timme 8-9 och lyssnade efter göktyta men hörde ingen idag.
Lennart
  
 
Ö. Ringarp, gården   2018-05-23 20:46
Idag upptäckte Jörgen en makaonfjäril flyga i trädgården vid gården i Ringarp. Inte så vanligt att man ser den nu för tiden.
Finns det andra i trakten som noterat denna stora, vackra fjäril i år?
Jörgen, Maria (gm JJ)
  
 
Ramnekärr   2018-05-22 21:24
I ett underbart kvälls- och sommarväder fick Bente och Christer Unosson motta Örkelljungabygdens Naturs nyinstiftade naturvårdspris - till Kjell Karlssons minne! Vi var 30 personer som mött upp och som först fick göra bekantskap med floran på den lilla hårdvallsängen/svinrotsängen. Så här tidigt på säsongen är det mest svinroten/kornfibblan som hunnit börja blomma, men även några jungfrulinplantor kunde hittas nära stigen.
Fikat intogs vid stengärdet intill. Därefter överlämnade Patric föreningens naturvårdspris och läste upp vår motivering av valet av mottagare.
Avslutningsvis vandrade vi i den intilliggande fast betydligt större betesmarken, säkerligen med gammal historia som äng även den. Visst var det väl hedfryle vi letade fram, annars hittades mer vanligheter som knägräs, stagg, pillerstarr, stenmåra mm i den enbusk- och trädberikade gräsmarken.
Vilken fin kväll det blev!! Och roligt med blandningen av föreningsfolk, Eketfolk och lite "utsocknes" (Stidsvig, Östra Ljungby)...

ÄN EN GÅNG STORT GRATTIS TILL BENTE OCH CHRISTER!! För goda initiativ och viktiga insatser för att hålla liv i det gamla kulturlandskapet.
Vi ses - om inte förr så förhoppeligen när slåtterdagen inställer sig i mitten av augusti!
Ps En göktyta passade förresten på att tyta flera gånger i kvällen Ds
Naturvårdspriset delas ut! (ÖbN)
  
 
Troedstorp   2018-05-22 08:20
Denna morgon hördes och sågs två göktytor. Eventuellt hördes ytterligare en. Törnskatepar, skogsduva, gröngöling. Vid Store mosse 1 tofsvippar. Igår noterades 1 törnskatehona vid Lillgården, Harbäckshult, 1 hämplingspar i Håleryd och 2 hannar och en hona törnskata vid rakbanan.
Patric
  
 
Lemmeshult, Edvardssons   2018-05-21 16:50
Men jag skulle också noterat att jag besökte den nysådda, trumlade vipåkern vid middagstid. Om det fanns kvar några vipor efter markarbetena.
Jo, nog kunde jag räkna in 6 tofsvipor på nakna, nysådda fältet! Ibland var några uppe och flög. Samtidigt kunde ett annat vippar ses på betesmarken på andra sidan diket. Så minst 8 tofsvipor. Hoppas att det blir några lyckade kullar som resultat...
Janne
  
 
Pinnån, fiskodlingen, Spinneriet   2018-05-21 13:49
Skarprättaren gjorde också en tur nedströms fiskodlingen i Spång, ner till Spinneriet. Främst med skunkkallan i sikte.
"Moderplantan" vid gamla banvallen/cykelstigen, just intill fiskodlingsbäcken, är i år om möjligt än större! Måste grävas upp, måste man nog tycka! Men denna väldiga planta liksom den jag hittade nere vid utflödet i Pinnån lämnade jag tillfälligt kvar för att göra en koll nedströms i Spinneriet.
Och visst fanns kallan här ock, en del olikstora, spridda ex. Grävde upp de fem ex jag såg, två var ganska små. Kvillområdet med under högvatten många olika fåror genomsöktes alltså. Kan finnas fler.
Återstår ta hand om plantorna vid Spångabäcken, här kommer förstås senare att spridas många frön om inget görs!
Janne
  
 
Spångabygget   2018-05-21 13:41
En skön timme på ängen i Spångabygget. Svag vind, snart överblommad vattenklöver; småvänderoten hållt sig bättre. Granspiran är även här klart på gång, 5 tätörtsplantor. Någon trollslända, flickslända.
Plockar bort de större nedfallna pinnarna.
Ägaren från Danmark påträffades - "o, ja, visst får ni fortsätta med er slåtter". Tror han vandrade på vångavägen med en virkesuppköpare. Vägen är mycket grovt, fult lagad sen vinterns itukörning.
Janne
  
 
Tockarp, nära Stensån (kattfotlokalen)   2018-05-21 13:36
Bestämde mig att vara skarprättare denna förmiddag - exekverade skunkkallan intill betesmarken och Stensåns ena åfåra. Får kollas kommande år, svårt få tag på hela roten.
Värmen drivit på ängsväxterna: blommande granspiror, svinrot mm
Stora åker- och lövområdet intill är nu högt inhägnat, ek är planterad, nog en del björk också. Man borde se till att den ännu "levande" gräsmarken (kattfot utgången?) med granspira åter betas. Men vem ska ansvara, som om Ö-a kommuns politiker vill jobba med frågan, vill ta något ansvar? Tveksamt. Skulle förvåna.
Janne
  
 
Ekholm   2018-05-21 09:23
Nära specialholken, ca 100 meter, satt nu förmiddags nu en låtande göktyta! Starungar i holkarna runt betesmarkerna.
Björn
  
 
Storemosse   2018-05-20 19:38
Angående i morse, var jag på plats samtidigt som Lennart i Troedstorp. Dock stannade jag där lite längre, och 2 göktytor sjöng ganska ihädigt lite efter Lennarts bortcyklande. Dessför innan var jag en stund vid Storemosse, och där sjöng en trädlärka oerhört intensivt, uppe i det blå. Dessutom en tofsvipa.
Björn
  
 
Värsjön runt   2018-05-20 18:55
Under bilturen hem från på-plats-skådning igår får vi inte glömma att vi såg en mård längs vägen. Intressant, men den är ju en grym predator. Patric hade kameran framme och tog några bilder.
Lennart
  
 
Troedstorp   2018-05-20 18:51
I ljusa morgonstund 'trampade' jag ner till platsen för göktyta och fick svagt höra den sjunga. Björn hann upp mej på vägen dit så vi delade upplevelsen och även en törnskata visade sig fint i toppen på en buske. Efter det tog jag skogsvägen upp till V. Flinka och ut på granåkern. Där fick jag en toppen-obs av hämpling-hane i en grantopp. Även hona fanns i närheten. Hörde ingen vaktel idag heller.
Lennart
  
 
Värsjön   2018-05-19 22:06
Glömde i all hast en kanske tung art i Tag Plats. Sjungande bergfink!
Björn
  
 
Östra Ringarp    2018-05-19 21:40
Vandring i bokskogen vid sjön, mot Lasapella. Rikt trummande mindre hackspett nära "Grytan". Spillkråka, större hackspett, skogsduva som hoade (andra sidan Östra Ringarpsvägen).
Jörgen, Maria (gm JJ)
  
 
Värsjön   2018-05-19 20:22
Några småmeningar, komplement till Björns välformulerade Värsjöskildring.
Lite säreget sätt att vistas sex timmar på samma plätt. Intensivt lyssnande efter varje ljud som höras kunde. Från törnsångarens upprepningar timme ut och timme in. Till den närbelägna starens egentillverkade sång och härmningar. Plötsligt kunde vi inregistrera vacker sång från rödvingetrast... fast den kom ju från just staren i den halvdöda högstubben av al.
En bergfink vållade bry, var det ändå inte en grönfink; Patric fick då syn på den. En eftersläntrare. Osäkerhet rådde också ett slag visavi våra största hackspettar. Spillkråkans och gröngölingens läten! Det var nog ändå bara gröngölingensom flög runt och gav läten ifrån sig.
Som Björn nämnde kunde vi med spända öron under en tid höra orrtuppen från stora myren österut. Och visst kunde lommens starkt mäktiga läten emellanåt höras rulla över den stilla vattenytan!
Tack för en njutbar förmiddag och en trevlig samvaro!!
Janne (m fl)
  
 
1950-talet - Spång, Ekholm   2018-05-19 18:13
Pratade en kort kvart med Sven Arne Malmström idag. Handlade om fåglar i nutid, men än mer om fåglar i "forntid". Under början av 1950-talet var den drygt 10-årige pojken en mycket flitig "fältbiolog", ofta var han ute på egna äventyr eller hade han någon kompis i släptåg. Framförallt drog Sven Arne runt i området mellan Spång och Sonnarp, exv kring Store mosse-området. Här fanns på den tiden rikligt med både orre och tjäder; tjäderspelet fanns mer i södra delen, orrspelet längre upp på mosseplanet.
Han minns även att han var på tjäderspel borta i Ekholm, på myrmark nära dagens stora bergbrott. I en egentillverkad liten koja kunde han (och ibland två bröder Almér) äntra platsen/kojan redan på kvällen då de kunde uppleva tupparnas inflog. Sen kom ju morgonspelet efter nattens långsamma timmar. Kunde nog röra sig om 5-6 tjädertuppar som kunde inräknas, kanske även 7...
Annars smög han en hel del på rådjur och älg; de var alls inte så vanliga på den tiden som de är nu.
Sven Arne Malmström (gm JJ)
  
 
Värsjön   2018-05-19 16:50
Denna lördag tog vi, Patric, Lennart, Kurt-Arne, Janne o undertecknad, plats vid sjön, för deltagande i SkOF:s årliga artsamlartävling. Det gäller att under sex timmar samla så många arter som möjligt, som hela "laget" måste se/höra, för att arten ska få räknas i sammanräkningen. Starttiden bestämmer laget själva.
Lite före kl 6 började vi i ett fantastiskt väder, helt lugnt med lite dimma över sjön och en sol som steg allt högre på himlen.
Första timmen regnade det helt naturligt in många arter, sångare, trastar. Roligt var det att den ensamme? orren från Stens myr kunde höras, troligen bara vi som kan ståta med denna art. Gott med solen när första fikan intogs runt 8. Med jämna mellanrum tilltog artantalet. Fisktärnan fick alla till sist, drillsnäpporna spelade fantastiskt energiskt, ensamma tofsvipor drog förbi vid några tillfällen.
en art som gäckade laget under många timmar var gråtruten, Patric hade 1 ex tidigare på morgonen, men nära inpå kom till sist en gammal fågel. Så är det, givna arter är och blir inte alla givna. När slutresultatet kunde summeras visade det sej att till exempel både rödhake skogssnäppa saknades. Tornseglare och kommande? rariteten hussvala spanades in med tubarna.
En knapp timme, fram till lite före kl 11, infann sej rent ut sagt stilltje i nya kryss. Inget nytt hände, men vi "måste" fortsätta ligga i, Patric var duktig med mycken energi. Till sist, efter timmar av tittande och önskande av arten, en bivråk på längt avstånd, och gladorna kom upp i luften, fick i alla fall 3 ex.
Lön för mödan blev det. Säkra vitkindade tubades in på avstånd, efter att en större flock missats av några tidigare på morgonen. För att inte tala om sista kvarten! Först duvhök kretsande över sjön, minuterna senare en snabbt flygande tornfalk halvhögt över sjön, och ytterligare minuter senare en lärkfalk över Värsjönäs.
Ja, efter en spurt den sista dryga timmen fick vi ihop 58 arter! Men, fasen att vi inte fick ytterligare två. Väl mött nästa år.
Björn
  
 
Killhult Våxtorp    2018-05-19 09:39
Nu på morgonen flög det två storspovar över gården. Var det honor som redan flög söder ut?
Lars Schale
  
 
Boalt, lilla Stensån   2018-05-18 15:54
Per Ingvarsson är en stor fisk- och musselentusisast. Denna gång har han fått i uppdrag av Stensåns Vattenråd att inventera övre delarna av (stora) Stensån, liksom Lilla Stensån.
Idag gjorde vi ett gemensamt besök ute i markerna och kom då att träffa Per när han höll på att undersöka Lilla Stensåns sträckningar i kulturlandskapet väster om Boalt. Pers arbete ska framförallt bestå av att inventera förutsättningarna för fisk, musslor mm i dessa spännande vattndrag. Bottensubstratet är då viktigt, finns här grus och sten, stenblock? Finns det alar längs vattendraget? Vilka åtgärder är lämpliga att göra för att förbättra "livet" i dessa utkantsområden.
Per berättade att han haft hel del inslag med öring i ån. Egentligen borde både havsöring och lax kunna dra sig ända hit, men det är dock något osäkert hur det egentligen är. Per hoppas på att utförandet av flertalet elfisken längre fram ska kunna ge svar på dessa frågor.
Signalkräftor har etablerat sig ganska rikligt i denna åfåredel, men glädjande nog har Per även sett utterspillning på flertalet håll. Ibland ganska rikligt, t ex under en gammal valvbro. Vi tar oss dit och betittar. En markägargranne stöter till och samtalet breddas.
Perry, Lars Schale, Per Ingvarsson, Janne
  
 
Troedstorp   2018-05-18 15:38
Under bortåt en timmes tid (07-08) denna morgon kollades göktytorna i Troedstorps östra delar. De fick höra mycket ropande under hela denna timme! Alldeles säkert hördes tre tytor samtidigt, men av allt att döma fanns där även en fjärde som ropade emellanåt.
Jörgen läste vad Erik Rosenberg noterat: "Under parnings- och bosökstiden ropa göktytemakarna ofta växelvis på något avstånd från varandra." Det kan ju tyda på att två par håller på att etablera sig i markerna kring hästgården. Spännande!
Jörgen A. o Lasse Johansson (gm JJ)