VÄLKOMMEN TILL VÄSTBO FÅGELKLUBBS OBS-BOK

 

Skriv i Obs-boken.  

DRAVEN: Prutgås 1 ex, Snatterand 4 ex, Havsörn 1 ad + 1 yngre, Brushane 2 hanar.
Prutgåsen upptäcktes av Bengt Larsson och höll till i södra delen av sjön tillsammans med mängder av grågäss!

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-06-18 12:11
DRAVEN: Ägretthäger 1 ex, Vitkindad gås 1 ex, Havsörn 1 ad, Brun kärrhök 1 hona, Brushane 1 hane, Storspov 7 ex, Rödbena 1 ex.
VÄCKLINGE: Röd glada 1 ex, Steglits 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-06-17 21:29
SPÅNSJÖN GALTÅS: Röd glada 1 ex.
SKRIDSKODAMMEN HYLTEBRUK: Rörhöna 1 par varav 1 ruvande.
FÄRGÅN: Fiskgjuse 1 ex.
HOLMEN HOLMSJÖN: Forsärla 1 ex med föda åt ungar.
JÄLLUNDEN: Kanadagås 1 par + pull, Fisktärna 1 par.
KÅLLERSTAD: Röd glada 1 ex.
(Henrik Grahn,SA)

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-06-17 19:14
SKRIDSKODAMMEN HYLTEBRUK: Rörhöna 1 ex ruvande, Steglits 1 sj.
FÄRGARYD: Trana 1 par + 2 pull, Drillsnäppa 1 ex.
FÄRGÅN: Gråhäger 1 ex, Havsörn 1 ad, Fiskgjuse 1 ex, Enkelbeckasin 1 spel, Havstrut 1 ad, Fisktärna 1 ex.
FEGENS SÅGVERK SMÅLANDSSTENAR: Stenskvätta 1 par matade ungar.
DRAVEN: Ägretthäger 1 ex, Gråhäger 1 ex, Årta 1 hane, Vigg 1 hane, Havsörn 1 ad, Brun kärrhök 1 hona, Fiskgjuse 1 ex, Lärkfalk 1 ex, Storspov 1 spel, Svartsnäppa 1 ex, Rödbena 3 ex, Grönbena 1 ex, Gråtrut 1 ad.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-06-16 21:16
Nattsångarexkursionen lockade 7 deltagare! Vårt första stopp blev i Draftinge där en Lärkfalk flög förbi, i övrigt var det tyst, det var även lika tyst vid Ås ängar! Vi fortsatte till Svanaholms ängar där en Kattuggla hördes "klävitta" några gånger! I Vassviken var det påfallande tyst, men vid Enet hördes i alla fall en kull Hornuggleungar tigga! Strax efter midnatt kom vi till Slättö sand, där Nattskärran hördes både spela och locka i den fina sommarnatten! Vi åkte därefter tillbaka till Draven och där spelade minst 3 Småfläckiga sumphöns så det ekade i natten, även några strofer från en Sävsångare hördes från Hunnahallområdet! Trots att det kändes tyst och magert blev det ett rätt bra resultat till slut! Vi hade ju i alla fall tur med vädret.......
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-06-16 01:39
DRAVEN 18:45-19:30: Storspov 8 ex, Svartsnäppa 1 ex, Rödbena 3 ex, Grönbena 5 ex, Gråtrut 1 ad.
VÄCKLINGE: Steglits 2 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-06-15 20:20
ÅS ÄNGAR 180614 16:00: Storspov 24 rastande.
anders aronsson, <anders@decalprodukter.se>
Kållerstad - 2018-06-15 10:42
DRAVEN: Ägretthäger 1 ex, Storspov 3 ex, Svartsnäppa 2 ex, Rödbena 1 ex.
VÄCKLINGE: Härmsångare 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-06-14 21:10
VÅTHULT: Glada 2 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2018-06-14 17:21
RENINGSDAMMARNA: Rörhöna 1 par med 3 ungar, Svarthakedopping 1 par med 1 unge + 3 par ruvande, Snatterand 8 ex., Bläsand 1 hane, Mindre strandpipare 1 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2018-06-14 12:27
DRAVEN: Grågås >2000 ex, Snatterand 1 ex, Skedand 2 hanar, Havsörn 2 ad, Brun kärrhök 1 par, Fiskgjuse 1 ex, Brushane 2 hanar, Storspov 2 spel + 2 str mot SV, Svartsnäppa 1 ex, Rödbena 3 ex, Gulärla 2 ex.
FRIDSNÄS: Steglits 1 ex.
VÄCKLINGE: Skogsduva 1 ex, Härmsångare 1 sj, Steglits 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-06-13 22:32
DRAVEN: Ägretthäger 1 ex, Knölsvan 1 par med 3 pulli, Skedand 1 hona, Brushane 1 hane, Storspov 1 spel + 3ex, Svartsnäppa 1 ex, Grönbena 4 ex, Rödbena 3 ex.
VÄCKLINGE: Tornfalk 1 hane, Steglits 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-06-12 22:57
NORRA BOLMEN 9:45-12:15: Storspov 14 rastande + 1 stationär, Tofsvipa 53 ex, Trana 182 ex, Härmsångare 1 sjungande, Storskarv 1, Skogssnäppa 1 rastande, Fisktärna 3 ex, Brun kärrhök 1 hane, Ormvråk 4 ex
Willy & Birgitta Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-06-12 17:34
DRAVEN 15:00-15:30: Havsörn 1 ad, Rödbena 2 ex, Gråtrut 1 ad.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-06-11 22:35
RENINGSDAMMARNA: Svarthakedopping 3 par ruv. + 2 par med 1 resp. 2 pulli, Snatterand 10 ex., Grågås 1 par med 4 ungar, Sångsvan 1 par, Mindre strandpipare 2 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2018-06-11 16:47
DRAVEN 18:30-19:00: Havsörn 1 yngre, Brun kärrhök 1 hona, Storspov 1 spel, Rödbena 1 ex, Grönbena 4 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-06-10 22:53
Rastplats väster om Unnen: Gransångare 1 lockande.
UNNARYD: Glada 1 ex gled över vår tomt 12:00

Willy Strömblad, <>
- 2018-06-10 20:21
UNNARYD: Gransångare 1 sj, Strandskata 1 ex.
BASTEBORG: Gransångare 1 sj

Birgitta Strömblad, <wsd@telia.com>
- 2018-06-10 20:18
JÄRANÄS: Skogsduva 1 ex , Spillkråka 1 ex i Bokskogen.
Kanadagås 14 ex, Havstrut 4 ex, Gråtrut 15 ex, Fisktärna 2 ex, Ringduva 30 ex.

Willy & Birgitta Strömblad, <>
- 2018-06-07 17:18
DRAVEN 10:30-11:00: Skedand 1 hane, Brun kärrhök 1 hona, Gråhäger 1 ex, Storspov 4 ex, Rödbena 1 par, Gulärla 1 ex.
VÄCKLINGE: Steglits 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-06-07 12:15
ÅTTERÅS ÄNGAR 22:20-23:00: Nattlyssning men helt dött, Morkulla 1 spel var det ända! När jag kom hem till Draven spelade iaf de Småfläckiga för fullt!
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-06-06 23:47
DRAVEN: Ägretthäger 1 ex, Knölsvan 1 par + 3 pulli, Skedand 1 par + 1 hane, Brunand 1 hane, Vigg 2 hanar, Skäggdopping 1 ex, Brun kärrhök 1 hane, Fiskgjuse 2 ex, Brushane 2 hanar, Svartsnäppa 1 ex, Rödbena 2 ex, Gråtrut 1 ad.
VÄCKLINGETORNET: Sångsvan 1 par + 3 pulli, Storspov 1 varnande, Härmsångare 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-06-06 21:09
DRAVEN: Knölsvan 1 par med 3 pulli, Brun kärrhök 1 par, Fiskgjuse 1 ex., Lärkfalk 1 ex., Storspov 1 ex., Brunand 1 hane, Skedand 1 hane, Fisktärna 3 ex., Gråtrut 1 ex.
Bo o Helena Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2018-06-06 20:15
RENINGSDAMMARNA: Vattenrall 1 ex., Rörhöna 1 ex., Gråhakedopping 1 ex., Svarthakedopping 4 par på bo + 1 par med 2 pulli, Snatterand 14 ex., Mindre strandpipare 2 ex., Forsärla 4 ex., Sävsparv 1 hane, Sångsvan 1 par, Grönbena c:a 10 ex., Större hackspett 1 ex., Rörsångare 1 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2018-06-06 14:17
DRAVEN 10:15-11:00: Vitkindad gås 1 ex, Brushane 1 hane, Rödbena 1 ex, Storspov 1 spel.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-06-05 12:25
DRAVEN 11:00-12:45: Ägretthäger 1 ex i sydvästra delen av sjön, Vitkindad gås 1 ex, Grågås 3 ungkullar, Vigg 1 hane, Sothöna 1 ex, Rödbena 3 ex, Grönbena 1 spel, Gråtrut 1 ad. Kl 23:30: Småfläckig sumphöna 3 spel.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-06-04 23:57
RENINGSDAMMARNA: Svartsnäppa 1 ex., Svarthakedopping 5 par på bo (1 par med 3 ungar), Snatterand 14 ex., Forsärla 2 ex., Backsvala 4 ex., Sångsvan 1 par.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2018-06-04 17:09
DRAVEN 6.30-10.00: Sångsvan 4 ex, därav ett par med 3 pull, Årta 1 hane 2 honor, Skedand 6 ex, Vigg 2 ex, Brun kärrhök 1 par, Glada 1 ex, Rödbena 2 ex, Fisktärna 2 ex, Storspov 2 ex, Gråhäger 1 ex.
GISLAVEDS RENINGSDAMMAR. Snatterand 5 ad 3 pull, Svarthakedopping 2, Smådopping 1 (men någon gråhakedopping stod inte att finna), Grönbena 3 ex, Sångsvan 1 par med bo, Forsärla 2 ex, Sävsparv 1 sjungande

Willy & BIrgitta Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-06-04 12:46
GISLAVED NISSANFALLET/IND.OMRÅDET 10.30: Forsärla 2 i par föda till ungar, Svart Rödstjärt 2 i par föda till ungar
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
Gislaved - 2018-06-04 10:29
Säsongens sista standardrutt inventerades denna soliga morgon, vid Unnen (L Skärsnäs - Unnebäcksås - Nässja.
194 individer sågs (167 ifjol) av 47 arter (47 även ifjol).
Intressant:
Tranpar med 1 ganska liten unge i L Skärsnäs, 1 smålom Torpudden, ett storlomspar Kia holme, gransångare 2 sj Nässja resp. L Skärsnäs, Orre 1 ex Bökönamossen.
Utöver fåglarna sågs tre vildsvin, varav en revirhävdande galt höll på att inte släppa förbi mig vid L Skärsnäs...får nog hota med skrämselskott nästa år...

Ola Erlandsson, <>
- 2018-06-03 12:47
RENINGSDAMMARNA: Grågås 1 par m 4 ungar, Snatterand 4 par + 3 hanar, Gråhakedopping 1 par på bo, Svarthakedopping 4 par på bo + 1 par, Rörhöna 1 ex
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2018-06-03 09:56
DRAVEN 19:15-20:30: Årta 4 hanar, Skedand 1 hane, Brun kärrhök 1 hona, Rödbena 2 par, Grönbena 4 ex, Gråtrut 1 ad.
VÄCKLINGE: Rörsångare 1 sj, Steglits 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-06-01 22:48
Standardruttsinventeringen i Båraryd 27 maj gav - helt i motsats till Reftele - en av de allra högsta individsummorna sedan starten 2006 - 548, fördelat på 53 arter.
Även här mest trivialarter noterade, men värt att nämna:
Göktyta 1 sj Bondaryd
Tjäder 2 ex St Klomossen
Orre 2 ex St Klomossen
Härmsångare 1 sj Hedenstorp + 1 sj Bondaryd
Kricka 1 hona ruvande Bondarydsgölarna
Stenknäck 1 ex Hedenstorp

Intressantast under inventeringen var de tre täta vadarflockar som drog norrut över St Klomossen under en kraftig regnskur, sammanlagt ca 300 ex. Nästan enbart kustsnäppor! Oväntad lokal!

Ola Erlandsson, <>
- 2018-06-01 09:03
Standardruttsinventering i Reftele 26 maj gav 413 individer av 47 arter, individmässigt ett av de svagare åren sedan starten 2007.
Mest trivialarter på rutten, men värt att nämna:
Orre 2 ex Vimmelstorp, Skeppshult
Härmsångare 1 sj, Bjärnaryd, Reftele.

Ola Erlandsson, <>
- 2018-06-01 08:56
DRAVEN 22:30-23:15: Småfläckig sumphöna 3 spel.
KINNABERG: Vattenrall 1 spel, Sävsångare 1 sj.
VÄCKLINGE: Kattuggla 1 ex hördes.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-05-31 23:25
DRAVEN 18:50-19:15: Vitkindad gås 1 ex, Bläsand 3 hanar, Skedand 1 par + 1 hane, Fiskgjuse 1 ex, Lärkfalk 1 ex, Sothöna 1 ex, Rödbena 1 ex, Gråtrut 1 ad, Svarttärna 2 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-05-31 21:40
GISLAVED: Strandskata 1 par vid dammarna, soptippsrondellen
Anders Wikland, <>
- 2018-05-31 19:49
LUNNAOSSEN. Inte 79:e inventeringen - 39:e!
Willy Strömblad, <>
- 2018-05-31 18:32
LUNNAMOSSEN RUNT. Morgonens häckfågelinventering, som var den 79:e sen starten, bekräftade vad många har upplevt i vår: Fåglarna blir allt färre. Dagens artantal (37) var det lägsta någonsin och indivdantalet (233) likaså. Nya art blev stenknäck. Små glädjeämnen var en gransångare, två spillkråkor, att lövsångaren håller ställningarna (vi hade 48 ex) och att bofinken sakta återhämtar sig: vi hade 25 ex idag och det är bästa siffran sen 2009.
Willy & Birgitta Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-05-31 18:30
RENINGSDAMMARNA: Årta 1 par, Rörhöna 2 ad., Gråhakedopping 1 ex., Mindre strandpipare 2 ex., Svarthakedopping 3 par på bo, Snatterand 4 par, Rörsångare 1 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2018-05-31 17:36
30/5 kl 23.00:
GISLAVED SPEEDWAYBANAN: Nattskärra 1 ex spelande

Erik Larsson, Bo Gillberg, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2018-05-31 13:28
DRAVEN 20:00-21:00: Stjärtand 1 par, Årta 1 hane, Skedand 3 hanar + 1 hona, Vigg 1 par + 1 hane, Brun kärrhök 1 hane, Brushane 1 hane, Svartsnäppa 1 ex, Skogssnäppa 1 spel, Grönbena 1 spel, Rödbena 1 par varnande, Storspov 1 spel, Spillkråka 1 ex.
VÄCKLINGE 16:00: Röd glada 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-05-30 22:41
RENINGSDAMMARNA: Snatterand 6 par + 4 hanar, Svarthakedopping 2 par på bo + 2 par, Mindre strandpipare 3 ex, räkning av häckande sothöns och skrattmås gav följande resultat: Sothöns minst 30 par, skrattmås minst 120 par
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2018-05-30 13:57
UNNARYD: Strandskata 1 ex vid Sporthallen
Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-05-29 18:02
DRAVEN 19:15-19:45: Årta 1 hane, Brushane 1 hane, Rödbena 1 spel, Grönbena 1 spel.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-05-28 20:41
RENINGSDAMMARNA: Engelsk sädesärla alt. hybrid 1 ex., Gråhakedopping 1 ex., Vattenrall 1 ex., Snatterand 4 par, Forsärla 1 par, Svarthakedopping 3 par ruv. + 3 par, Mindre strandpipare 3 ex., Sångsvan 1 par.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2018-05-28 19:05
DRAVEN: I går vid 13-tiden flög en flock kärrsnäppor (gissningsvis 100-200 ex) några rundor ovanför Draven och försvann sedan mot öst / sydöst.
AL & Arto Kantola, <alkantola@tele2.se>
Gislaved - 2018-05-28 18:32
DRAVEN: Brushane 1 hane
VÄCKLINGE: Skogsduva 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-05-27 22:33
DRAVEN: Skedand 2 hanar, Vigg 2 hanar + 1 hona, Skäggdopping 1 ex, Röd glada 1 ex, Brun kärrhök 1 par, Fiskgjuse 1 ex, Rödbena 2 par, Gråtrut 1 ad.
FRIDSNÄS: Storspov 8 ex, Skogssnäppa 1 ex, Grönbena 1 ex, Gulärla 1 ex, Steglits 1 ex.
KÄLLSTORP: Skogsduva 1 par, Sävsångare 1 sj, Härmsångare 1 sj, Makaonfjäril.
VÄCKLINGE 22:00: Kattuggla 1 ad på min tomt.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-05-26 23:03
1 sj Kärrsångare Hestra
Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2018-05-26 17:23