VÄLKOMMEN TILL VÄSTBO FÅGELKLUBBS OBS-BOK

 

Skriv i Obs-boken.  

DRAVEN 19:00-20:30: Skedand 4 ex, Gråhäger 3 ex, Fiskgjuse 1 ex, Ljungpipare 1 ex, Brushane 1 ex, Storspov 1 ex, Drillsnäppa 1 ex, Rödbena 1 ex, Fisktärna 7 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-08-16 20:56
DRAVEN 19:15-20:00: Brun kärrhök 1 juv, Brushane 1 juv, Fisktärna 9 ex, Gulärla 1 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-08-15 21:00
DRAVEN 19:00-20:00: Skedand 1 ex, Vigg 7 ex, Gråhäger 4 ex, Ljungpipare 1 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Grönbena 1 ex, Fisktärna 7 ex.
VÄCKLINGE: Gulärla 2 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-08-14 20:27
SKRIDSKODAMMEN HYLTEBRUK: Rörhöna 1 ad men ingen juv. Dock höll en Kråka på att hacka i något en meter ifrån den aduta rörhönan. Måtte det inte vara ungfågeln som Stefan såg!
Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-08-14 18:28
DRAVEN kväll: Sädgås 1 ex, Bläsand 3 hanar, Skedand 3 ex, Vigg 1 ex, Skäggdopping 1 juv, Gråhäger 5 ex, Brun kärrhök 1 hona + 1 juv, Fiskgjuse 1 ex, Lärkfalk 1 ex, Ljungpipare 1 ex, Brushane 1 ex, Storspov 1 ex, Fisktärna 8 ex, Tornseglare 20 ex, Backsvala 2 ex.
VÄCKLINGE: Trädgårdssångare 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-08-13 19:59
SMALÅS 17.00: Tjäder 3 ex (1k)
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
GISLAVED - 2018-08-13 19:20
SMALÅS 10.00: Nötkråka 2 ex, Svartvit flugsnappare, Grå flugsnappare, Rödstjärt och Ärtsångare vardera minst 1 ex årsungar (1k)
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
GISLAVED - 2018-08-12 20:37
DRAVEN 07:00: Tornfalk 1 ex, Kärrsnäppa 2 ad.
HYLTEBRUK: Rörhöna 1 ad + 1 juv i Skridskodammen.
FÄRGÅN 14:50-15:25: Kricka 14 ex, Havsörn 1 ad, Fiskgjuse 1 ex, Större strandpipare 7 ex, Tofsvipa 85 ex, Gluttsnäppa 2 ex, Skogssnäppa 5 ex, Grönbena 1 ex, Drillsnäppa 1 ex, Enkelbeckasin 6 ex.
NISSARYD: Stenskvätta 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-08-12 19:39
RENINGSDAMMARNA: Snatterand ca 30 ex, Smådopping 1 ad + 1 juv, Svarthakedopping 1 ad + 2 juv, Sothöna ca 70 ex, Drillsnäppa 1 ex
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2018-08-12 17:12
BAD-/LILJENÄSVIKEN 17:00-17:45: Storspov 5 ex, Gluttsnäppa 4 ex, Drillsnäppa 3 ex,
ÅBYKRYSSET 17:50: Gluttsnäppa 2 ex.
VÄCKLINGE 18:10-18:30: Tornfalk 1 hane, Gulärla 2 ex, Törnskata 2 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-08-11 19:11
DRAVEN 07:10-10:40: Sädgås 1 ex, Skedand 6 ex, Vigg 3 ex, Skäggdopping 1 juv, Gråhäger 8 ex, Bivråk 1 ad, Röd glada 1 ex, Havsörn 1 subad, Brun kärrhök 1 hona + 1 juv, Fiskgjuse 2 ex, Lärkfalk 1 ex, Tornfalk 1 juv, Sothöna 1 ad + 1 juv, Kärrsnäppa 4 ad, Gluttsnäppa 1 ex, Grönbena 2 ex, Gråtrut 1 ad, Fisktärna 7 ex, Tornseglare 15 ex.
VÄCKLINGE: Steglits 1 ex.
HAMRA: Törnskata 3 ex.
FRIDSNÄS: Sparvhök 1 juv, Gulärla 3 str, Ärtsångare 1 ex, Trädgårdssångare 2 ex.
ÖLMESTAD: Röd glada 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-08-11 13:09
DRAVEN: Skedand 1 ex, Skäggdopping 1 ad + 1 juv, Gråhäger 5 ex, Brun kärrhök 1 hona + 1 juv, Kärrsnäppa 7 ad, Fisktärna 7 ex, Tornseglare 45 ex.
VÄCKLINGE: Ärtsångare 1 ex, Trädgårdssångare 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-08-10 20:49
Väcklinge 22:20: Kattuggla 1 ex hörs..

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-08-09 22:43
DRAVEN 19:15-20:00: Bläsand 3 hanar, Gråhäger 8 ex, Röd glada 1 juv, Brun kärrhök 1 hona, Kärrsnäppa 1 ad, Storspov 1 ex, Grönbena 1 ex, Fisktärna 6 ex.
VÄCKLINGE: Sparvhök 1 ex, Trädpiplärka 15 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-08-09 21:08
FÄRGÅN f.m: Kärrsnäppa 7, Gluttsnäppa 3, Drillsnäppa 2, Enkelbeckasin 10, Tofsvipa 12, Rörsångare 1 ex
Willy & Birgitta Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-08-09 19:45
DRAVEN kväll: Gråhäger 2 ex, Brun kärrhök 1 hane, Kustpipare 1 ad, Ljungpipare 1 ad, Kärrsnäppa 5 ad, Storspov 6 ex, Grönbena 4 ex, Drillsnäppa 1 ex, Fisktärna 9 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-08-08 22:15
DRAVEN 19:25-20:00: Bläsand 3 hanar, Skäggdopping 1 ad + 1 juv, Gråhäger 5 ex, Brun kärrhök 1 juv, Ljungpipare 1 str, Kärrsnäppa 1 ad, Brushane 1 juv, Gluttsnäppa 1 ex, Grönbena 1 ex, Drillsnäppa 1 ex, Fiskmås 18 str, Skrattmås 3 str.
VÄCKLINGE 06:30: Gulärla 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-08-07 20:16
RENINGSDAMMARNA: Vattenrall 1 ad., Rörhöna 2 ad. + 1 juv., Smådopping 1 par med 2 pulli + 1 ad. + 2 juv., Svarthakedopping 1 ad. + 1 juv., Större strandpipare 1 ex., Bläsand 1 hane, Snatterand c:a 20 ex., Enkelbeckasin 1 ex., Drillsnäppa 1 ex., Storskarv 11 str.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2018-08-07 20:07
FÄRGÅN, f.m: Myrspov 1, Rödbena 1, gluttsnäppa 1, grönbena 2, st strandpipare 1, ljungpipare 1, enkelbckasin 8, tofsvipa 22 ex
Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-08-07 18:21
DRAVEN: Sädgås 1 ex, Vigg 4 ex, Havsörn 1 ad + 1 subad, Brun kärrhök 1 juv, Kärrsnäppa 2 ex, Skrattmås 13 str, Fiskmås 5 str.
VÄCKLINGE: Stenknäck 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-08-06 21:39
RENINGSDAMMARNA: Vattenrall 1 juv., Gluttsnäppa 1 ad. + 1 juv., Större strandpipare 3 ex., Drillsnäppa 2 ex., Snatterand c:a 20 ex., Smådopping 1 ad. + 1 pulli, Forsärla 1 ad. + 3 juv., Sångsvan 2 par + 1 ad.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2018-08-06 13:55
DRAVEN 18:00: Storspov 7 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-08-05 21:17
RENINGSDAMMARNA: Smådopping 1 par med 2 pulli + 1 juv., Rörhöna 1 ad. + 1 juv., Drillsnäppa 3 ex., Kärrsnäppa 1 ex., Forsärla 2 juv., Snatterand c:a 20 ex., Bläsand 1 hane, Ormvråk 2 ex., Storskarv 1 ex.
LILJEGRÄND: Röd glada 1 ex.

Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2018-08-05 17:36
DRAVEN 06:30-09:30: Sädgås 1 ex, Skedand 6 ex, Vigg 1 ex, Gråhäger 7 ex, Röd glada 2 ex, Brun kärrhök 1 hona + 1 juv, Fiskgjuse 1 ex, Lärkfalk 1 ex, Pilgrimsfalk 1 ad str, Kustpipare 1 juv, Spovsnäppa 1 juv, Kärrsnäppa 18 ex + 13 str, Drillsnäppa 2 ex, Svartsnäppa 1 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Grönbena 3 str, Rödbena 1 ex, Fiskmås 4 str, Tornseglare >50 ex.
BADVIKEN: Grågås 300 ex, Skedand 1 ex, Gråhäger 2 ex, Havsörn 1 subad, Sparvhök 1 ex, Fiskgjuse 1 ex, Obestämda pipare 3 str, Större strandpipare 1 ex, Kärrsnäppa 10 ex, Drillsnäppa 2 ex, Gluttsnäppa 2 ex, Fisktärna 10 ex, Gransångare 1 ex.
ÅBYKRYSSET: Trana 50 ex, Backsvala 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-08-05 13:58
DRAVEN: Bläsand 1 hane, Vigg 1 ex, Röd glada 2 ex, Havsörn 1 ad, Brun kärrhök 1 hona + 1 juv, Fiskgjuse 1 ex, Gråhäger 3 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-08-04 20:54
RENINGSDAMMARNA 10:10-12:00: Sångsvan 1 ad, Bläsand 1 hane, Snatterand ca 20 ex, Smådopping 2 ad + 1 juv, Svarthakedopping 1 ad + 1 juv, Vattenrall 1 juv, Rörhöna 1 juv, Enkelbeckasin 1 ex, Drillsnäppa 10 ex, Forsärla 2 juv.
FLAHULTASJÖN: Kricka 11 ex, Gråhäger 5 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-08-04 14:49
DRAVEN 19:10-20:30: Bläsand 1 hane, Gråhäger 4 ex, Havsörn 1 subad, Brushane 4 ex, Myrspov 2 ex, Större strandpipare 1 ex, Grönbena 3 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Drillsnäppa 1 ex, Fisktärna 15 ex varav minst 3 juv.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-08-03 20:59
FÄRGÅN 9.00-9.30: Småsnäppa 3, gluttsnäppa 5, grönbena 4, drillsnäppa 1, tofsvipa 12, fisktärna 2 ex.
Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-08-03 12:36
DRAVEN: Sädgås 1 ex, Skedand 12 ex, Vigg 1 ex, Skäggdopping 1 ad + 1 juv, Gråhäger 2 ex, Röd glada 1 juv, Havsörn 2 subad, Brun kärrhök 1 hona + 1 juv, Fiskgjuse 1 ex, Tornfalk 1 ex, Lärkfalk 1 ex,Brushane 4 ex, Grönbena 3 ex + 17 str, Skogssnäppa 2 ex.
VÄCKLINGE: Steglits 1 ex.
(SA,BLn).

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-08-02 23:34
1 str Röd glada. Den tredje för sommaren
Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2018-08-02 22:30
DRAVEN 19:00-20:00: Röd glada 1 ex, Brun kärrhök 3 ex, Fiskgjuse 1 ex, Gråhäger 3 ex, Kärrsnäppa 9 ad, Brushane 1 ex, Rödbena 2 ex, Grönbena 2 ex.
VÄCKLINGE: Steglits 2 ex.
KINNABERG: Stenskvätta 3 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-08-01 21:14
FÄRGÅN 9.§5-9.45. Kärrsnäppa 3, St strandpipare 3, Ljungpipare 2, Gluttsnäppa 1, Enkelbeckasin 2, Rörsångare 1 varnande.
NISSARYD. Stenskvätta 1 hona, Buskskvätta 2 honor
KARLSRO, Långaryd: Dubbeltrast 3 ex.
UNNARYD 11.30: FIskgjuse 1 ex flygande mot sjön.

Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-08-01 15:38
DRAVEN: Sädgås 1 ex, Bläsand 1 hane, Skäggdopping 1 ad med unge, Gråhäger 3 ex, Havsörn 1 subad, Röd glada 1 ex, Brun kärrhök 1 hona, Grönbena 1 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-07-31 23:07
DRAVEN 19:10-19:50: Sädgås 1 ex, Havsörn 1 subad, Kärrsnäppa 4 ex, Grönbena 1 ex, Skrattmås 10 str, Fisktärna 7 ex tog höjd och lämnades sjön mot SV, men vände och kom tillbaka igen.
VÄCKLINGE: Steglits 2 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-07-30 22:01
FÄRGÅN 19-19.45: Tofsvipa 54, Ljungpipare 1, Kärrsnäppa 3, Enkelbeckasin 6, Drillsnäppa 1, Gråhäger 1, Trana 5, Fisktärna 2, Rörsångare 1 sjungande.
Willy & Birgitta Strömbad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-07-29 20:20
DRAVEN: Ägretthäger 1 ex, Sädgås 1 ex, Bläsand 1 ex, Skedand 7 ex, Havsörn 1 ad + 2 ex 1K, Brun kärrhök 1 hona, Större strandpipare 2 ad, Kärrsnäppa >30 ex, Små/Mosnäppa 1 obestämd, Gluttsnäppa 1 ex, Grönbena 3 ex, Drillsnäppa 1 ex, Storspov 2 ex,
FRIDSNÄS: Spillkråka 1 ex, Gulärla 1 ex.
VÄCKLINGE: Röd glada 1 ex, Lärkfalk 1 ex, Hämpling 1 ex, Steglits 3 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-07-29 19:59
ÅS ÄNGAR: Storspov 3 ex.
ÅS KYRKA: Röd glada 1 ex.
LILJENÄSVIKEN: Storskarv 1 ex, Skogssnäppa 1 ex, Härmsångare 1 ex.
BADVIKEN 09:30-11:30: Bivråk 1 ex, Fiskgjuse 2 ex, Kustpipare 1 str, Ljungpipare 1 ex, Kärrsnäppa 27 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Grönbena 3 ex, Drillsnäppa 3 ex, Fisktärna 15 ex, Gransångare 1 ex, Steglits 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-07-29 14:06
DRAVEN: Brun kärrhök 1 hona, Kärrsnäppa 1 ad, Storspov 1 ex, Grönbena 2 ex.
VÄCKLINGE: Bivråk 1 ad, Röd glada 2 ex, Lärkfalk 1 ex, Skogsduva 1 ex, Steglits 2 ex.
(SA,EMF).

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-07-28 21:02
DRAVEN: Skedand 2 ex, Vigg 7 ex, Brun kärrhök 1 hona. Sparvhök 1 ex, Fiskgjuse 2 ex, Gråhäger 6 ex, Brushane 6 ex, Gluttsnäppa 3 ex, Grönbena 7 ex, Rödbena 1 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-07-27 20:39
GULLERYD, små dammar, 15.00, skogssnäppa 1 ex

Ann-Katrin Andersson, <anneander@gmail.com>
GISLAVED - 2018-07-27 16:36
DRAVEN 19:20-20:00: Vigg 5 ex, Havsörn 1 subad, Brun kärrhök 1 hona, Gråhäger 1 ex, Grönbena 6 ex, Rödbena 1 ex.
VÄCKLINGE: Steglits 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-07-26 21:10
RENINGSDAMMARNA: Smådopping 1 par med 2 pulli, Svarthakedopping 1 ad. + 1 juv., Vattenrall 1 ad. + 1 pulli (olika obs-platser), Rörhöna 1 ad + 1 juv., Snatterand >20 ex., Forsärla 2 juv., Brun kärrhök 1 ex., Bläsand 1 hane, Grönbena 1 ex., Enkelbeckasin 1 ex., Sångsvan 2 par, Gråhäger 1 ex., Sothöna c:a 80 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2018-07-26 21:01
DRAVEN 19:15-20:00: Vigg 2 ex, Brun kärrhök 1 hona, Fiskgjuse 1 ex, Storspov 1 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Grönbena 1 ex, Gråhäger 1 ex.
VÄCKLINGE: Steglits 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-07-24 22:06
DRAVEN: Havsörn 1 subad, Röd glada 1 ex, Brun kärrhök 1 hona, Gråhäger 2 ex, Kärrsnäppa 2 ad, Rödbena 1 ex, Grönbena 1 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-07-23 21:21
RENINGSDAMMARNA: Vattenrall 1 pulli, Smådopping 1 par med 3 pulli + 1 ad., Forsärla 2 ex., Bläsand 2 hanar, Snatterand >20 ex., Sångsvan 2 par.
Bo o Helena Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2018-07-23 19:43
FÄRGÅN: Kärrsnäppa 1 ad, Tofsvipa 23, Enkelbeckasin 8, Fisktärna 2, Rörsångare 1 sjung.
JAKOBS SJÖ. Drillsnäppa 1, Kanadagås 31, Gråtrut 3 ex.

Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-07-23 17:43
DRAVEN: Sädgås 1 ex, Skedand 2 ex, Gråhäger 3 ex, Röd glada 1 ex, Havsörn 1 subad, Brun kärrhök 1 par, Lärkfalk 1 ex, Ljungpipare 2 str, Spovsnäppa 2 ad, Kärrsnäppa 8 ad, Grönbena 3 ex, Rödbena 3 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-07-22 21:30
RENINGSDAMMARNA: Vattenrall 1 ad. (tyvärr skadad), Mosnäppa 1 ex., Forsärla 3 ex., Bläsand 1 hane, Snatterand >20 ex., Sångsvan 2 par, Svarthakedopping 2 ad. + 3 juv., Trädpiplärka 2 ex., Gråtrut 1 ex., Sävsparv 1 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2018-07-22 20:44
DRAVEN: Sädgås 1 ex, Bläsand 1 hane, Skedand 5 ex, Skäggdopping 1 ad + 1 pull, Gråhäger 3 ex, Havsörn 1 subad, Brun kärrhök 1 par, Spovsnäppa 1 ad, Kärrsnäppa 13 ad, Storspov 1 ex, Gluttsnäppa 3 ex, Grönbena 2 ex, Rödbena 3 ex, Fisktärna 2 par med varsin flygg unge.
VÄCKLINGE: Röd glada 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-07-21 21:08
SVANAHOLMS ÄNGAR: Röd glada 1 ex.
LILJENÄSVIKEN 08:05-08:45: Gråhäger 1 ex, Fiskgjuse 1 ex, Mindre strandpipare 1 ad + 2 juv, Gluttsnäppa 1 ex, Fisktärna 9 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-07-21 11:56