VÄLKOMMEN TILL VÄSTBO FÅGELKLUBBS OBS-BOK

 

Skriv i Obs-boken.  

18/8. SMÅLANDSSTENAR: Duvhök 1 ex.
DRAFTINGE: Glada 3 ex.
HÅKENTORP: Gulärla 5 ex.
FRIDSNÄSTORNET: Havsörn 1 ad, Tornfalk 1 ex,Brun kärrhök 2 juv, Duvhök 1 ex, Gråhäger 8 ex, Silltrut 1 ex, Svartsnäppa 2 ex, Brushane 1 ex, Sothöna 2 ad, Forsärla 1 ex.
AS.LS

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2019-08-19 19:50
JÄRANÄS 9.30-11.00: Lärkfalk 1 ex, Fiskgjuse 1 ex, Storskarv 7, Gråtrut 4 ex. Ladusvalor, Hussvalor, Sädesärlor men inget sträck.





Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2019-08-19 18:03
RENINGSDAMMARNA: Smådopping 1 juv., Fiskgjuse 1 ex., Törnskata 1 ex., Snatterand 5 ex., Sångsvan 4 ex., Ladusvala 4 ex., Sävsparv 2 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2019-08-18 18:39
UNNARYD: Gulärla >15 ex rastande på en äng vid Unnen 17.30. Ärtsångare, Trädgårdssångare, Lövsångare och Rödstjärt i trädgården + 5 Rödhakar.
Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2019-08-18 18:08
Vid soluppgången kommer två havsörnar skrikande och flaxande över sjön och landar i vår grantopp.

Ruth Johannesson, <Ruthstefan@gmail.com>
Källerudd , Bolmen - 2019-08-17 06:21
DRAVEN 9.30-12. Huvudinsatsen idag var städning av det skräpiga Fridsnästornet och putsnimg av alla fönster så att det går att se ut igen. BS gjorde en lovvärd insats.
Fåglar: Glada 4 ex och Trana 150 ex i Draftinge. Isjön. Rödbenq 1, Skäggdopping 2, Knölsvan 3 ad 1 juv, Sångsvan 6, Lärkfalk 1, Tornfalk 2 ex 1K, Brun kärrhök 1 ex 1K, Gråhäger 2, Sothöna 1, Gräsand 100, Kricka 50, Tofsvipa 50, Gröngöling 1 ex hörd. Storspov 4 ex rastande på en åker i Dravö.

Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2019-08-16 12:48
RENINGSDAMMARNA: Sångsvan 4 ad, Snatterand 7 ex, Fiskgjuse 1 ex, Sothöna 40 ex, Enkelbeckasin 1 ex, Drillsnäppa 2 ex, Vigg 5 pulli (varför ligger så många små viggungar ensamma utan att någon hona finns i närheten?)
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2019-08-15 15:54
RENINGSDAMMARNA: Smådopping 2 ad., Forsärla 1 hona + 1 juv., Fiskgjuse 2 ex., Sångsvan 6 ex., Drillsnäppa 1 ex., Snatterand 5 ex., Tornseglare 2 ex., Ladusvala 2 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2019-08-14 16:41
DRAVEN 9.00-11.30. VI gör så gott vi kan, Stefan. Knölsvan 1 par med 1 juv, Sångsvan 6, Bläsand 1, Gråhäger 2, Brun kärrhök 1 hona 1 juv, Fiskgjuse 1, Tornfalk 1 hona 1 juv, Rödbena 1, Sothöna 1, Tornseglare 16, Törnskata 3 ex, Draftinge och 1 par i Håkentorp., Ladusvala 40 ex, Draftinge.
Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2019-08-13 12:42
VÄCKLINGE fm: Röd glada 1 juv, Lärkfalk 1 ex. Nu kommer Draven att vara ganska obevakat fram till 6/9, så jag hoppas att det blir tätare besök av andra Västboiter! ;)
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-08-12 11:56
DRAVEN: Knölsvan 1 par + 1 juv, Årta 1 ex, Skäggdopping 1 ad + 1 juv, Röd glada 11 ex sågs samtidigt, Brun kärrhök 1 hona + 2 juv, Havsörn 1 ad, Sothöna 1 juv, Strandskata 8 ex, Brushane 1 ex, Kärrsnäppa 2 ex, Rödbena 2 ex, Skrattmås 11 str, Fiskmås 17 str, Fisktärna 1 ad, Skogsduva 2 ex, Tornseglare 120 str, Lärkfalk 3 ex, Stare 8 ex.
VÄCKLINGE: Bivråk 1 ad + 1 juv, Tornfalk 1 juv, Ladusvala 25 str, Hussvala 6 str, Törnsångare 3 ex, Rödstjärt 1 juv hane, Buskskvätta 7 ex, Törnskata 3 juv, Steglits 2 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-08-11 20:45
DRAFTINGE: Glada 7 ex
Sven-Arne Lagerstedt, <svenarne.lagerstedt@gmail.com>
Draftinge - 2019-08-11 20:27
DRAVEN: Knölsvan 1 par + 1 juv, Snatterand 1 ex, Kricka >150 ex, Storlom 1 ad str, Skäggdopping 1 ad + 1 juv, Gråhäger 9 ex, Röd glada 1 ad, Havsörn 1 yngre, Brun kärrhök 1 hona + 1 juv, Tornfalk 2 ex, Lärkfalk 1 ad, Sothöna 1 ad + 2 juv, Brushane 2 ex, Rödbena 1 ex, Skrattmås 11 str, Gråtrut 1 ad, Fisktärna 3 ex.
VÄCKLINGE: Röd glada 1 juv, Tornseglare 300 str, Ladusvala 30 str, Gulärla 1 ex, Törnsångare 1 juv, Gransångare 2 ex, Törnskata 1 juv.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-08-10 21:06
SMALÅS/GRÄFTHULT 18.00: Törnskata 5 ex varav 3 1K efter lyckad häckning. Bivråk 1 ex. samt även Brun kärrhök 1 ex, vilket inte tillhör vanligheterna här ute.
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
Gislaved - 2019-08-10 18:54
MELLBY: Röd glada 3 ex.
DRAVEN: Skedand 2 ex, Vigg 1 ex, Gråhäger 3 ex, Brun kärrhök 1 hona, Tornfalk 1 juv, Sothöna 2 ad + 1 juv, Ljungpipare 1 ex, Storspov 4 ex, Rödbena 1 ex, Grönbena 6 ex, Stare 4 ex, dessutom sågs en obestämd småvadare, troligen strandpipare.
VÄCKLINGE: Gransångare 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-08-09 20:42
DRAVEN: Skäggdopping 1 ad + 1 juv, Röd glada 2 ex, Havsörn 1 ex 2K tog en skrattmås, Brun kärrhök 2 honf, Fiskgjuse 1 ex
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2019-08-09 16:40
REFTELE: Turkduva 2 ex vid centrumrondellen.
DRAVEN kväll: Knölsvan 1 par + 1 unge, Skedand 1 ex, Snatterand 3 ex, Brun kärrhök 1 hane + 2 ad honor, Sothöna 1 ad, Rödbena 2 ex, Grönbena 1 ex, Stare 7 ex.
VÄCKLINGE: Tornfalk 1 juv.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-08-08 21:20
BJÖRKHULTET, Vårtsjön, Ås: Törnskata 1 hona
Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2019-08-07 19:49
DRAVEN kväll: Årta 1 ex, Skedand 1 ex, Snatterand 3 ex, Vigg 3 ex, Gråhäger 3 ex, Brun kärrhök 1 hona,Tornfalk 1 juv, Sothöna 1 ad, Drillsnäppa 1 ex, Rödbena 1 ex, Gök 1 juv, Stare 8 ex.
VÄCKLINGE: Röd glada 1 ad.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-08-06 23:07
DRAVEN: Snatterand 1 ex, Gråhäger 4 ex, Storspov 1 ex, Drillsnäppa 1 ex.
VÄCKLINGE: Gök 1 juv, Steglits 3 ex.
REFTELEVIKEN: Lärkfalk tiggande ungfåglar, Härmsångare 1 ungkull, Stjärtmes 1 ungkull.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-08-05 21:39
RENINGSDAMMARNA: Vattenrall 4 juv. (3 resp. 1 ex.), Fiskgjuse 1 ex., Snatterand > 10 ex., Vigg > 15 pulli, Skedand 2 honf., Smådopping 1 juv., Svarthakedopping 1 ad., Sångsvan 4 ad., Sävsparv 1 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2019-08-05 16:05
REFTELE i går kl 17: Turkduva 4 ex längs genomfarten.
Willy& Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2019-08-05 15:35
DRAVEN: Ägretthäger 1 ex, Gråhäger 4 ex, Skedand 3 ex, Bläsand 4 ex, Stjärtand 1 ex, Havsörn 1 ad, Brun kärrhök 1 hona + 1 juv, Tornfalk 2 juv, Tofsvipa 200 ex, Brushane 8 ex, Rödbena 1 juv, Grönbena 3 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Drillsnäppa 1 ex, Fisktärna 2 juv (blev matade), Gulärla 1 ex.
VÄCKLINGE: Lärkfalk 2 ex, Steglits 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-08-04 20:38
STENHESTRA: Nattskärra 1 ex.
BRÄNHULT: Nattskärra 1 ex
AS.LS

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2019-08-03 23:58
DRAVEN: Knölsvan 1 par + 1 unge, Skäggdopping 1 ad + 1 juv, Gråhäger 5 ex, Brun kärrhök 2 honor, Sothöna 1 par + 2 juv, Brushane 3 ex, Drillsnäppa 1 ex, Grönbena 5 ex, Gråtrut 1 ad, Fisktärna 6 ex.
VÄCKLINGE: Gråhäger 2 str, Sparvhök 1 hona, Blå kärrhök 1 hane str, Lärkfalk 1 ad, Steglits 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-08-03 19:52
REFTELE 17:00: Turkduva 2 ex Tingshuset.
DRAVEN kväll: Skedand 3 ex, Bläsand 2 ex, Gråhäger 1 ex, Havsörn 1 ad, Lärkfalk 1 juv tiggande, Trana 250 ex, Brushane 3 ex, Grönbena 1 ex, Svartsnäppa 1 ex, Gråtrut 1 ad.
VÄCKLINGE: Steglits 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-08-01 22:33
DRAVEN 19:30-20:05: Knölsvan 1 par + 1 unge, Skäggdopping 2 juv (förmodligen från 2 olika par), Skedand 2 ex, Snatterand 1 ex, Bläsand 2 ex, Gråhäger 1 ex, Brun kärrhök 1 hona, Drillsnäppa 1 ex, Grönbena 3 ex, Gråtrut 1 ad.
VÄCKLINGE: Röd glada 1 juv, Steglits 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-07-31 22:09
RENINGSDAMMARNA: Sångsvan 6 ad, Snatterand 22 ex, Skedand 2 ex, Vigg 6 kullar m 2+2+4+4+6+9 pulli, Smådopping 1 juv, Sothöna 58 ex, Mindre strandpipare 1 ex
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2019-07-31 12:44
DRAVEN: Gråhäger 2 ex, Brun kärrhök 1 hona, Fiskgjuse 1 ex, Tornfalk 1 ex, Större strandpipare 1 ad, Kärrsnäppa 6 ad, Drillsnäppa 1 ex, Rödbena 2 ex, Grönbena 1 ex, Gråtrut 1 ad.
VÄCKLINGE: Steglits 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-07-30 22:42
DRAVEN 19:40-20:00: Skedand 5 ex, Bläsand 3 ex, Gråhäger 2 ex, Havsörn 1 yngre, Gluttsnäppa 1 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-07-29 23:21
28/7. SVANAHOLMS ÄNGAR: Glada 2 ex.
DRAVEN: Glada 1 ex., Lärkfalk 2 ex., Brun kärrhök 1 hona, Sothöna 2 ex., Skäggdopping 1 ad. + 1 juv., Fisktärna 4 ex., Gråhäger 4 ex.
REFTELE: Glada 1 ex.

Bo o Helena Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2019-07-29 09:02
VÄCKLINGE 08:30: Röd glada 2 juv, Lärkfalk 1 ex.
DRAVEN 20:30-21:10: Skedand 3 ex, Gråhäger 3 ex, Havsörn 1 ad + 1 yngre, Grönbena 5 ex, Gråtrut 1 ad.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-07-28 22:47
DRAVEN kväll: Snatterand 1 ex, Gråhäger 7 ex, Brun kärrhök 1 hona, Röd glada 1 ex, Sothöna 3 ad + 1 äldre unge, Trana 250 ex, Myrspov 1 ad, Rödbena 1 ex, Grönbena 2 ex, Fisktärna 11 ex.
VÄCKLINGE: Skogssnäppa 2 str, Steglits 1 ex.
KINNABERG: Stenskvätta 1 juv.
(SA,Tore Holsendahl).

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-07-26 22:45
DRAVEN: Årta 2 ex, Skedand 3 ex, Snatterand 10 ex, Skäggdopping 3 ad + 1 juv, Gråhäger 4 ex, Havsörn 1 yngre, Kärrsnäppa 1 ad, Grönbena 2 ex, Gluttsnäppa 1 ex.
VÄCKLINGE: Steglits 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-07-25 22:23
DRAVEN kväll: Bläsand 3 ex, Skedand 2 ex, Brunand 3 ex, Vigg 5 ex, Gråhäger 6 ex, Havsörn 1 ad + 2 yngre, Pilgrimsfalk 1 ex, Lärkfalk 1 ex, Myrspov 1 ad, Storspov 1 ex, Drillsnäppa 1 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Grönbena 2 ex.
VÄCKLINGE: Steglits 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-07-24 22:19
DRAVEN 19:30-20:05: Årta 1 ex, Skedand 1 ex, Tofsvipa 2 ganska nykläckta ungar, Kärrsnäppa 10 ad, Drillsnäppa 2 ex, Rödbena 3 ex, Grönbena 20 ex, Gråtrut 1 ad.
VÄCKLINGE: Röd glada 1 ad, Gråhäger 1 str mot V, Steglits 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-07-23 22:33
DRAVEN 9.15-12.00: Myrspov 1, Kärrsnäppa 10, Tofsvipa 100, Årta 1, Skedand 3, Snatterand 3, Kricka 50, Kanadagås >60, Skäggdopping 1 par med1 juv, Gråhäger 2, Knölsvan 3, Sångsvan 2, Sparvhök 1 hane, Sothöna 2 ad.
Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2019-07-22 12:28
DRAVEN IGÅR: Snatterand 1 ex, Skedand 5 ex, Skäggdopping 1 par + 1 juv, Gråhäger 2 ex, Brun kärrhök 1 hane.
LILJENÄSVIKEN: Tranor 131 ex, Skogsduva 3 ex, Häger 2 ad + 3 juv, Enkelbeckasin 1 ex, Fisktärna 1 ex.
AS.LS

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2019-07-22 08:15
JÄRANÄS 17:00-19:10: Småskrake 1 honfärgad, Storskarv 1 ex, Fiskgjuse 2 ex, Kärrsnäppa 1 ad str, Storspov 2 str, Havstrut 2 ad, Gransångare 1 sj.
Stefan Andersson , <ludde.x@telia.com >
Reftele - 2019-07-21 20:47
DRAVEN fm: Skedand 3 ex, Kricka 180 ex, Brunand 2 hanar + 1 hona, Röd glada 2 ad + 1 juv, Brun kärrhök 1 par, Havsörn 1 subad, Lärkfalk 1 ex, Sothöna 1 par + 1 pull, Större strandpipare 2 ad, Spovsnäppa 2 ad Kärrsnäppa 45 ex, Drillsnäppa 1 ex, Skogssnäppa 1 ex, Rödbena 1 ex, Grönbena 2 ex, Gluttsnäppa 1 ex.
Stefan Andersson , <ludde.x@telia.com >
Reftele - 2019-07-21 12:25
DRAVEN: Skedand 5 ex, Snatterand 1 ex, Havsörn 1 ad, Kärrsnäppa 3 ad, Rödbena 2 ex, Grönbena 5 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Skogsduva 2 ex.
VÄCKLINGE: Steglits 2 ex.

Stefan Andersson , <ludde.x@telia.com >
Reftele - 2019-07-20 22:05
LILJENÄSVIKEN: Brun kärrhök 1 hane, Fiskgjuse 2 ex, Lärkfalk 1 ex, Grönbena 4 ex, Skrattmås 23 str, Fiskmås 4 ad str, Fisktärna 4 ex, Skogsduva 1 ex.
SVANAHOLMS ÄNGAR: Brun kärrhök 1 hane (Ej samma som vid Liljenäsviken).

Stefan Andersson , <ludde.x@telia.com >
Reftele - 2019-07-20 14:04
DRAVEN: Snatterand 3 ex, Skedand 1 ex, Brun kärrhök 1 hona, Rödbena 1 ex, Grönbena 1 ex, Fisktärna 1 par matade juv.
VÄCKLINGETORNET: Vigg 1 hona med 2 ungar Sävsångare 1 sj, Steglits 2 ex.

Stefan Andersson , <ludde.x@telia.com >
Reftele - 2019-07-19 23:07
DRAVEN igår: Snatterand 1 ex, Sothöna 1 par + 1 pull, Skogssnäppa 1 ex, Rödbena 2 ex, Grönbena 7 ex, Gråtrut 1 ad.
VÄCKLINGE: Steglits 1 sj.

Stefan Andersson , <ludde.x@telia.com >
Reftele - 2019-07-19 12:33
LOFTUDDAGÖLEN: Smålom 1 ad
ASSBRUNNEN: Storlom 2 ad, Grågås 60 ex, Kanadagås 32 ex
MAJSJÖN: Fiskgjuse 1 ad + 3 juv på bo
RENINGSDAMMARNA: Sångsvan 4 ad, Bläsand 1 hane, Snatterand 15 honf, Skedand 2 hanar, Vigg 2 kullar m 4 + 5 pulli, Smådopping 1 ad, Svarthakedopping 2 ad, Fiskgjuse 1 ex, Sothöna 42 ad + 24 juv, Mindre strandpipare 1 ex, Grönbena 2 ex

Erik Larsson, <er.la@telia.com>
G ISLAVED - 2019-07-18 17:54
DRAVEN 20:10-20:40: Skäggdopping 1 par med 1 unge, Gråhäger 4 ex, Brun kärrhök 1 hona, Sothöna 1 par, Rödbena 3 ex, Grönbena 2 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-07-17 22:10
BRUNNSBACKA KVARN, Unnaryd: Gransångare 1 sjungande
Birgitta & Willy Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2019-07-17 17:53
RENINGSDAMMARNA: Sångsvan 2 par, Smådopping 1 ad., Svarthakedopping 2 ad., Vigg 1 hona + 7 pulli, Snatterand 1 hona + 8 pulli, Grönbena 1 ex., Drillsnäppa 1 ex., Mindre strandpipare 1 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2019-07-16 18:17
REFTELE 16:45: Turkduva 1 ex Tingshuset.
DRAVEN 19:30-20:00: Gråhäger 1 ex, Brun kärrhök 1 hona, Brushane 2 ex, Rödbena 1 ex, Grönbena 2 ex, Gråtrut 1 par.
VÄCKLINGE: Steglits 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-07-15 20:59
REFTELE: Turkduva 1 ex på lyktstolpe.
REFTELE KYRKA: Lärkfalk 1 ex jagande.
SMÅLANDSSTENAR: Svart rödstjärt 1 hane, Fegens sågverk.
NYBY, Långaryd: Röd glada 1 ex

Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2019-07-15 12:21