VÄLKOMMEN TILL VÄSTBO FÅGELKLUBBS OBS-BOK

 

Skriv i Obs-boken.  

MELLBY: Glada 1 ex.
DRAVEN: Bläsand 130 ex, Kricka 200 ex, Storskarv 1 ex, Gråhäger 1 ex, Duvhök 1 juv, Tofsvipa >100 ex, Brushane 30 ex.
VÄCKLINGE: Glada 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2017-09-21 21:12
SÖNNERSKOG, Unnaryd: Storskarv 10 ex mot V, Sparvhök 2 ex mot S, Stenskvätta 1 ex rastande
Willy & Birgitta Strömblad, <wsd@telia.com>
- 2017-09-21 18:17
Reningsdammarna: stjärtmesar 9 ex. (i går).
Anna-Liisa Kantola, <alkantola@tele2.se>
Gislaved - 2017-09-21 10:04
VÄCKLINGE: Forsärla 1 ex, Stenskvätta 6 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2017-09-20 22:26
DRAVEN 16:30-18:30: Bläsand 450 ex, Trana 140 ex, Tofsvipa 80 ex, Blå Kärrhök 3 ex (1 hane + 2 honf.), Forsärla 1 ex.
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
Gislaved - 2017-09-20 21:42
UNNEN. Dåligt sträck. men dock Tornfalk 1 ex, Brun kärrhök 1 hona, BIvråk 2, Ormvråk 2, Gluttsnäppa 1 ex. Stationärt Fiskgjuse 1, Storskarv 2 ex.
Willy Strömblad, <wsd@telia.com>
- 2017-09-20 20:00
RENINGSDAMMARNA: Smådopping 2 ad. + 2 juv., Snatterand 20 ex., Gröngöling 1 ex., Sparvhök 1 ex., Ormvråk 1 ex., Trana 36 str., Häger 1 ex., Drillsnäppa 1 ex., Tofsvipa 2 ex., Sångsvan 1 ad.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2017-09-20 15:55
VÄCKLINGE: Forsärla 1 ex, Stenskvätta 2 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2017-09-19 18:29
DRAVEN: 17:30-18:30: Skedand 1 ex, Storskarv 1 ex, Lärkfalk 1 ex, Tofsvipa 100 ex, Brushane 23 ex, Enkelbeckasin 1 ex.
VÄCKLINGE: Gulärla 2 ex, Ärtsångare 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2017-09-18 18:49
RENINGSDAMMARNA: Bläsand 4 ex., Snatterand 18 ex., Sångsvan 1 ad. + 1 juv., Brushane 1 ex., Storskarv 1 ex., Smådopping 1 ad. + 1 juv., Svarthakedopping 1 juv.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2017-09-17 13:20
Mindre hackspett 1 hane vid infarten till S.Hagalundsgatan Gislaved
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2017-09-17 11:20
HENJA BY: Tornfalk 1 ex.
DRAFTINGE: Sångsvan 3 ex, Glada 2 ex, Duvhök 1 juv.
DRAVEN: Bläsand 28 ex, Stjärtand 2 ex, Kricka 200 ex, Gråhäger 2 ex, Storskarv 1 ex, Blå kärrhök 1 honf, Brun kärrhök 1 juv, Pilgrimsfalk 1 juv, Lärkfalk 1 ex, Tofsvipa 105 ex, Brushane 5 ex.
FRIDSNÄS: Gransångare 1 ex.
HUNNAHALL: Grå flugsnappare 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2017-09-16 19:48
UNNEN 09.00-12.30: Sträck av bl.a BIvråk 2, Ormvråk 12, Sparvhök 2, Storskarv 33, Skogsduva 1, Dubbeltrast 5, Bergfink 12 ex. Stationärt: Fiskgjuse 1 ex, Gransångare 1 sjungande, Svartmes 1 sj.
Willy & Birgitta Strömblad, <wsd@telia.com>
- 2017-09-16 18:39
RENINGSDAMMARNA: Sångsvan 3 ad + 1 juv, Snatterand 24 ex, Smådopping 2 juv, Svarthakedopping 1 juv
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2017-09-16 13:59
GULLERYD 7.00: Hornuggla 1 ex sång/läte, Bergfink 1 ex
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
Gislaved - 2017-09-16 10:26
UNNEN 8.45-12.30: Sträck av bl.a Storskarv 54, Bivråk 5, Sparvhök 1, Fiskgjuse 1, Skogsduva 1, Steglits 12, Mindre korsnäbb 18. Stationärt. Häger 2, Storskarv 2, Spillkråka 1, Svarthätta 2, sjungande Svartmes
Willy & Birgitta Strömblad, <wsd@telia.com>
- 2017-09-15 12:59
DRAVEN 10:10-11:00: Bläsand 20 ex, Stjärtand 1 ex, Skedand 15 ex, Kricka 200 ex, Brun kärrhök 1 juv, Sparvhök ex, Småsnäppa 1 juv (strax norr om Kinnaberg), Gråhäger 1 ex, Ladusvala >50 str.
VÄCKLINGE: Gulärla 1 str, Stenskvätta 1 ex, Törnskata 1 juv.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2017-09-14 12:10
DRAVEN 09:45-10:40: Bläsand 220 ex, Kricka 300 ex, Skedand 28 ex, Gråhäger 1 ex, Brushane 4 ex.
VÄCKLINGE: Glada 1 ex, Sparvhök 2 ex, Rödstrupig piplärka 1 ex, Trädpiplärka 1 ex, Gulärla 3 ex, Stenskvätta 3 ex, Hämpling 1 ex, Bergfink 2 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2017-09-13 12:14
RENINGSDAMMARNA: Bläsand 12 ex., Skedand 3 ex., Snatterand 22 ex., Smådopping 1 ad. + 2 juv., Sångsvan 1 ad. + 1 juv., Sothöna c:a 40 ex., Ormvråk 1 ex., Storskarv 1 rast. + 28 str.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2017-09-12 13:58
DRAVEN 09:30-10:30: Bläsand 215 ex, Kricka 375 ex, Stjärtand 3 ex, Skedand 22 ex, Gråhäger 1 ex, Glada 2 ex, Brun kärrhök 1 juv, Tornfalk 1 ex, Gluttsnäppa 1 ex.
VÄCKLINGE: Storskarv 22 str, Gulärla 5 ex, Stenskvätta 1 ex, Törnskata 1 juv, Mindre korsnäbb 12 str.
KINNABERG: Buskskvätta 2 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2017-09-12 12:11
DRAVEN 09:30-11:00: Sångsvan 9 ex, Bläsand 160 ex, Stjärtand 5 ex, Skednd 3 ex, Kricka >100 ex, Storskrake 1 str, Bivråk 1 str, Havsörn 1 ad, Brun kärrhök 1 hona + 1 juv.
VÄCKLINGE: Glada 1 ex, Lärkfalk 1 ex, Gulärla 3 ex, Törnskata 1 juv, Hämpling 5 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2017-09-11 12:17
Under söndagen var det Dravenvandring som stod på programmet! Vi var nio personer som hade samlats vid gömslets parkering. På en slagen åker alldeles intill födosökte tjugo brushanar. Vi vandrade därefter på vallen söderut längs sjön. Det var mycket rovfåglar i luften denna soliga dag, bla ca 10 glador, 2 havsörnar, 2 bruna kärrhökar, flera torn- och lärkfalkar. I luftrummet passerade gulärlor, bergfinkar mm söderut! Vi tog en paus vid Fridsnästornet för att intaga den obligatoriska fikan! Vi fortsatte sedan på vallen västerut och vi kunde följa flera lärkfalkar som fångade trollsländor i elegant luftakrobatik, en duvhök passerade och en mindre flock med skarvar drog österut! Vi gick skallgång på Jonsbo ängar i hopp om rödstrupig piplärka, men vi fick nöja oss med 4 sånglärkor och en handfull enkelbeckasiner! När vi närmade oss Kinnaberg hördes plötsligt en gluttsnäppa. Inne i skogen möttes vi av ett meståg med inslag av trädkrypare och kungsfåglar. Alldeles norr om Kinnaberg rastade flockar med krickor, bläs- och skedänder, samt några brushanar i en vipflock. En stenskvätta höll till bland klippblocken längs vägen. Vi var nu framme i Väcklinge där en törnskata sågs fånga insekter i ett stenröse. Klubben bjöd nu på grillad korv med bröd, som kunde avnjutas bland gulärlor och sädesärlor i min trädgård! Det blev en ganska trevlig dag i fint väder, även om ingen bonusart ville visa sig... // Stefan Andersson
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2017-09-11 01:14
Idag var det Riksmästerskap i tomtskådning och jag deltog ifrån min tomt i Väcklinge 05:40-15:00 och jag fick ihop 59 arter! Roligaste osbar var 1 ad Brunglada som sträckte mot S, Rödstrupig piplärka 1 ex, dessutom lyfte osannolika 26 ex rödglador från nattkvist samtidigt och kretsade över sydöstra delen av sjön innan de spred sig åt olika håll! Övriga obsar: Gråhäger 3 str, Sångsvan 2 ex. Grågås 4 ex, Kanadagås 1 ex, Bläsand 5 ex, Kricka >100 ex, Stjärtand 1 ex, Skedand 11 ex, Havsörn 1 ad + 1 juv, Brun kärrhök 1 hona + 1 juv, Blå kärrhök 1 hona, Duvhök 1 juv, Sparvhök 2 str, Fiskgjuse 1 str, Tornfalk 1 juv, Lärkfalk 2 ex, Pilgrimsfalk 1 juv, Trana >400 ex, Större strandpipare 3 str, Tofsvipa 200 ex, Kärrsnäppa 2 ex + 1 str, Brushane 18 ex, Enkelbeckasin 3 ex, Skrattmås 4 ex, Kattuggla 2 ex hörda, Gulärla 20 ex, Buskskvätta 2 ex, Stenskvätta 3 ex, Dubbeltrast 1 ex, Törnskata 1 juv, Bergfink 2 str, Hämpling 1 ex mm.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2017-09-09 19:07
HASSELGATAN: Nötkråka 1 ex
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2017-09-08 16:21
MELLBY: Glada 1 ex, Lärkfalk 1 ex.
DRAVEN: Gråhäger 1 ex, Bläsand 15 ex, Stjärtand 2 ex, Skedand 13 ex, Kricka 190 ex, Fiskgjuse 1 str, Brushane 3 ex, Enkelbeckasin 3 ex.
VÄCKLINGE: Gulärla 18 ex, Stenskvätta 1 ex, Svart rödstjärt 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2017-09-07 20:04
RENINGSDAMMARNA: Bläsand 1 hane, Snatterand 22 ex, Smådopping 2 juv
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2017-09-07 17:16
DRAVEN 18:35-19:10: Gråhäger 1 ex, Bläsand 135 ex, Stjärtand 5 ex, Skedand 3 ex, Kricka 200 ex, Brun kärrhök 1 juv, Tofsvipa 140 ex, Enkelbeckasin 2 ex, Skrattmås 8 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2017-09-06 19:33
DRAVEN: Sångsvan 5 ex, Bläsand 12 ex, Havsörn 1 juv, Brun kärrhök 4 ex (hane+hona+2 juv), Pilgrimsfalk 1 ad, Lärkfalk 1 ex, Brushane 5 ex, Skrattmås 11 ex.
HAMRA: Gulärla 1 ex.
VÄCKLINGE: Stenskvätta 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2017-09-05 19:22
RENINGSDAMMARNA: Smådopping 1 ad. + 1 juv. + 1 pulli, Svarthakedopping 3 juv., Sångsvan 1 ad. + 2 juv., Snatterand 16 ex., Enkelbeckasin 1 ex., Sävsparv 1 juv., Ladusvala 1 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2017-09-05 16:58
DRAVEN 17:15-18:00: Bläsand 7 ex, Skedand 1 ex, Brun kärrhök 1 juv, Pilgrimsfalk 1 ad, Tornfalk 1 ex, Svartsnäppa 2 juv. Skrattmås 6 juv.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2017-09-04 18:43
DRAVEN: Årta 1 ex, Kricka 150 ex, Bläsand 3 ex, Stjärtand 1 ex, Skedand 7 ex, Obestämd lom 1 str, Gråhäger 3 ex, Glada 4 ex, Havsörn 2 ad + 1 juv, Brun kärrhök 1 hona + 1 juv, Sparvhök 4 str, Fiskgjuse 1 ex, Tornfalk 2 ex, Brushane 20 ex, Gluttsnäppa 2 ex, Skrattmås 11 ex.
VÄCKLINGE: Lärkfalk 1 ex, Spillkråka 1 ex, Gulärla 7 str, Stenskvätta 1 ex, Ärtsångare 1 ex, Grå flugsnappare 1 ex, Bergfink 3 ex.
KINNABERG: Forsärla 3 ex, Stenskvätta 1 ex, Törnsångare 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2017-09-03 19:02
DRAVEN: Stjärtand 1 ex, Gråhäger 3 ex, Gluttsnäppa 1 ex.
VÄCKLINGE: Lärkfalk 1 juv, Storspov 2 str, Gulärla 2 ex, Stenskvätta 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2017-09-02 19:12
Lärkfalk 1 ex jagade svalor över södra delen av Gislaved
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2017-09-02 15:37
SVANAHOLMS ÄNGAR: Blå kärrhök 1 ex honf, Brun kärrhök 2 juv, Glada 4 ex, Duvhök 1 juv, Sparvhök 1 str, Tornfalk 1 ex, Tofsvipa 78 ex, Storspov 1 ex, Gulärla 1 ex.
LILJENÄS: Orre 1 tupp, Lärkfalk 1 juv.
LILJENÄSVIKEN 09:00-12:00: Kricka 2 ex, Skäggdopping 3 ex, Storskarv 1 str, Gråhäger 3 ex, Brun kärrhök 1 juv str, Sparvhök 1 str, Fiskgjuse 2 ex, Gluttsnäppa 1 ex,Skogsduva 1 ex, Spillkråka 1 ex, Backsvala 1 str, Gulärla 1 str, Trädpiplärka 2 str.
ÅS KYRKA: Glada 1 ex.
DRAVÖ ÅS: Dubbeltrast 10 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2017-09-02 15:23
RENINGSDAMMARNA: Snatterand 13 ex, Skedand 2 ex, Smådopping 1 ad + 1 juv, Svarthakedopping 2 juv, Ärtsångare 1 ex, Gransångare 1 ex, Sävsparv 3 juv
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2017-09-02 14:17
ANDERSTORPS STORMOSSE 11:50-14:30: Kricka 1 ex, Storskarv 4 str, Tornfalk 3 ex, Gulärla 1 ex, Tofsmes 5 ex, Talltita 1 ex.
STRET: Buskskvätta 2 ex.
DRAVEN 18:30-19:00: Blå kärrhök 1 ex honf, Bushane 3 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Stenskvätta 1 ex Väcklinge.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2017-09-01 19:18
FRIDSNÄSTORNET DRAVEN 08:30-11:00: Sångsvan 4 ex, Kricka >100 ex, Skedand 2 ex, Storskarv 8 str, Gråhäger 4 ex, Bivråk 1 str, Glada 2 ex, Havsörn 1 ad + 1 juv, Brun kärrhök 1 hona + 2 juv, Sparvhök 1 ex, Fiskgjuse 2 ex, Tornfalk 3 juv, Lärkfalk 2 ex, Trana 300 ex, Tofsvipa >100 ex, Grönbena 1 ex, Skrattmås 9 ex, Gulärla >5 str, Forsärla 2 ex (SA,RS).
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2017-09-01 19:15
UNNEN 8.15-12.30: BIvråk 4, Duvhök 1, Sparvhök 1, Fiskgjuse 1, Storskarv 1, Ladusvala 220 ex sträckande. Stjärtmes 12 ex i meståg mot S längs sjöstranden. Talltita hörd.
UNNARYD 15.25: Bändelkorsnäbb 1 ex lockande vid vår tomtgräns. Nytt tomtkryss! Den drog iväg när vi försökte få syn på den.

Willy & Birgitta Strömblad, <wsd@telia.com>
- 2017-09-01 17:10
RENINGSDAMMARNA: Smådopping 1 ad. + 1 juv. + 1 pulli, Snatterand 18 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2017-09-01 16:04
FRIDSNÄSTORNET 13:00: Stjärtand 3 ex,Kustpipare 2 ad, Kustsnäppa 1 juv.
Stefan Andersson , <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2017-08-31 13:37
KINNABERG DRAVEN 11:30-12:10: Stenfalk 1 hane, Stenskvätta 2 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2017-08-31 12:19
DRAVEN 09:55-11:00: Bläsand 2 ex, Skäggdopping 1 juv, Glada 3 ex, Brun kärrhök 1 hona + 1 juv, Sparvhök 1 ex, Tornfalk 2 ex, Gulärla flera småflockar str, dessutom sågs en obestämd kärrhök (honfärgad) sitta på stolpe på södra vallen som gav "ängshök-vibbar", efter snabb omgruppering för att komma närmare var den dock spårlöst borta!
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2017-08-30 12:17
DRAVEN 09:50-10:20: Glada 4 ex, Brun kärrhök 1 juv, Sparvhök 1 ex, Brushane 1 ex, Gluttsnäppa 1 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2017-08-29 11:59
RENINGSDAMMARNA: Brunand 1 hane, Forsärla 1 juv., Smådopping 3 ad. + 1 juv. + 1 pulli, Snatterand 18 ex., Häger 1 ex., Buskskvätta 1 ex., Ladusvala 2 ex., Sångsvan 3 ad.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2017-08-28 17:37
UNNEN 08.50-12.00: Sträckande Bivråk 18 ex, Sparvhök 3 ex, Storskarv 13 ex, Gräsand 11 ex bl.a. Stationärt Storlom 5, Häger 1, Fiskgjuse 1, Tofsmes 1 ex, Gröngöling 1 ex
Willy & Birgitta Strömblad, <wsd@telia.com>
- 2017-08-28 15:03
DRAVEN: Årta 1 ex honfärgad, Bläsand 2 ex, Stjärtand 1 ex, Gråhäger 6 ex, Bivråk 1 str, Havsörn 2 juv, Brun kärrhök 1 hona + 1 juv, Fiskgjuse 1 ex, Tornfalk 1 ex, Brushane 3 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Törnskata 1 ex, Nötkråka 1 ex.
VÄCKLINGE: Glada 2 ex, Sparvhök 1 ex, Gulärla >20 str, Törnsångare 1 ex, Stenskvätta 3 ex, Buskskvätta 6 ex, Grå flugsnappare 6 ex, Mindre korsnäbb 15 str mot N.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2017-08-27 19:13
RENINGSDAMMARNA: Sångsvan 1 ad + 2 juv, Snatterand 20 ex, Brunand 1 hane, Smådopping 2 ad + 1 juv + 1 pulli, Svarthakedopping 1 juv, Törnskata 1 juv
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2017-08-27 14:30
KVINNELSBO: Tornfalk 1 ex.
MÖLLEKVARN: Havstrut 1 ad.
SVANAHOLMS ÄNGAR: Brun kärrhök 1 hane, Trana 150 ex, Ljungpipare 4 ex, Storspov 8 ex, Enkelbeckasin 2 ex, Stenskvätta 3 ex, Buskskvätta 18 ex.
LILJENÄSVIKEN: Gråhäger 3 ex, Tornfalk 1 str, Större strandpipare 1 ex, Kärrsnäppa 1 ex, Dubbeltrast 20 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2017-08-26 21:44
RENINGSDAMMARNA: Forsärla 1 juv., Smådopping 1 ad. + 1 pulli, Sångsvan 1 ad. med 2 juv. + 2 ad., Snatterand 20 ex., Ladusvala 5 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2017-08-26 19:56
DRAVEN 09:50-12:00: Storskarv 1 str, Bivråk 1 str, Glada 9 ex, Havsörn 1 juv, Duvhök 1 ex, Brun kärrhök 2 juv, Tornfalk 1 ex, Ljungpipare 5 str.
VÄCKLINGE: Spillkråka 1 ex, Gulärla 1 ex, Stenskvätta 2 ex, Grå flugsnappare 2 ex, Nötskrika 16 ex, Steglits 2 ex, Mindre korsnäbb 22 ex (SA,BLn).

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2017-08-26 12:41