VÄLKOMMEN TILL VÄSTBO FÅGELKLUBBS OBS-BOK

 

Skriv i Obs-boken.  

VÄCKLINGE 09:00: Röd glada 1 ex.
FÅLLINGE FLYGPLATS 09:50: Sånglärka 1 sj, Härmsångare 1 sj, Stenskvätta 1 ungkull.
FEGENS SÅGVERK SMÅLANDSSTENAR 10:00: Svart rödstjärt 1 ex med föda åt ungar.
SKÖRAHOLM BOLMEN 18:40: Storskarv 4 ex (kunde ej se några bon), Havstrut 1 ad.
DRAVEN 19;15-20:00: Skedand 1 ex, Snatterand 2 ex, Skäggdopping 1 ad med unge, Gråhäger 2 ex, Storskarv 1 ex, Spovsnäppa 1 ex, Kärrsnäppa 6 ex, Grönbena 1 ex, Gluttsnäppa 5 ex, Gulärla 2 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-07-09 22:10
SÖRSJÖN FÄRDA: Gråhäger 1 ex
VINGÅRDEN JÄLLUNTOFTA: Kanadagås ca 75 ex, Strandskata 3 ex, Tofsvipa 3 ex, Drillsnäppa 1 ex
ÅBJÖRNABO, Ås: Stenskvätta 1 hona
SVANAHOLMS ÄNGAR 17.45-18.45: Ljungpipare 2, Skogsduva 2 (men inga måsar, spovar eller andra vadare kvar)

Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2020-07-08 19:38
DRAVEN: Årta 1 hona med ungar, Vigg 2 hanar, Gråhäger 4 ex, Röd glada 1 ex, Havsörn 1 ad, Brun kärrhök 1 hane, Brushane 4 ex, Storspov 21 ex, Gluttsnäppa 4 ex, Grönbena 9 ex, Gråtrut 1 ad, Fisktärna 2 nyligen flygga ungar. Dessutom ganska gott om flygga skrattmåsungar!
VÄCKLINGE: Steglits 5 ex.
FLAHULTASJÖN 14:10-14:30: Rörsångare 2 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-07-08 19:01
SVANAHOLMS ÄNGAR: Myrspov 1, Småspov 1, Storspov 14, Gluttsnäppa 5
Erik Larsson, <er.la@telia.com >
Gislaved - 2020-07-08 14:49
DRAVEN 09:50-11:00: Skedand 8 ex, Gråhäger 1 ex, Brun kärrhök 1 hona, Röd glada 1 ex, Havsörn 1 subad, Storspov 9 ex, Brushane 7 ex, Fisktärna 1 par matade unge.
VÄCKLINGE: Steglits 1 par med minst 2 ungar.
KANALBRON, SVANAHOLMS ÄNGAR 16:30-16:50: Gråhäger 1 ex, Röd glada 1 ex, Ljungpipare 1 ex, Storspov minst 2 ex hördes.
LILJENÄSVIKEN 17:30-17:45: Storspov 1 ex varnande, Enkelbeckasin 1 spel, Fisktärna 2 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-07-07 19:22
MELLBYSVACKAN: Röd glada 1 ex.
SVANAHOLMS ÄNGAR: Röd glada 1 ex., Myrspov 3 ex., Småspov 1 ex., Storspov 23 ex., Brushane 4 ex., Kärrsnäppa 2 ex., Ormvråk 1 ex., Gråtrut 1 ex.
ÅS ÄNGAR: Ormvråk 1 ex.
DRAVEN: Röd glada 1 ex.

Bo o Helena Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2020-07-06 20:44
DRAVEN: Årta 1 ex, Skedand 11 ex, Snatterand 2 ex, Röd glada 1 ex, Havsörn 1 ad, Brushane 10 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Gråtrut 1 ad.
VÄCKLINGE: Steglits 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-07-06 19:00
SVANAHOLMS ÄNGAR 16-17.15: Myrspov 2, Småspov 1, Storspov 22, Ljungpipare 17, Brushane 3, Tofsvipor, Gräsänder, Starar, Skrattmåsar i mängder, Röd glada 1, Grågäss, Tranor på blöta åkrar.
Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2020-07-06 18:35
DRAVEN: Vitkindad gås 1 ex, Skedand 1 hane, Snatterand 2 ex, Vigg 18 ex, Gråhäger 3 ex, Röd glada 1 ex, Havsörn 1 ad, Storpsov 1 spel, Myrspov 21 str SV + 2 rastande, Gråtrut 1 ad, Fisktärna 6 ex.
DRAVÖ ÅS: Röd glada 1 ex.
ÅS ÄNGAR: Sångsvan 8 ex, Röd glada 2 ex.
SVANAHOLMS ÄNGAR 16:50-17:15: Mängder med fågel på ett fält NO om Kanalbron: Gräsand 50 ex, Småspov 1 ex, Myrspov 1 ex, Brushane 5 hanar, Kärrsnäppa 3 ex, Rödbena 1 ex, Grönbena 2 ex, Gluttsnäppa 6 ex, Gråtrut 1 ad, därutöver flockar med mås, vipor,starar och dessutom 1 ad Bivråk förbiflygande.
LILJENÄSVIKEN 17:25-17:45: Gråhäger 1 ex, Fiskgjuse 2 ex, Havsörn 1 subad, Storspov 1 varnande, Fisktärna 3 ex, Skogsduva 1 par, Steglits 4 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-07-05 18:49
DRAVEN: Snatterand 2 ex, Gråhäger 2 ex, Storskarv 1 ex, Brushane 1 hane, Kärrsnäppa 1 ad.
VÄCKLINGE: Steglits 2 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-07-04 22:49
RENINGSDAMMARNA: Smådopping 2 ad. + 2 pulli, Vigg 2 honor med 6 resp. 9 pulli, Mindre strandpipare 1 ex., Fiskgjuse 1 ex.
2/7: Svarthakedopping 2 ad. ruv. + 2 ad. med 1 resp. 2 pulli, Snatterand 2 honor med 6 resp. 9 pulli, Forsärla 1 ex., Gråhäger 1 ex., Skedand 1 hane, Bläsand 4 ex., Brunand 1 hane, Gråtrut 4 ex.

Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2020-07-03 20:05
V.VASSVIKEN, N.BOLMEN: Rörsångare 1 sj, Ärtsångare 1 sj, Gransångare 1 sj.
LILJENÄSVIKEN: Fisktärna 2 ex, samt Makaonfjäril längs vägen efter Liljenäs.
VÄCKLINGE: Bivråk 1 ad, Röd glada 1 ad, Stenskvätta 1 ex.
DRAVEN 17:50-18:35: Årta 1 hona + 5 pull, Skedand 1 hane, Snatterand 2 ex, Havsörn 1 ad, Storspov 7 ex, Gråtrut 1 ad.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-07-03 19:51
DRAVEN: Skedand 3 ex, Röd glada 3 ex, Fiskgjuse 1 ex, Sothöna 1 ex, Gråhäger 3 ex, Storspov 13 ex, Gråtrut 1 ad. (Besökte Fridsnästornet på fm och då började äntligen en snickare att reparera trappan på tornet).
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-07-03 00:02
DRAVEN: Vitkindad gås 1 ex (förmodligen skadeskjuten då den haltade kraftigt), Sångsvan 11 subad, Skäggdopping 1 ad + 1 pull, Gråhäger 4 ex, Brun kärrhök 1 hona, Röd glada 1 ex, Storspov 11 ex, Brushane 3 hanar, Gråtrut 1 ad, Fisktärna 6 ex.
VÄCKLINGETORNET 19:55-20:30: Brunand 1 hane, Lärkfalk 1 ex, Sävsångare 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-07-01 23:44
Mellanfärgen yabergs ån maden Röd Glada, Tornseglare , Hussvala samt Ladusvala jagande insekter.Törnskata jagade trollsländor Storskrake med 3 st pull på ryggen.
Ove Gustavsson, <ove.hylte@telia.com>
Hyltebruk - 2020-07-01 20:38
DRAVEN 30/6: Vitkindad gås 2 ex, Knölsvan 1 par med endast 1 unge kvar, Skedand 19 ex, Snatterand 7 ex, Vigg 1 par, Gråhäger 1 ex, Storskarv 1 ex, Sparvhök 1 ex, Fisktärna 6 ex.
VÄCKLINGE 30/6: Gök 1 rop, Steglits 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-07-01 11:01
DRAVEN 18:40-19:10: Vitkindad gås 1 ex, Skedand 1 ex, Snatterand 4 ex, Brushane 2 hanar, Gråtrut 2 ad.
VÄCKLINGE: Steglits 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-06-29 21:05
BJÖRKHULTET, VÅRTSJÖN. Buskskvätta 6 ex
NORRA BOLMEN. Storspov 6 ex + 1 pull, Röd glada 3, Fiskgjuse 1, Brun kärrhök 1 hane, Steglits 1, Buskskvätta 5, Fisktärna 1, Stare 70, Grågås 170 ex.

Willy & Birgitta Strömbld, <bwsd@telia.com>
- 2020-06-29 17:58
GISLAVED: Röd glada 1 ad vid Bokvägen
Anders Wikland, <>
- 2020-06-28 22:17
ANDERSTORPS STORMOSSE, NABBEN/VINDSKYDDET: Järpe 2 ex stöttes, Kungsörn 1 ex, Sångsvan 1 par, Tornfalk 1 hane.
TORNET: Grönbena 2 ex, Gök 2 rop.

Emil Malm, <malm.leh@gmail.com>
Anderstorp - 2020-06-28 14:25
RENINGSDAMMARNA 26/6: Svarthakedopping 1 par ruv. + 1 par på bo med 2 pulli + 1 par med 3 pulli, Smådopping 1 ex., Vigg 1 hona med 9 pulli, Bläsand 2 hanar, Rörsångare 1 ex., Mindre strandpipare 2 ex., Storskarv 1 ex., Gråhäger 3 ex., Tofsvipa 1 ex., Sångsvan 4 par.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2020-06-27 11:43
HESTRA, Kroksjön: Storlom 1 par +1 pulli. Mitt emot badplatsen, på andra sidan sjön
Anton Ståhl, <anton_stahl@hotmail.com>
- 2020-06-26 21:08
Kållerstad Kvarnagård 200625:Tornseglare 6 ex.
Efter 3 år utan tornseglare hemma så häckar nu minst 1 par under takpannorna på brygghuset igen..

anders aronsson, <anders@decalprodukter.se>
Kållerstad - 2020-06-25 20:43
BILPROVNINGEN: Mindre strandpipare 2 ex med avledningsbeteende
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
Gislaved - 2020-06-25 20:16
Cykeltur Hagelstorp-Norlida -Hestra-Hagelstorp 22:30-00:30 8 st Nattskärror hördes utefter cykelvägen mellan Norlida och Hestra. Ytterligare 1 Nattskärra hördes alldeles öster om Vägporten vid väg 26.
Lasse Grahn (Fd Hellman), <lassegrahn51@gmail.com>
Hagelstorp - 2020-06-25 09:10
RENINGSDAMMARNA: Rörhöna 2 ad., Gråhäger 2 ex., Storskarv 1 ex., Svarthakedopping 2 par ruv. + 1 par med 2 pulli, Bläsand 3 hanar, Skedand 1 par, Mindre strandpipare 4 ex., Sångsvan 2 par, Skogssnäppa 1 ex., Forsärla 1 ex., Grå flugsnappare 1 ex., Snatterand 2 honor med 9 resp. 9 pulli + 15 ad.
SVANAHOLMS ÄNGAR: Röd glada 3 ex., Storspov 8 ad. + 1 pulli.

Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2020-06-23 20:38
UNNARYD, Södra vägen. Gluttsnäppa 1 ex mot S kl.8, Törnsångare 1 ex sjunger dagligen runt vår tomt.
Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2020-06-23 19:22
RENINGSDAMMARNA 19/6: Brushane 4 hanar, Mindre strandpipare 2 ex., Svarthakedopping 3 par ruv., Storskarv 1 ex., Rörsångare 1 ex., Sångsvan 1 par, Drillsnäppa 1 ex., Grågås 2 par med 3 + 3 juv.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2020-06-20 19:38
ANDERSTORPS STORMOSSE, NABBEN/VINDSKYDDET: Järnsparv 1 ex, Törnskata 1 hane, Grönbena 1 ex, Sångsvan 1 par, Buskskvätta 3 ex, Knipa 1 hona, Gök 1 förbiflygande, Dubbeltrast 1 ex, Svarthätta 1 hane, Grå flugsnappare 1 ex.
TORNET: Brun kärrhök 1 honfärgad (ruggande), Kungsörn 1 ex, Tornfalk 2 ex (mobbade örnen och kärrhöken), Ljungpipare 1 ex, Grönbena 1 hörd, Gök 1 rop.

Emil Malm, <malm.leh@gmail.com>
Anderstorp - 2020-06-20 18:51
19/6: SPEEDWAYBANAN: Nattskärra 1 ex spelade V om Reftelevägen kl 23.15
Erik Larsson, <er.la@telia.com >
Gislaved - 2020-06-20 11:27
MELLANSJÖN, kållerstad. Fisktärna 1
AGNETARYD: Stenskvätta 1 par, Stare 7
GUNNALT, Jälluntofta: Ärtsångare 1 sj
VINGÅRDEN, Jälluntofta: Kanadagås 60 ex, Tofsvipa 2 ad 3 juv.
SÖRSJÖN, Färda: Skogssnäppa 1 varnande

Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2020-06-19 20:24
UNNEN: Gransångare 1 sj vid Rastplatsen, Storlom 1 ropande fr Slangholmarna.
Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2020-06-18 17:42
DRAVEN 20:00-20:20: Havsörn 1 subad, Brushane 1 hane, Grönbena 1 spel, Fisktärna 2 par.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-06-17 23:00
DRAVEN 20:00-20:40: Sångsvan 8 subad, Skedand 7 ex, Snatterand 16 ex, Bläsand 3 hanar, Storspov 2 spel, Skogssnäppa 1 ex, Rödbena 1 spel, Grönbena 1 spel, Gråtrut 1 par, Fisktärna 2 par.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-06-16 22:19
RENINGSDAMMARNA: Rörhöna 1 ad., Svarthakedopping 3 par ruv. + 1 ad., Mindre strandpipare 3 ex., Skedand 1 hane, Rörsångare 1 ex., Törnsångare 1 ex., Sångsvan 1 par, Tofsvipa 1 ex., Snatterand 10 ex., Grågås 1 par + 3 juv.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2020-06-15 20:09
DRAVEN: Snatterand 1 ex, Skedand 6 ex, Gråhäger 2 ex, Storskarv 1 ex, Brun kärrhök 1 hona, Fiskgjuse 1 ex, Sothöna 1 ex, Storspov 1 spel, Rödbena 1 ex, Havstrut 1 ad, Gråtrut 2 par.
NENNESMO BANVALL 13:30-14:55: Härmsångare 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-06-14 21:27
SMÅLANDSSTENAR Hörsjön: Nu äntligen: Kniphona med 2 ungar.
Pelle Erenmalm, <anita_pelle@live.se>
Smålandsstenar - 2020-06-14 12:17
FLAHULTASJÖN 13/6, 22:10-22:20: Vattenrall 1 ex hörd, Morkulla 1 spel, Rörsångare 2 sj.
BÅRARYD 22:35: Morkulla 2 spel.
GRUSGROPEN NORLIDA 22:50: Nattskärra 1 spel.
RENINGSDAMMARNA 23:20-23:45: Smådopping 1 spel, Enkelbeckasin 1 spel, Skogssnäppa 1 spel, Grönbena 1 spel, Hornuggla 1 ungkull hörd.
MOTORBANAN GISLAVED 23:53: Nattskärra 1 spel.
GRUSTAGET REFTELEVÄGEN 23:57: Nattskärra 1 spel.
VÄSTBO SKYTTECENTER 14/6, 00:10: Pärluggla 1 rop, Nattskärra 1 spel.
DRAVEN 00:35: Småfläckig sumphöna 1 spel.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-06-14 01:03
DRAVEN: Snatterand 5 ex, Skedand 4 ex, Fiskgjuse 1 ex, Gråtrut 2 par, Fisktärna >4 ex, Skogsduva 1 par, Sångsvan 9 subad.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-06-13 21:36
Vid gårdagens nattsångarexkursion var vi 7 personer som slöt upp i den blåsiga sommarkvällen! Som tur var mojnade vinden efter hand! Första stoppet gjordes i Draftinge där endast en sj Sånglärka hördes! Några uppmärksamma såg dock en Älg försvinna in i skogen! Vi fortsatte till Ås ängar där Göken gol i fjärran. Plötsligt upptäcktes en Hornuggla jaga över fälten och kunde låta sig tubas i det magra ljuset då den ibland satte sig på stolpar. Den flög sedermera in i en dunge och en tiggande ungkull kunde höras! Vi lämnade lokalen och när vi körde upp i backen mot Ås sjöng en Kärrsångare i buskmarkerna nära vägen. Nästa anhalt blev Svanaholms ängar där förbiflygande Ljungpipare kunde höras samt en spelande Storspov. En trolig Kattuggla sågs jaga vid Kanalbron. I Västra Vassviken sjöng en Sävsångare och från en av bilarna sågs en spelande Morkulla flyga förbi.Vi gjorde ett stopp vid Enetdungen och där kunde en avlägsen Nattskärra höras spela från Knorte mosse! Vi svängde in till Slättö sand där plötsligt en Grävling sprang över vägen! I reservatet kunde två Nattskärror höras på nära håll! En Hornuggla började ropa och samtidigt kunde en ungkull höras. Klockan var nu långt över midnatt och vi åkte tillbaka till startpunkten! Längs vägen dit hörde några ungkullar av Kattuggla både i Ås och Håkentorp! Vi avslutade vid gömslets parkering där Småfläckig sumphöna spelade i Draven! Vi avslutade en timme in på det nya dygnet, ganska nöjda med sommarnattens skörd! //Stefan
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-06-13 12:03
DRAVEN 12/6, 18:40-19:00: Snatterand 3 ex, Skäggdopping 1 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-06-13 01:32
BJÖRKHULTET, VÅRTSJÖN. Törnskata 1 hane
DRAVEN 9.00-12.15: Knölsvan 2, Sångsvan 5, Grågäss i myriader, Skedand 15, Kricka 3, Skäggdopping 1, Gråhäger 1, Fiskgjuse 1, Storspov 1, Rödbena 2, Gröngöling 1, Buskskvätta 1 par, Stenskvätta 1 par, Sävsparv 1 ex.

Willy & birgitta Strömblad, <bwsd@telia,com>
- 2020-06-12 17:29
DRAVEN 18:45-19:20: Skedand 3 ex, Snatterand 1 hane, Gråhäger 1 ex, Fiskgjuse 1 ex, Sothöna 2 ex i revirstrid, Storspov 2 spel, Brushane 1 hane, Rödbena 3 ex, Grönbena 1 spel.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-06-11 22:13
RENINGSDAMMARNA: Rörhöna 1 ex., Smådopping 3 ex., Svarthakedopping 2 par ruv. + 1 par bobygge + 1 ex., Sångsvan 1 par, Rörsångare 1 ex., Forsärla 1 ex., Gök 1 ex., Skedand 1 hane, Tofsvipa 1 ex., Snatterand 10 ex., Mindre strandpipare 2 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2020-06-10 20:35
DRAVEN 19:25-20:00: Skedand 1 par, Snatterand 3 ex, Skäggdopping 1 ex, Gråhäger 1 ex, Fiskgjuse 1 ex, Storspov 3 str mot SV.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-06-10 20:02
DRAVEN 18:20-19:00: Vitkindad gås 1 ex, Skedand 2 hanar, Snatterand 2 ex, Gråhäger 1 ex, Storspov 1 spel, Rödbena 2 spel, Gråtrut 2 ad, Fisktärna 4 ex, 23:20: Småfläckig sumphöna 1 spel.
ÅTTERÅS ÄNGAR 22:30-22:50: Hornuggla 1 ungkull hördes, Kärrsångare 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-06-09 23:35
SMALÅS 22.45: Nattskärra, 1 eller 2 ex, börjar spela. Även vingklatschar.
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
Gislaved - 2020-06-09 23:27
RENINGSDAMMARNA 09:00-12:00: Sångsvan 1 par, Snatterand 10 ex, Smådopping 2 ex, Svarthakedopping 2 par på bo + 1 par, Fiskgjuse 1 ex, Rörhöna 1 ex, Mindre strandpipare 2 ex, Enkelbeckasin 1 spel, Drillsnäppa 2 ex, Grönbena 3 ex, Rörsångare 1 sj, Forsärla 1 ex (SA,BG).
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-06-09 17:11
DRAVEN 17:20-18:10: Snatterand 2 ex, Fiskgjuse 1 ex, Brun kärrhök 1 hona, Röd glada 1 ex, Sothöna 1 ex, Brushane 1 hane, Gråtrut 8 ad.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-06-08 22:09
RENINGSDAMMARNA 20.30: Sannolikt en adult hane Amerikansk Kricka tillsammans med vanliga krickor i "första dammen". Såg den flera gånger med handkikaren och det breda vertikala strecket syntes tydligt. Trots det vågar jag inte utesluta hybrid då rörligheten och avståndet skapade problem att säkerställa. Rörlig men troligen kvar. Kanske någon kan "spika" den imorgon.
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
Gislaved - 2020-06-08 21:48