VÄLKOMMEN TILL VÄSTBO FÅGELKLUBBS OBS-BOK

 

Skriv i Obs-boken.  

DRAVEN: Gravand 1 ex, Årta 3 hanar + 1 hona, Snatterand 1 par, Stjärtand 1 hona, Skedand 3 hanar, Storskarv 1 ex, Brun kärrhök 1 hane, Lärkfalk 1 ex, Storspov 1 spel, Rödbena 2 ex, Grönbena 2 ex, Gråtrut 2 ad, Fisktärna 2 par, Tornseglare >30 ex.
VÄCKLINGE: Röd glada 1 ex, Skogsduva 1 ex, Näktergal 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-05-25 21:52
HEDENSTORP BÅRARYD 08:30-10:30: Göktyta 1 rop, Grönsångare 1 sj, vi letade Brandkronad kungsfågel och hörde troligen några strofer men lyckades aldrig lokalisera den, dock gott om vanliga kungsfåglar (SA,AS,LS).
INGELSBO BÅRARYD: Törnskata 1 par.
ASSAREBO BÅRARYD: Törnskata 1 hane.
HESTRA KYRKA: Sparvhök 1 ex.
FLAHULTASJÖN: Rörsångare 1 sj.
VÄCKLINGE: Skogsduva 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-05-25 15:08
DRAVEN: Årta 1 hane.
VÄCKLINGE 22:20 : Näktergal 1 sj

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-05-24 22:25
RENINGSDAMMARNA: Snatterand 5 hanar + 1 hona, Svarthakedopping 4 par på bo, Mindre strandpipare 1 ex, Skrattmås 130 ex på bo
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2019-05-24 20:23
SÖRSJÖN, Värda: Enkelbeckasin 1 spelande, Tofsvipa 4, Fasan 1 tupp.
MELLANSJÖN, Kållerstad: Fisktärna 1, grågås 1 par 1 pull.
PERSTORP, Kållerstad: Orre 1 tupp, 1 höna.
FLATEN: Storlom 1 par, Skrattmås >200 ex födosökande

Willy och Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2019-05-24 18:46
Under standardruttsinventering denna morgon upptäcktes en BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL. Den höll sig tillsammans med vanliga kungsfåglar i granskog angränsande till en villaträdgård, i nordvästligaste delen av Hedenstorp (Båraryd).
Hade lätt kunnat missas om den inte börjat sjunga.

Ola Erlandsson, <>
- 2019-05-24 12:43
VASSVIKEN N.BOLMEN 23/5 22:20-22:50: Vattenrall 2 spel, Småfläckig sumphöna 2 spel, Lärkfalk 1 ex, Morkulla 1 spel, Enkelbeckasin 1 spel, Sävsångare 1 sj (SA,AS,LS)
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-05-24 00:04
DRAVEN 23/5: Bläsgås 1 ex, Årta 1 par, Skedand 6 hanar, Vigg 1 hane, Fiskgjuse 1 ex, Röd glada 1 ex, Havsörn 1 ad, Rödbena 1 spel, Gråtrut 1 ad, Fisktärna 2 par.
VÄCKLINGE: Näktergal 1 sj.
SVANAHOLMS ÄNGAR 23/5 22:10: Storspov 1 ex, Kattuggla 1 rop.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-05-24 00:02
RENINGSDAMMARNA: Årta 1 par, Skedand 1 par, Svarthakedopping 4 par ruv. + 3 ex., Smådopping 2 ex., Kanadagås 2 ex., Grågås 1 par med 4 pulli, Snatterand 1 par + 5 hanar, Mindre strandpipare 3 ex., Gluttsnäppa 1 ex., Tofsvipa 2 ex., Tornseglare 5 ex., Steglits 1 ex., Sångsvan 1 par ruv.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2019-05-23 14:29
UNNARYD igår vid 19-tiden: Vitkindad gås ca 150 ex mot O.
Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2019-05-23 08:51
DRAVEN 20:15-20:45: Vitkindad gås ca 150 str O, Skedand 2 hanar, Vigg 1 hane, Storspov 2 spel, Rödbena 1 spel, Grönbena 1 spel, Fisktärna 2 par.
VÄCKLINGE: Steglits 1 ex, Näktergal 1 sjöng för fullt kl 21:45.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-05-22 22:02
TEGET REFTELE: Härmsångare 1 sj.
ÖLMESTAD: Turkduva 4 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-05-22 19:45
JÄRANÄS: Storlom 1, Storskarv 1, GRågås 36, Ringduva 50 ex. Spillkråka 1 ex i bkhultet.
TIRAHOLM: Havstrut 4, Gråtrut 17, Storskrake 3 honor.

Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2019-05-22 17:43
RENINGSDAMMARNA: Årta 1 hane + 1 hona (låg inte tillsammans), Skedand 1 par, Snatterand 4 hanar + 1 hona, Smådopping 1 ex, Svarthakedopping 3 par på bo + 1 par bobygge + 3 ex, Sothöna minst 25 ex på bo, Mindre strandpipare 2 ex, Gröbena >10 ex
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2019-05-22 15:42
KÄLLSTORP DRAVEN 06:30: Härmsångare 1 sj längs vägen till Källstorp.
Stefan Andersson , <ludde.x@telia.com >
Reftele - 2019-05-22 09:22
DRAVEN: Bläsgås 1 ex, Vitkindad gås 14 ex, Årta 1 hane, Vigg 4 ex, Fiskgjuse 1 ex, Lärkfalk 1 ex, Vattenrall 1 spel, Småfläckig sumphöna 1 spel, Rödbena 1 spel, Grönbena 1 spel, Dvärgmås 1 ex 2K, Havstrut 1 ad, Gråtrut 1 ad, Fisktärna 2 par, Sävsångare 4 sj.
VÄCKLINGE: 22:15-23:15: Morkulla 1 spel, Kattuggla 2 rop, Näktergal 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-05-21 23:42
RENINGSDAMMARNA: Årta 1 par, Skedand 1 par, Smådopping 3 ex., Svarthakedopping 4 par ruv., Sångsvan 1 par ruv., Mindre strandpipare 2 ex., Snatterand 7 hanar + 1 hona med pulli, Grågås 1 par med pulli, Knipa 1 hona med 5 pulli, Grönbena 8 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2019-05-21 16:05
VÄCKLINGE 23:20-23:30: En snabblyssning från glasverandan gav ett tomt-X, då en Näktergal sjunger för fullt i byn! Dessutom 1 ropande Kattuggla!
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-05-20 23:39
REFTELEVÄGEN, GRUSTAGET 22.15: Nattskärra 1 ex spel, Orre 1 ex spel
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
Gislaved - 2019-05-20 22:48
ÅS ÄNGAR 21:50-22:20: Sångsvan 24 ex.
DRAVEN 22:30: Småfläckig sumphöna 2 spel.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-05-20 22:39
DRAVEN: Ägretthäger 1 ex, Vitkindad gås 15 ex, Grågås >2000 ex, Skedand 7 hanar, Årta 1 hane, Snatterand 1 par, Vigg 10 ex, Havsörn 3 ad, Skäggdopping 1 ex, Grönbena 1 spel, Rödbena 1 spel, Drillsnäppa 1 ex, Fisktärna 2 par.
VÄCKLINGE: Steglits 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-05-20 21:35
GISLAVEDS RENINGSDAMMAR: Svarthakedopping 4m Skedand 3, Grönbena 2 spelande, Tornseglare 2, Trädgårdssångare 1 sj.
Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2019-05-20 19:36
GISLAVED: Strandskata 2 ex flyger runt lite varstans i samhället.
Anders Wikland, <>
- 2019-05-20 16:29
DRAVEN: Vitkindad gås 109 ex rastade men sträckte efter några timmar iväg mot O, Årta 3 hanar + 2 honor, Snatterand 1 hane, Skedand 4 hanar, Skäggdopping 1 par, Storskarv 1 ex, Gråhäger 1 ex, Röd glada 1 ex, Brun kärrhök 1 hona, Fiskgjuse 1 ex, Rödbena 3 par, Drillsnäppa 1 ex, Fisktärna 2 par.
FRIDSNÄSTORNET: Grönsångare 1 sj.
VÄCKLINGE: Stripgås 1 ex, Kattuggla 1 rop.
VÄ REFTELE: Gransångare 1 sj.
ROCKENÅSEN: Mindre hackspett 1 ex rop/trum, Grönsångare 2 sj.
HARASJÖN: Storlom 1 ex, Fiskgjuse 1 ex.
ASSBRUNNEN: Havsörn 1 ad, Drillsnäppa 1 ex.
KORSHULT BOSEBO: Härmsångare 1 sj.
ÅGÅRDSFORS SMÅLANDSSTENAR: Gransångare 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-05-19 22:39
I går kväll ropande Pärluggla och Kattuggla Sjögården Saraböke i dag Svarhätta 2 sjungande samt Trädgårdssångare och Svart Vit flugsnappare Grönsångare Gransångare.
Ove Gustavsson, <ove.hylte@telia.com>
Hyltebruk - 2019-05-19 15:45
Göken och Tornseglaren har anlänt.
Peter Müller, <>
Reftele - 2019-05-19 11:13
DRAVEN 19:40: Svarttärna nu 2 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-05-18 19:42
DRAVEN: Skedand 4 hanar, Bläsand 1 par, Vigg 3 ex, Gråhäger 2 ex, Brun kärrhök 1 hane, Fiskgjuse 1 ex, Lärkfalk 1 ex, Brushane 2 hanar, Rödbena 3 par, Grönbena 1 spel, Gluttsnäppa 1 ex, Fisktärna 1 par parning, Svarttärna 1 ex, Backsvala 1 ex.
VÄCKLINGE: Tornfalk 1 ex, Gulärla 1 ex.
KINNABERG: Gök 2 rop, Spillkråka 1 spel, Stenskvätta 2 hanar, Grönsångare 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-05-18 19:20
RENINGSDAMMARNA: Sångsvan 1 par på bo, Grågås 2 ex, Snatterand 4 hanar, Kricka 1 hona + 5 pulli, Skedand 1 hane, Svarthakedopping 1 ex på bo + 4 ex, Mindre strandpipare 1 ex, Tofsvipa 1 ex, Törnsångare 1 ex sj
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2019-05-18 17:09
GULLERYD: Sett och hört trummande mindre hackspett
Ann-Katrin Andersson, <anneander@gmail.com>
Gislaved - 2019-05-18 12:18
LILJENÄSVIKEN 18:40: Fisktärna 1 ex, Stenskvätta 1 hane.
SVANAHOLMS ÄNGAR 18:50: Trana 110 ex, Ljungpipare 9 ex, Storspov 1 ex.
KINNABERG: Skogsduva 1 ex.
DRAVEN 19:20-19:40: Årta 1 hane, Skedand 1 hane, Vigg 2 hanar, Storspov 1 varnande, Rödbena 1 spel.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-05-17 21:13
19.30-21.00 MÅRÅS NATURRESERVAT: 10 st Grönsångare sång. 3 st Lövsångare sång. 1 st Taltrast sång. 2 st Koltrast sång. 1 st Svarthätta. 2 st Bofink sång. 1 st Gärdsmyg sång.
BYÅS: 2 st Kanadagäss. 2 st Trana
ÅKERSBRO: 2 st Trana
NISSARYD: 9 st Trana. 16 st Grågås. 5 st Sångsvan

Roger Larsson, <roger1haga@gmail.com>
Långaryd - 2019-05-16 21:27
Fridsnästornet 8.00-10.00 Havsörn 2 ex som kom från norr och drev ut alla grågäss i klarvattnet.Jag räknade till 2500 ex men troligtvis var de fler kanske 2800? I övrigt 4 fiskgjusar i samma kikarfält,Årta 1par,Skedand 4 ex mm
Ulf Ekerhed, <ulfeke@edu.gislaved.se>
Reftele - 2019-05-16 17:18
ANDERSTORPS STORMOSSE 00:50-01:15: Nattskärra 1 ex satt på Nabbavägen (SA,Henrik Grahn).
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-05-15 21:06
JAKOBS SJÖ: Gransångare 1 sj, Drillsnäppa 1 ex.
Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2019-05-15 18:45
Hensjö damm: Forsärla 1 par
Lennart Bäckman, <lb73052@outlook.com>
Skalleved - 2019-05-15 15:51
N.BOLMEN igår: Småspov 1 ex, Vattenrall 2 spel.
AS.LS

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2019-05-15 06:21
SMÅLANDIA: trädlärka sj.
AL Kantola, <alkantola@tele2.se>
Gislaved - 2019-05-14 20:26
RENINGSDAMMARNA: Gråhakedopping 1 par, Mindre strandpipare 2 ex., Ormvråk 1 ex., Snatterand 2 par + 4 hanar.
Snatterand 1 hona + 10 pulli (11.5).
RECTICEL GISLAVED: Strandskata 1 ex.

Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2019-05-14 16:58
JÄRANÄS: Småskrake 1 par, Havstrut 1, Storlom 3, Storskarv 2, Skogsduva 1, Törnsångare 1 sj, Grågås 2 kullar + 50 ad, Kanadagås 12 ad.
Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2019-05-14 16:12
SMALÅS: Göktyta 2 ex, spelar och verkar nu uppehålla sig på en allt mindre yta. Vi kan hoppas.....
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
Gislaved - 2019-05-13 20:45
DRAVEN: från Fridsnästornet: brun kärrhök (hona), storspov (2 ex), gråhäger, fisktärna (ett par), törnsångare, trädgårdssångare, gök. På väg till gömslet: göktyta (rop). Gömslet: rödspov, ljungpipare, fiskgjuse, skedand, havsörn gluttsnäppa. Väcklingetornet: lärkfalk. Dessutom tittade vi på ett rådjur som flera gånger attackerade en räv, som tydligen hade tagit dess kid.
AL & Arto Kantola, <alkantola@tele2.se>
Gislaved - 2019-05-13 17:55
UNNEN. Smålom 1 ex hördes flyga över Unnarydsvikne strax före kl.21.
Birgitta & Willy Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2019-05-12 21:40
DRAVEN 20:30-21:00: Kanadagås 3 ungkullar, Årta 1 hane, Lärkfalk 1 ex, Brushane 1 ex, Rödbena 1 par parning.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-05-11 21:24
DRAVEN 05:50-09:20: Vitkindad gås ca 330 str O, Skedand 5 ex, Snatterand 1 par, Vigg 2 hanar, Skäggdopping 1 par, Röd glada 2 ex, Blå kärrhök 1 hane, Brun kärrhök 1 hane, Fiskgjuse 1 ex, Gluttsnäppa 4 ex, Gråtrut 1 par, Fisktärna 2 par, Tornseglare 2 ex, Gulärla 8 str.
HUNNAHALL: Gråhäger 2 ex, Grönbena 1 spel, Gök 1 rop, Sävsångare 1 sj, Trädgårdssångare 1 sj, Ärtsångare 1 sj, Gulärla 1 par.
FRIDSNÄSTORNET: Orre 1 tupp förbiflygande, Trädgårdssångare 1 sj, Törnsångare 1 sj.
JONSBO ÄNGAR: Gulärla 1 par.
VÄCKLINGE: Stenskvätta 2 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-05-11 19:54
GULLERYD: Trädgårdssångare, sjungande. Stenknäck, par,vid fågelmatningen samt ett antal ladusvalor
Ann-Katrin Andersson , <anneander@gmail.com >
Gislaved - 2019-05-11 12:38
Väcklinge:Dubbelbeckasinen spelade i ca 10 min med start 21.15.Därefter kom en stor skock kor rusande ned från Kinnaberg och ut i området där beckasinen befann sig.En beckasin lyfte och flög med låg stadig flykt ca 100 m norrut.Därefter hördes inget spel.
Ulf Ekerhed, <ulfeke@edu.gislaved.se>
Reftele - 2019-05-10 22:23
VÄCKLINGE: Sparvhök 1 ex, Gök 2 rop, Törnsångare 1 sj.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-05-10 22:00
DRAVEN kväll: Årta 1 hane, Skedand 3 ex, Röd glada 1 ex, Brun kärrhök 1 par, Stenfalk 1 hona, Brushane 4 ex, Gluttsnäppa 2 ex, Grönbena 3 ex, Rödbena 1 spel, Dvärgmås 1 ex 2K, Fisktärna 3 ex, Jorduggla 1 ex jagade på Väcklingesidan och försvann neråt Kinnaberg.
REFTELE RENINGSVERK: Storspov 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2019-05-10 21:55
RENINGSDAMMARNA: rörhöna, rödbena, skogssnäppa
AL Kantola, <alkantola@tele2.se>
Gislaved - 2019-05-10 20:07