O b s b o k

   2020-09-26 21:29
Björns fåglar var kvar i Hjälmsjön två timmar senare. Minus en bläsand, men istället 3 snatteränder.

Skådade sedan en knapp timma tillsammans med Seth i Ljungaskog. Några ormvråkar, sparvhökar och glador på sträck. Småfågelsträcket bestod mest av bofinkar och ängspiplärkor, men vi såg och hörde också några sånglärkor och en trädlärka. De rastande fåglarna var ängspiplärkor och en stenskvätta. I kråkfågelflocken kunde jag räkna 7 råkor.

Sedan blev det Harbäckshult. Ytterligare några ormvråkar och sparvhökar på sträck samt en fjällvråk som kom lågt och fint. Massor med rastande ängspiplärkor.
Patric
  
 
Hjelmsjön   2020-09-26 10:53
Nu, 5 sjöorrar, ett par svärta, 4 bläsänder, 10 krickor i en stilla sjö.
Björn
  
 
Sönderössjö   2020-09-24 21:25
Inger Neuman ringde mig idag och berättade att i måndags 21-9 hade haft besök av en härfågel i Porkenahult inte så många obsar i kommunen av denna raritet. Ägretthäger i Storsjön på Hallandssidan ikväll.
Kurt Arne Sönderössjö
  
 
Harbäckshult    2020-09-23 21:21
Ganska intensivt småfågelsträck på e.m. kl 14-16. Bofinkarna dominerade, det måste passerat över 1000 ex i små flockar. Därefter ängspiplärkor och ladusvalor. Grönsiskorna är väl både på sträck och flyger runt. Svårt att veta. Roligast var dock 4 trädlärkor som jag fick in i tuben på håll och som trevligt nog gick ner i hästhagen. Tror att jag hade några fler på långt håll. Inga rovfåglar. I "Kroksa damm" sågs en kungsfiskare och i ljungaskog en forsärla. Avslutade med Hjälmsjön där jag hörde ytterligare en kungsfiskare och kunde avnjuta en lärkfalk som jagade sländor.
Patric
  
 
   2020-09-23 18:22
Ljungaskog en timme i septembersolen. Ängspiplärkor o grönsiskor var de mesta och flesta. Och alla kajorna som alltid uppehåller sej här. Det enda egentligen att notera särskilt var 2 råkor och en duvhök, som fick all kråkfågel på vingarna.
Björn
  
 
Hjälmsjön   2020-09-23 01:42
Även vi hade glädjen se sjöorrarna och svärtorna vilka låg kvar i sjön när Hallandsåsen-exkursionen avslutats. Patric skildrar så bra i sin obs-text!!
Eva, Janne
  
 
lite här, där   2020-09-23 01:39
Senaste dagarna hört enstaka fågelsång från några olika arter - rödhake, svartmes, gransångare, gärdssmyg
Janne, Eva
  
 
   2020-09-22 19:38
Lärkesholmssjön: ägretthäger 1 ex.
Pinnån, Bruket: forsärla 1 ex.
Hjälmsjön igår: kungsfiskare 1 ex.
Patric
  
 
sjöarna i kommunen   2020-09-20 20:38
Hjälmsjön 11.35-12.55. En väldigt fin flock med sjöorrar rastade. Hela 62 stycken, varav 9 hannar. Dessutom 9 svärtor, 4 hannar och 5 honfärgade. Alla sjöorrarna var uppe och flög några rundor 12.20. Därefter var det svärtornas tur att dra fram och tillbaka över sjön. Plötsligt kom en småskrakehona från ingenstans och hakade på detta gäng. Det såg för dråpligt ut.

I Värsjön noterades 8 storlommar och sorgligt nog verkade knölsvansparet ha förlorat även sin sista unge... 5 skarvar, 2 gråhägrar och 2 skrakhonor.

I Fedingesjön rastade 11 svärtor varav 7 hannar, 15 krickor och 3 bläsänder och i Köphultasjön 8 bläsänder och 3 sjöorrar, 1 hane och två honfärgade. På flygfältet flög 17 tofsvipor, medan 2 dubbeltrastar fokuserade det kortklippta gräset.

Jag var tillbaka vid Hjälmsjön 16.50. Sjöorrarna och svärtorna var kvar. Sjöorrarna drog först några kortare svängar under ljudligt visslande, landade igen, låg tätt tätt ihop och snurrade runt varandra i en livlig ringdans. Därefter blev det vidare svängar över sjön och allt högre och högre upp, men varje gång jag trodde att de skulle dra mot kusten så blev det ett varv till. 17.20 lämnade jag och då var de knappt synliga, men ännu kvar över sjön.

Väldigt rolig dag med lite nedfallna höststräckare.
Patric
  
 
Hallandsåsen   2020-09-20 18:19
Dagens vandring på Hallandsåsen gick till Musikedalens naturreservat (musike, gammalt namn för myskmadra). Vi var tolv personer som gick en runda på c.a 5km mest på små skogsvägar. Säsongen går mot sitt slut när det gäller flora och fågelsång, men en hel del hittade vi att se på. Först hittade vi en påkörd brun huggorm, mycket med sumpnoppa och skogsnoppa, fina exemplar av kambräken. Blodroten var väl det som blommade bäst, men även ögontröst hittade vi på några ställen. Svamp fanns en hel del olika sorter, bl.a olika soppar. Fågelläte var mest talgoxe, blåmes och grönsiska. Vi fikade först i en glänta i bokskogen där vi studerade mossor och lavar men kom fram till att vi behöver lära oss mer. Vi kom in på en gammal väg där det växte fina lavar tillhörande Cladoniasläktet och nedanför hörde vi bäckens porlande. Vi intog en andra fika innan vi började bestigningen av Klintehallar, höjdskillnad ca. 50 meter. Det var brant uppför i bokskog, väl uppe konstaterade vi att lövverket tog bort det mesta av utsikten. Nedstigningen tog vi en lite lättare väg förbi stora rotvältor av gran o fur men även stora stående mäktiga bokar och granar. Väl nere på väg igen såg vi på brandticka på en granlåga. Avslutning blev vid resterna av en gammal kvarn.
Lars o Evy
  
 
Hjälmsjön   2020-09-19 23:50
Ägretthäger idag igen. Kl. 16-16.30.
Patric
  
 
Krooksa damm   2020-09-18 18:47
Tre kungsfiskare.
Saga och Lena
  
 
Åsljunga 18 september    2020-09-18 17:08
Inga gulhämplingar men väldigt mycket grönsiskor vid fågelbordet.
Seth
  
 
Ekorrstigen   2020-09-18 16:12
Igår, torsdag, efter kl 16, i två stora grupper, 230, och 20 minuter senare, ca 200 tranor passerade med kursen att lämna landet för denna gången.
Björn
  
 
Hjälmsjön   2020-09-18 15:27
18/9 kl.08:00, Hjälmsjön vid f.d. Bengts Gård, på en av bryggans stolpar landar helt kort en kungsfiskare. Inget foto hanns med. Inte denna gången heller. Men dimmorna var vackra med paddlande kanotister skymtande. Några småfåglar ute i vassen mitt i sjön. För långt avstånd för artbestämning. Kan ha varit rörsångare eller liknande...
Seth
  
 
Örkelljunga, Hjälmsjön   2020-09-17 20:33
Nu gillar plötsligt inte obsboken utsmyckade bokstäver i fältet plats. Som ni ser. Vet inte vad det beror på. 200 tranor igår vid 17.30 över Ö-a och ca 90 idag 17.15 över Hjälmsjön.
Patric
  
 
Hjälmsjön, Ringarp   2020-09-16 19:04
Ikväll kring 19-tiden syntes 50-60 tranor dra snett över Hjälmsjön.
Eva
  
 
ön Ven i Öresund   2020-09-15 21:59
Lite semesterdag, vi cyklade runt på Ven. Ute i vattnet här som där syntes skarvar, trutar. Några närbilder på blommande växter som åkermolke, marviol, bitterkrassing. Promenad längs stranden från Kyrkbacken söderut, där Backafallens branter reser sig! På sina håll typiska backsvalekolonier. En av oss badade. Motorbåtarnas buller hördes tyvärr mest hela tiden.
Inte så dumt att cykla ibland... och så blev det försenad lunch på Turistgården. Godkänt, smaksamt. Eriksbergs kan man rekommendera.
När vi skulle äntra båten hem något innan 17-tiden ser vi det flyktade kommunalrådet Zachau billedes inköra på ön, säkert på väg till sin nya året-runt-hemvist.
Skön dag på ön!!
Eva, Janne
  
 
Hjälmsjön, Ringarp   2020-09-15 21:47
Igår strax innan 15-tiden passerade ett gäng tranor på sträck söderöver, kanske 50-tal.
Eva, Janne
  
 
Stora Flinkarundan   2020-09-14 20:13
Cyklad igår rundan på förmiddagen och stannade vid hästarnas hage i Grytåsa. Ett 30-tal pilfinkar, ca 15 sädesärla, 1 ex steglits och med stor säkerhet var det 2 ex gulhämpling. Har aldrig sett dem förut så noterade som osäker artbestämning på artportalen.
Lennart o Margit
  
 
Vemmentorpasjön   2020-09-14 19:04
Per Ingvarsson och jag elfiskade idag nedanför utloppet i Vemmentorpasjön, där vi fick en hel del abborre och två braxar. Lite längre nedströms, 400 meter nedanför vägen mot Svinstorp gjorde vi ytterligare ett fiske och där fick vi några öringar, ett par elritsa och en ål.
Lars
  
 
Hjälmsjön, Harbäckshult   2020-09-14 09:18
13/9. Lite fåglar på sträck. Harbäckshult: fiskgjuse 1 ex, sparvhök 3 ex, bivråk 1 ex, tornfalk 1 + 1 stationär, ladusvala ca 100 ex. Ca 10 steglitser. Hjälmsjön: fiskgjuse 1 ex, tornfalk 2 ex, sparvhök 1 ex, ladusvala ca 20 ex.
Patric
  
 
Skogabäcken   2020-09-12 19:27
FÖR EN DRYG VECKA SEN MEDDELA Thommy Thörnkvist följande:
Ronny Gustafsson kontaktade den 2 september Thommy (Thörnkvist) och berättade att det fanns död fisk i Skogabäcken, elritsor, några öringar och kräftorna for runt uppe vid kulverten utlopp. När Thommy själv hade möjlighet att kolla bäcken mot kvällen till såg han att vattnet var grumligt, att det fanns en gulaktig yta inne vid bäckkanten. Och även han såg att det fanns döda elritsor lite varstans och några kämpade för sitt liv. Han såg också två små öringar som var döda. Örkelljunga kommun hade samma dag återställt kulverten vid Valhallavägen - men om detta kan ha orsakat fiskdöden återstår att se. Prover har lämnats till Söderåsens Miljöförbund. Ännu har ingen förklaring till fiskdöden inkommit!
Thommy Thörnkvist gm JJ (FVO)
  
 
Hjälmsjön, Abborragrundet   2020-09-10 22:40
Jo, även Eva och jag fick se ägretthägern fint ett tag, påstötning i mobil från Patric. Flög upp ett tag, men stod på vassidan som vetter mot oss... Sen lyfte den ur synhåll.
Eva, Janne
  
 
Hjälmsjön   2020-09-10 18:03
En ägretthäger kom flygande och landade kort ute på Abborregrundet. Nästa stopp blev Mammas Vik. Alldeles framför mig. Givetvis hade jag inte kameran med, men jag fick några bilder med mobilen genom tuben. Därefter drog den vidare mot Roddstationen. Senare såg Björn den flyga mot Spång. En fiskgjuse passerade nära och skäggdoppingen med sina enda unge är kvar i sjön.

För övrigt så har Thomas W hittat lite finare färger till vår obsbok som bättre harmonierar med den nya hemsidan. Fint!
Patric