VÄLKOMMEN TILL VÄSTBO FÅGELKLUBBS OBS-BOK

 

Skriv i Obs-boken.  

N.BOLMEN: Sädgås > 1100 ex,Vitkindad gås 4 ex, Spetsbergsgås 6 ex, Bläsgås 36 ex, Havsörn 3 subad, Glada 4 ex, Ljungpipare 18 ex, gott om Kanada- o Grågäss, Starar, Sånglärkor o Tofsvipor.
DRAVEN: Sädgås 120 ex, Spetsbergsgås 1 ex, Bläsgås 39 ex, Knölsvan 18 ex, Gråtrut 2 ex, Kricka 4 ex.
NENNESMO: Tofsvipor > 150 ex.
REFTELE KYRKA: Sångsvan 8 ex.
AS, LS

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2019-02-23 17:04
DRAVEN: Knölsvan 16 ex, Sångsvan 7 ex, Sädgås 9 ex, Bläsgås 14 ex, Grågås >100 ex, Kanadagås >500 ex, Kricka 5 ex, Brunand 1 hane, Knipa >10 ex, Storskrake 7 ex, Storskarv 1 ex, Havsörn 1 ex 2K.
VÄCKLINGE: Sparvhök 1 hane, Stare 3 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-02-22 17:42
RENINGSDAMMARNA: Sångsvan 4 ex., Kanadagås 2 ex., Vigg 1 hane, Knipa 30 ex.
LILJEGRÄND: Sparvhök 1 ex.

Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2019-02-22 13:58
DRAVEN 10:00-10:30: Knölsvan 16 ex, Sångsvan 9 ex, Storskrake 6 ex, Gråtrut 1 ad.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-02-21 13:04
SVANAHOLMS ÄNGAR: Bläsgås 42 ex, Vitkindadgås 3 ex, Spetsbergsgås 2 ex, Varfågel 1 ex, Glada 1 ex, mängder med säd- grå- och kanadagäss.
DRAVEN: Salskrake 1 hane, Storskrake 25 ex, Knölsvan 14 ex, Bläsgås 18 ex, Storskarv 1 ex.
LÖVÅSABERGET: Berguv i rop
AS, LS

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2019-02-20 21:26
LÖVÅSABERGET 18.00: Berguv 2 ex. Den ena satt i en grantopp och "hoade" ivrigt och ihållande. Samtidigt "hoade" den andra i närheten.
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
Gislaved - 2019-02-20 18:48
ÅBYKRYSSET: ca 200 gäss, ungefär hälften sädgäss och hälften kanadagäss, dessutom 10 bläsgäss och en spetsbergsgås, >200 tofsvipor
BADVIKEN: >1000 gäss, merparten grågäss och kanadagäss men även 30-talet bläsgäss
DRAVEN: Knölsvan 15 ex, Mindre sångsvan 2 ex, Stjärtand 2 hanar, Salskrake 1 hane, Storskrake 10 ex, dessutom många kanadagäss, enstaka grågäss och bläsgäss

Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2019-02-20 17:18
GISLAVED: Sidensvans 70 ex vid Sörgårdsvägen
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2019-02-20 17:12
DRAVEN 12:10: Bläsgås 25 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-02-20 12:08
DRAVEN 09:50-10:50: Knölsvan 8 ex, Sångsvan 5 ex, Kanadagås >500 ex, Bläsand 1 hane, Kricka 1 hane, Storskrake 15 ex, Storskarv 1 ex, Gråtrut 1 ad, Sånglärka 1 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-02-20 11:59
DRAVEN: Knölsvan 2 ex, Sångsvan 7 ex, Storskrake 11 ex, Gråtrut 4 ex.
VÄCKLINGE: Stare 4 ex som satt och sjöng i grannens ask!

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-02-19 23:49
SVANAHOLMS ÄNGAR: (17-18/2) Grå-, Kanada-, Sädgås > 500 ex.
(17/2) Stare 50 ex.
(18/2) Glada 2 ex., Ljungpipare 4 ex., Vitkindad gås 2 ex., Bläsgås 15 ex.
ÅS ÄNGAR: (18/2) Sångsvan 7 ex.
DRAFTINGE: (18/2) Ormvråk 1 ex.
DRAVEN: (17-18/2) Grå-, Kanada-, Sädgås > 500 ex.
(17/2) Brunand 2 hanar, Vigg 1 hane, Storskrake 2 ex., Knipa 15 ex.
(18/2) Bläsgås 12 ex., Knölsvan 8 ex., Sångsvan 4 ex., Gråtrut 1 ex., Stjärtand 2 hanar, Havsörn 1 ex., Kricka 8 ex.
RENINGSDAMMARNA: (18/2) Sångsvan 4 ex., Grågås 5 ex., Knipa 15 ex., Tofsvipa 1 ex.

Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2019-02-19 17:05
N.GUSJÖN: Gravand 1 ex, Kanadagås 11 ex, Grågås 4 ex.
Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2019-02-18 23:59
DRAVEN: Knölsvan 8 ex, Sångsvan 3 ex, Storskrake 7 ex, Gråtrut 1 ad, samt ett oräknat antal, gäss, änder och vipor!
VÄCKLINGE: Sparvhök 1 hane, Ringduva 2 ex, Sånglärka 1 str.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-02-18 23:45
SMALÅS 12.30: Duvhök 1 ex, jagade en Gröngöling utan framgång.
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
Gislaved - 2019-02-18 16:02
NORRA BOLMEN 9.30-12.00: Röd glada 2, Havsörn 1 ex på gåsjakt, Varfågel 1, Spetsbergsgås 2, Vitkindad gås 3, Bläsgås 5, Sädgås 450, Grågås 240, Kanadagås 450, Sångsvan 53, Gräsand 35, Tofsvipa 13 ex.
Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2019-02-18 12:47
FÄRGÅN 17/2: Enligt artportalen.se rastade Brunand 1 hane. (Första fyndet i Hylte kommun på 15 år!?).
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-02-18 11:10
LINDVÄGEN:Kattuggla 2 ex som väckte mig kl 04.45 och hoade en kvart. Kattuggla 1 ex kl 18.35 som gärna svarade, när jag hoade tillbaka.
Pelle Erenmalm, <anita_pelle@live.se>
Smålandsstenar - 2019-02-17 20:34
SVANAHOLMS ÄNGAR: Sädgås 250 ex, Bläsgås 30 ex, Grågås 340 ex, Vitkindad gås 3 ex, Kanadagås 152 ex, Tofsvipa 60 ex, Stare 7 ex.
BADVIKEN/STORÅNS MYNNING: Sångsvan 8 ex, Gräsand 60 ex, Havsörn 2 ad, Gråtrut 1 ad.
ÅS ÄNGAR/DRAFTINGE: Sångsvan 5 ex, Röd glada 3 ex.
DRAVEN: Sångsvan 9 ex, Sädgås 11 ex, Bläsgås 4 ex, Grågås >100 ex, Vitkindad gås 2 ex, Kanadagås >500 ex, Gräsand 300 ex, Stjärtand 2 hanar, Kricka 6 ex, Brunand 4 hanar, Vigg 1 hane, Knipa 18 ex, Storskrake, 7 ex, Havsörn 1 ad, Tofsvipa 100 ex, Gråtrut 1 ad.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-02-17 17:46
Kungsfiskare i härydsån 19-02-17
per hagesjö, <per.hagesjo@ntex.com>
Gislaved - 2019-02-17 17:45
ÖJHULT: Kungsörn 3k, Hvasörn 4k, Sädgås 145 str, Sångsvan 21 str, orre tuppar 3 ex, St.korsnäbb 3 ex, Gröngöling 1 ex.
AS, LS

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2019-02-16 20:41
VÄ UTKIKSTORN 10:00-14:00: Sångsvan 2 ex + 12 str, Grågås 10 str, Kanadagås 7 str, Sparvhök 1 ex, Ormvråk 1 ex, Trana 1 str, Tofsvipa 4 ex, Ringduva 3 str, Varfågel 1 ex, Sånglärka 3 str, Björktrast 2 str (SA,BG).
SMÅLANDSSTENAR: Storskarv 1 ex flög söderut över Nissan.
ÅTTERÅS ÄNGAR: Kanadagås 5 ex.
DRAVEN: Sångsvan 4 ex, Kanadagås 44 str, Knipa 6 ex, Storskrake 6 ex, Havsörn 1 ex 2K.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-02-16 18:53
VALDSHULT: Kattuggla flög över vägen i kväll
AS, LS

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2019-02-15 22:15
SVANAHOLMS ÄNGAR: Spetsbergsgås 3 ex, Bläsgås 15 ex, Sångsvan 23 ex, Stare 39 ex.
REFTELE KYRKA: Sångsvan 5 ex.
ÅS ÄNGAR: Ringduva 3 ex
RENINGSDAMMARNA: Knipa 21 ex, Gräsand 25 ex
AS o LS

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2019-02-15 22:13
SVANAHOLMS ÄNGAR: Sångsvan 5 ex, Sädgås 520 ex, Spetsbergsgås 6 ex, Bläsgås 17 ex, Grågås >100 ex, Kanadagås >200 ex, Storskrake 5 ex, Röd glada 1 ex, Havsörn 2 ad, Ringduva 1 ex, Gröngöling 2 rop, Varfågel 1 ex, Stare 12 ex, Björktrast 9 ex.
STORÅNS MYNNING: Sångsvan 20 ex, Bläsgås 4 str mot N tillsammans med 3 sädgäss, Gräsand 60 ex.
DRAVÖ: Spillkråka 1 ex.
DRAVEN: Sångsvan 9 ex, Grågås 20 ex, Kanadagås 150 ex, Knipa 3 ex, Storskrake 1 par, Havsörn 1 ad, Tofsvipa 16 ex.
VÄCKLINGE 19:20: Kattuggla 1 rop.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-02-15 19:35
RENINGSDAMMARNA: Tofsvipa 1 ex., Strömstare 1 ex., Knipa 15 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2019-02-15 15:38
DRAVEN 11:10-11:40: Knipa 1 par, Havsörn 1 ad.
VÄCKLINGE: Stare 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-02-14 13:11
ANDERSTORP: Turkduva 1-2 ex på matning, Ängsgatan vid flera tillfällen i februari enligt andrahandsuppgift!
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-02-13 23:48
GULLERYD, GISLAVED. Sen rapport "Vinterfåglar inpå knuten", 12 arter : gråsiska 27, gulsparvar 13, domherre 12, blåmes 7, talgoxe 6, nötskrika 4, svartmes 2, entita 2, större hackspett 2, nötväcka 2, koltrast 2, rödhake 1
Ann-Katrin Andersson, <anneander@gmail.com>
Gislaved - 2019-02-13 21:19
GULLERYD, GISLAVED. Sen rapport "Vinterfåglar inpå knuten", 14 arter : gråsiska 27, gulsparvar 13, domherre 12, blåmes 7, talgoxe 6, nötskrika 4, svartmes 2, entita 2, större hackspett 2, nötväcka 2, koltrast 2, rödhake 1
Ann-Katrin Andersson, <anneander@gmail.com>
Gislaved - 2019-02-13 21:16
DRAVEN 11:00-11:40: Knölsvan 5 ex, Grågås 6 ex, Kanadagås 36 str mot N, Knipa 1 par, Havsörn 4 ex (2 ad + 2 subad), Gråtrut 1 ad.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-02-13 13:06
VÄCKLINGE 23:30: Kattuggla 1 rop.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-02-11 23:48
HASSELGATAN: Stenknäck 1 ex vid fågelmatningen
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2019-02-11 21:22
RENINGSDAMMARNA: Gräsand 50 ex, Knipa 6 ex, Strömstare 1 ex
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2019-02-11 15:35
DRAVEN: Havsörn 2 ad + 1 subad.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-02-11 13:02
Kattugglan ropar på Soldatgatan.
Saraböke Sjögården 2 par Storskrak 2 par Knipa samt 2 st Grågås sträckande

Ove Gustavsson, <ove.hylte@bahnhof.se>
Hyltebruk - 2019-02-10 18:56
VILLSAT: Ringduva 4 ex.
ISBERGA: Kanadagås 14 str N
AS o LOTTA

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2019-02-10 17:38
ANDERSTORP: Stare 1 ex, Gräsand 13 ex
HESTRAVIKEN: Grågås 1 ex
BLÅBÄRSSTIGEN: Koltrast 3 ex

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2019-02-09 20:29
RENINGSDAMMARNA: Strömstare 1 ex., Sångsvan 2 ad., Knipa 8 ex., Gräsand > 50 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2019-02-09 17:57
DRAVEN: Sångsvan 1 ex, Grågås 17 ex + >30 str mot N, Kanadagås 26 str mot N, Gräsand 17 ex, Storskrake 1 hane, Knipa 3 ex, Ormvråk 1 ex. Äntligen lite vår i luften! :)
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-02-09 17:16
UNNARYD. Kattuggla 1 ex ropande från skogen under natten.
Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2019-02-07 18:26
REFTELE: Sångsvan 3 ex Ölmestadsån.
DRAVEN: Sångsvan 4 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-02-05 16:39
ANDERSTORP, Töråsbäcken: Strömstaren visade fint upp sig sittande på en snöig gren över det mörka vattnet
Marianne Hedlund , <marianne@larshedlund.com>
Anderstorp - 2019-02-04 21:30
VÄCKLINGE: Ormvråk 1 ex, Ringduva 1 ex, Koltrast 1 hane, Gråsiska 3 ex, Gulsparv >100 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-02-03 18:29
MOSSARP: Fjällvråk 1 ex flög över 27.an
MOFORSDAMMEN: Gräsand 7 ex.
HESTRA: Sparvhök 1 ex, Koltrast 6 ex.
AS o Lotta

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2019-02-03 15:39
GISLAVED: Stjärtmes 10 ex
HESTRA: Koltrast 5 ex

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2019-02-02 19:40
N.BOLMEN: Björktrast 13 ex på Grönhammar. Sällan har det väl varit så dött vid N.Bolmen!
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-02-02 19:03
ANDERSTORP, Bergsgatan ”Vinterfåglar inpå knuten” 14 arter: Kaja 10, Gråsiska 8, Talgoxe 7,
Pilfink 7, Skata 5, Blåmes 4, Kråka 2, Grönfink 2,
St. hackspett 1, Entita 1, Nötväcka 1, Koltrast1, Rödhake 1, Ringduva 1.

Marianne Hedlund, <marianne@larshedlund.com>
Anderstorp - 2019-02-02 17:05
UNNARYD den 1.2: Ringduva 2 ex, Rödhake 1 ex vid fågelmatningen
Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2019-02-02 11:47
DALEN,GISLAVED: Sothöna 1 ex. Bo Gillberg och jag hämtade en sothöna som tagits omhand i Båraryd i går kväll och släppte den i Nissan vid Dalen. Den ena vingen hänger en aning men annars verkade den vara i god vigör
Erik Larsson, Bo Gillberg, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2019-02-01 14:14