VÄLKOMMEN TILL VÄSTBO FÅGELKLUBBS OBS-BOK

 

Skriv i Obs-boken.  

VÄCKLINGE: Röd glada 1 ex, Skogsduva 1 ex.
LILLARYDS BÅTHAMN, Bolmen 09:35-09:50: Svart rödstjärt 1 honfärgad.
MÖLLEKVARN 10:25-10:40: Storlom 1 ex, Gråtrut 2 ad.
TIRAHOLM 10:50-12:15: Storskarv 1 ex, Gråtrut 2 ad, Röd glada 1 ex.
SVANAHOLMS ÄNGAR 13:45-15:00: Tundrasädgås 1 ex med grågäss, Röd glada 1 ex, Havsörn 1 ad, Trana 84 ex, Storspov 1 spel.
V.VASSVIKEN: Trana 1 ruvande, Enkelbeckasin 1 ex.
KARABY ÅS: Knölsvan 2 ad, Sångsvan 57 ex.
DRAVEN 17:15-17:50: Knölsvan 11 ex, Sångsvan 1 par bobygge, Bläsand 1 par, Stjärtand 3 par, Gråhäger 4 ex, Storskarv 17 ex, Havsörn 2 subad, Stosrpov 1 spel, Havstrut 2 ad.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-04-03 18:10
2/4 RYDET: Forsärla 1 ex.
1/4 HESTRA: Stenknäck 1 ex.
AS.LS

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2020-04-02 21:21
DRAVEN: Knölsvan 11 ex, Snatterand 1 hane, Bläsand 3 ex, Stjärtand 1 par, Storskrake 11 ex, Gråhäger 5 ex, Storskarv 9 ex, Röd glada 1 ex, Havsörn 1 subad, Storspov 2 spel, Rödbena 1 ex, Havstrut 2 ad, Gråtrut 4 ad.
VÄCKLINGE: Sparvhök 1 hane, Järnsparv 1 ex, Sädesärla 1 ex, Hämpling 1 ex, Steglits 2 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-04-02 17:26
SVANAHOLMS ÄNGAR: Blå kärrhök 1 hona, Trana 85 ex.
BADVIKEN 12:25-13:00: Knölsvan 2 ad, Röd glada 1 ex, Havsörn 1 ad, Havstrut 2 ad, Gransångare 1 ex.
ÅS KYRKA 15:15: Mindre sångsvan 1 ad, Sångsvan 38 ex längs vägen mot Forsheda.
DRAVEN 15:30-16:30: Knölsvan 9 ex, Snatterand 3 ex, Bläsand 5 ex, Stjärtand 1 par, Storskrake 1 par, Storskarv 15 ex, Gråhäger 4 ex, Röd glada 2 ex, Storspov 2 spel, Havstrut 2 ad.
VÄCKLINGE: Sånglärka 1 sj, Råka 1 ad, samt Järnsparv 1 ex på min matning.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-04-01 18:59
RENINGSDAMMARNA: Bl.a Salskrake 1 hane, Storskrake 24, Snatterand 14, Vigg ca 20, Grågås 1 par, Kanadagås 1 par, Tofsvipa 2, Gråtrut 3
Anders Wikland, <>
- 2020-04-01 17:45
GISLAVED: Gransångare 1 sj vid V. Ringgatan/Björkängsgatan
Anders Wikland, <>
- 2020-04-01 12:02
DRAVEN 17:10-17:40: Knölsvan 5 ex, Bläsand 8 ex, Stjärtand 5 par, Storskrake 3 ex, Skäggdopping 1 par, Gråhäger 3 ex, Storskarv 9 ex, Röd glada 1 ex,Pilgrimsfalk 1 ex 2K, Storspov 2 spel, Havstrut 2 ad, Gråtrut 5 ad.
REFTELE 19:00: Ljungpipare 16 ex på fälten längs väg 153.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-03-31 22:30
BASTEBORGSVIKEN, UNNEN: Storlom 1, Storskrake 1 par, Knipa 1 par.
JÄRANÄS BOKSKOG: Skogaduva 1 tutande, Spillkråka 2 ex.
JÄRANÄS; Kanadagås 21m Stare 20, Dubbeltraat 1 sj.
UNNARYD: Järnsparv 1 ex kvar på fågelmatningen.

Willy & BIrgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2020-03-31 20:07
DRAVEN 16:45-17:15: Knölsvan 10 ex, Bläsand 4 ex, Storskrake 3 ex, Gråhäger 7 ex, Storskarv 8 ex, Storspov 8 ex, Rödbena 2 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-03-30 19:13
REFTELE (G:a Tingshuset) 29/3: Turkduva 2 ex.
Bo o Helena Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2020-03-30 09:59
DRAVEN em: Knölsvan 10 ex, Snatterand 2 hanar, Bläsand 8 ex, Storskrake 6 ex, Skäggdopping 1 par, Gråhäger 7 ex, Storskarv 13 ex, Storspov 9 ex, Rödbena 2 ex, Havstrut 2 ad, Gråtrut 3 ad.
VÄCKLINGE: Röd glada 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-03-29 22:03
HÄLLABÄCK: Forsärla 1 par.

AS.LS

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2020-03-29 17:53
RENINGSDAMMARNA: Salskrake 1 hane, Kricka 2 par, Vigg 20, Storskrake 15
Sven Hedlund, <svenhedlund@live.se>
Gislaved - 2020-03-29 13:20
FÄRGÅN: Kricka 16 ex, Storskrake 3 ex, Röd glada 2 ex, Forsärla 1 ex, stjärtmes 1 par snart klara med boet.
KARSNÄS: Sparvhök 1 hane, Fjällvråk 1 ex.
ÖNNEKVARN: Gransångare 1 sj.
JÄRANÄS BOKSKOG: Skogsduva 1 rop, Gransångare 1 ex, Spillkråka 2 ex.
N.BOLMEN: Röd glada 2 ex, M.Hackspett 1 rop, Gransångare 2 sj.
ÅS KYRKA: Röd glada 1 ex.
DRAFTINGE:Röd glada 2 ex.
AS.LS

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2020-03-28 23:00
DRAVEN kväll: Knölsvan 8 ex, Bläsand 1 hane, Stjärtand 1 par, Storskrake 1 par, Gråhäger 6 ex, Storskarv 25 ex, Storspov 2 spel, Enkelbeckasin 1 ex, Skogssnäppa 1 ex, Rödbena 3 ex, Havstrut 2 ad, Gråtrut 2 ad.
VÄCKLINGE: Forsärla 1 hane, Steglits 1 ex, samt Järnsparv 1 ex på min matning.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-03-28 19:28
MELLANSJÖN: Storlom 2 ex
Lennart Bäckman, <lb73052@outlook.com>
Skalleved - 2020-03-28 15:47
REFTELE: Turkduva 1 ex Tingshuset.
GUNGSEDUNGEVÄGEN NENNESMO: Orrspel hördes, Tjäder 1 tupp spelande.
GRUSTAGET, REFTELEVÄGEN: Större korsnäbb 1 ex.
RENINGSDAMMARNA 08:40-10:30: Sångsvan 1 par, Snatterand 10 ex, Salskrake 1 hane, Storskrake 14 ex, Tofsvipa 1 ex, Gråtrut 2 ad, Forsärla 1 ex, Sädesärla 1 ex, Hämpling 1 ex, dessutom sågs 2 huggormar njuta i solen.
ANDERSTORP: Strandskata 1 ex i Industriområdet nära Idrottsplatsen.
FLAHULTASJÖN: Sångsvan 1 par, Storlom 1 ex, Vattenrall 1 ex hördes, Gransångare 1 sj.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-03-28 14:47
26/3 KÅREHAMN: Smålom 1 ex, Storlom 1 ex, Röd glada 1 ex.
GISLAVEDS RIDSKOLA: Skogsduva 1 ex.
27/3 RENINGSDAMMARNA: Salskrake 1 hane, Forsärla 1 hane, Gransångare 1 ex, Snatterand 13 ex.
AS.LS

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2020-03-28 07:54
DRAVEN 17:15-18:10: Knölsvan 9 ex, Snatterand 3 ex, Bläsand 4 ex, Stjärtand 7 ex, Storskrake 3 ex, Gråhäger 4 ex, Storskarv 21 ex, Fjällvråk 1 ex, Storspov 2 spel, Havstrut 2 ad, Gråtrut 5 ad.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-03-27 18:35
RENINGSDAMMARNA: Salskrakhanen kvar, Snatterand 2 par
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
Gislaved - 2020-03-27 18:24
REFTELE 10:45-11:40: En cykeltur gav Turkduva 1 rop Bangatan, Råka 1 ex 2K Gamla Lantmännen och Sädesärla 1 hane Lillgatan.
ÖLMESTAD 11:50: Skogsduva 1 ex på plöjd åker.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-03-27 13:30
2 st strandskator vid Gislaveds energi 27/3
per hagesjö, <per.hagesjo@ntex.com>
Gislaved - 2020-03-27 12:26
ÅS KYRKA 14:00: Sångsvan 74 ex.
DRAVEN 17:15-18:00: Knölsvan 9 ex, Bläsand 5 ex, Stjärtand 2 par, Storskrake 2 par, Skäggdopping 1 par, Gråhäger 6 ex, Storskarv 9 ex, Storspov 4 ex, Enkelbeckasin 4 ex, Havstrut 2 ad, Gråtrut 3 ad.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-03-26 18:16
SJÖ, UNNEN 11-12.15: Mindre hackspett 1 ex, Storlom 1 ex, Rödvingetrast 3 sjungande, Fiskmås 1 ex
Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2020-03-26 15:46
SVANAHOLMS ÄNGAR: Spetsbergsgås 1 ex, Sädgås 1 ex, Röd glada 1 ex, Storspov 1 ex, Hämpling 1 ex.
LILJENÄSVIKEN/BADVIKEN: Skäggdopping 3 ex, Bläsand 3 ex, Stjärtand 2 par, Kricka 21 ex, Storskrake 3 ex, Storskarv 4 ex, Röd glada 1 ex, Duvhök 1 ex, Enkelbeckasin 3 ex, Skogssnäppa 1 ex, Havstrut 2 ad, Spillkråka 1 rop, Sädesärla 1 str, Gransångare 1 sj.
STORÅNS MYNNING: Mindre hackspett 3 ex (2 hanar bråkade om 1 hona), Gransångare 1 sj.
(SA,AS,LS).

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-03-26 15:18
ÖSTRA VASSVIKEN, N.BOLMEN 12:23-13:47: SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA 1 hona längs vallen, endast 3:e fyndet i Västbo! Tidigare fynd: 1 hane, Smålandsstenar 10/6-1987, samt 1 hona, Järanäs 29/3-1997. Dessutom sågs en Ob. svarthakad/vitgumpad buskskvätta vid Solsjö, Bolmen 18/4-2010. I övrigt Havsörn 1 ad, Brun kärrhök 1 hane, Enkelbeckasin 2 ex. (SA,AS,LS).
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-03-26 15:10
ÅTTERÅS ÄNGAR 18:30-19:00: Morkulla 1 spel, Hornuggla 1 rop.
SAMSERYDSSJÖN 19:05: Morkulla 2 spel.
HESTRASJÖN BROARYD 19:30: Morkulla 1 spel.
(AS,LS,SA).

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-03-25 22:59
DRAVEN: Bläsgås 2 ex, Knölsvan 7 ex, Snatterand 1 par, Bläsand 1 par, Storskrake 5 ex, Skäggdopping 2 ex, Storskarv 11 ex, Röd glada 1 ex, Storspov 2 spel, Havstrut 2 ad, Gråtrut 7 ad.
VÄCKLINGE: Steglits 1 sj.
KINNABERG: Gransångare 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-03-25 22:56
RENINGSDAMMARNA: Salskrake 1 hane, Snatterand 8 ex., Sångsvan 1 par, Storskrake 36 ex., Storskarv 2 ex., Sädesärla 1 ex. (BG)
BOSEBO-MÅNGAREBO 20/3: Fjällvråk 1 ex.
BOSEBO-EKEFORS 20/3: Tjäder 1 tupp, Dubbeltrast 2 ex.
SVANAHOLMS ÄNGAR 21/3: Fasan 1 höna, Vitkindad gås 2 ex., Bläsgås 50 ex.
ÅS ÄNGAR 21/3: Sånglärka 1 ex.

Bo o Helena Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2020-03-24 23:26
DRAVEN 16:00-16:40: Knölsvan 9 ex, Sångsvan 2 par, Snatterand 3 par, Stjärtand 1 par, Knipa 13 ex, Storskrake 5 ex, Skäggdopping 1 ex, Gråhäger 4 ex, Storskarv 9 ex, Röd glada 1 ex, Trana 15 str, Storspov 2 ex, Enkelbeckasin 1 ex, Havstrut 1 ad, Gråtrut 5 ad, Skogsduva 2 ex.
VÄCKLINGE: Steglits 2 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-03-24 18:41
BACKEN, TIRAHOLM: Sidensvans 14 ex födosökande i lärkträd, Spilkråka 1 ex.
BJÖRKHULTET, VÅRTSJÖN: Varfågel 1 ex
DRAVEN 9.30-12: Knölsvan 3, Snatterand 1 par, Kricka 50, Stjärtand 1 par, Knipa 13, Srorskrake 5, Skäggdopping 2, Storskarv 4, Röd glada 3, Havsörn 2, Enkelbeckasin 2, Havstrut 2 ex
ÅS KYRKA: Röd glada 1 ex.
UNNARYD: Järnsparv 2 ex på fågelmatningen (BS)

Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2020-03-24 18:02
DRAVEN: Knölsvan 12 ex, Snatterand 2 par, Bläsand 1 par, Stjärtand 2 par + 1 hane, Knipa 16 ex, Storskrake 3 ex, Skäggdopping 3 ex, Gråhäger 1 ex, Storskarv 15 ex, Röd glada 1 ex, Trana 34 str, Storspov 1 spel, Havstrut 2 ad, Gråtrut 6 ad.
VÄCKLINGE: Steglits 2 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-03-23 20:43
RENINGSDAMMARNA: Forsärla 2 ex., Salskrake 1 hane, Storskrake 33! ex., Storskarv 2 ex., Snatterand 3 ex., Sångsvan 1 par.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2020-03-23 13:10
NISSARYD: Röd glada 3 ex.
FÅRGÅN: Kricka 22 ex, Knipa 12 ex, Röd glada 1 ex, Ormvråk 11 str, Trana 15 str, Stjärtmes 1 par bobygge.
JÄRANÄS: Duvhök 1 ex, Skogsduva 1 ex, Bergfink 60 ex, Bofink 20 ex, Spillkråka 1 ex.
JÄRANÄS HAMN: Storskarv 34 str.
TIRAHOLM: Kungsfiskare 1 ex, Spillkråka 1 ex, Bergfink 150 ex.
BADVIKEN N.BOLMEN: Storskarv 5 ex, Kricka 8 ex, Storlom 1 ex, Havsörn 1 subad, Röd glada 1 ex.
ÅS ÄNGAR: Sångsvan 97 ex, Knölsvan 2 ex, Röd glada 5 ex.
AS.LS

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2020-03-22 22:03
BRÅARPSSJÖN: Kanadagås 5 ex, Knipa 2 par, Domherre 2 hanar + 1 hona, kungsfågel 1ex.
Emil Malm, <malm.leh@gmail.com>
Anderstorp - 2020-03-22 19:54
ROTEN: Fjällvråk 1 hane, Trana 5 par
UNNARYD. Bergfink 20 ex på fågelmatningen.

Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2020-03-22 18:06
SANDVIKS k:a 10.15-11.15. Sädesärla 1 ex, Kanadagås 2 ex, Storskrake 1 par, Gräsand 8 ex, Bofink 2 ex, St. Hackspett 1 trum.
SMÅLANDSSTENAR HÖRSJÖN: Knipa 1 par, Gräsand 5 ex.

Pelle Erenmalm, <anita_pelle@live.se>
Smålandsstenar - 2020-03-22 17:49
DRAVEN 16:20-17:20: Knölsvan 8 ex, Snatterand 2 par, Bläsand 3 par, Stjärtand 1 par, Storskrake 3 ex, Skäggdopping 3 ex, Gråhäger 3 ex, Storskarv 4 ex, Röd glada 3 ex, Fjällvråk 1 ex, Trana 25 str.
VÄCKLINGE: Vitkindad gås 1 ex, Storspov 1 spel.
(SA,AS,LS).
Såg dessutom järnsparv på grannens matning tidigare på em.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-03-22 17:33
RENINGSDAMMARNA: Sångsvan 3 förbiflyg, Grågås 2 ex, Snatterand 2 hanar + 3 honor, Storskrake 24 ex, Storskarv 5 förbiflyg, Gråtrut 2 ad, Större hackspett 1 trum, Forsärla 2 ex, Sädesärla 1 ex (CS,EM)
ANDERSTORPS STORMOSSE, Västra sidan: Trana 1 par + 12 str N, Ljungpipare 65 rast, Tofsvipa >15 rast, Sånglärka 1 sj, Björktrast 40 rast, Dubbeltrast 2 rast + 1 sj, Rödvingetrast 2 rast, Stare >20 rast, Talltita 1 sj (CS,EM)

Christian Sandolf, <>
- 2020-03-22 16:49
SVANAHOLMS ÄNGAR: Bläsgås ca 50 ex, Sädgås 1 ex, Storskrake 4 str, Havsörn 2 subad, Röd glada 1 ex, Trana 10 str, Ljungpipare 41 ex, Enkelbeckasin 7 ex, Sånglärka 6 sj, Steglits 4 ex, dessutom hördes en trolig lappsparv vid Åbykrysset!
BADVIKEN: Bläsand 1 par, Kricka 14 ex, Spillkråka 1 spel, Steglits 1 ex.
VÄSTRA VASSVIKEN: Enkelbeckasin 1 ex, Spillkråka 1 spel, Gransångare 1 sj, Rödhake 1 sj, Gråsiska 1 ex, Sävsparv 1 sj.
ÅS ÄNGAR: Sångsvan 93 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-03-22 15:47
RENINGSDAMMARNA 21/3: Glada 1 ex., Sångsvan 1 par, Snatterand 2 hanar + 3 honor, Storskarv 3 ex., Storskrake 27 ex., Grågås 3 par, Skrattmås 12 ex., Fiskmås 6 ex.
LILJEGRÄND 21/3: Sparvhök 1 ex.

Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2020-03-22 10:05
DRAVEN, Fridsnästornet 6.30-8.30: Storlom 1 ex i sommardräkt, Enkelbeckasin 1 ex, Storspov 2 ex, Stjärtand 1 par, Mindre Hackspett 1 ex
REFTELE 9.00: Turkduva 1 ex vid Tingshuset

Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
Gislaved - 2020-03-22 09:43
VÄCKLINGE 07:30: Storspov 1 spel, Taltrast 1 ex.
REFTELE 07:50: Sångsvan 24 ex.
FÅLLINGE FLYGPLATS 08:00: Tofsvipa 2 ex, Trädlärka 1 sj, Sånglärka 3 sj, Ängspiplärka 1 ex.
VÄSTERÅN DANHULT 08:30: Sångsvan 1 par, Trana 1 par, Spillkråka 1 spel.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-03-21 18:55
RENINGSDAMMARNA: Storskarv 1 ex, Grågås 2 par, Snatterand 2 par, Kricka 2 par, Vigg ca 20 ex, Storskrake 20 ex, Fiskmås 1ex
Anders Wikland, <>
- 2020-03-21 16:55
MELLBY: Skrattmås 200 ex.
DRAVEN 17:30-18:00: Knölsvan 2 ad, Gråhäger 1 ex, Storskarv 2 ex, Röd glada 1 ex, Storspov 1 ex, Havstrut 1 ad, Gråtrut 4 ad.
VÄCKLINGE: Steglits 1 sj

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-03-20 19:49
RENINGSDAMMARNA: Grågås 3 par, Snatterand 1 par, Vigg 10 hanar 3 honor, Storskarake 5 hanar 12 honor, Knipa ca 20, Sothöna ca 20
Anders Wikland, <>
- 2020-03-20 17:39
HYLTEBRUK 19/3: Fiskmås 3 ex, Sädesärla 1 ex (Entreprenadgatan), Forsärla 1 ex
FÄRGÅN 19/3: Knipa 7 ex, Gråhäger 1 ex, Trana 2 par
BYÅS 19/3: Röd glada 1 ex, Nötskrika 1 ex

Christian Sandolf, <>
- 2020-03-20 16:43
MELLBY: Röd glada 2 ex.
DRAVEN 17:20-18:00: Knölsvan 3 ex, Bläsand 24 ex, Stjärtand 1 par, Kricka 50 ex, Havsörn 1 ad + 2 ex 2K, Storspov 2 ex, Havstrut 2 ad, Gråtrut 3 ad.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2020-03-19 19:50
N.BOLMEN (ÅBY): Bläsgås 20 ex, Vitkindad gås 2 ex
ÅS ÄNGAR: Sångsvan 60, Knölsvan 1, Sånglärka 1 sj
DRAVEN: Bläsand >20, Stjärtand 1 par

Erik Larsson, <er.la@telia.com>
Gislaved - 2020-03-19 19:14
NORRA BOLMEN 9.30-12-00. Bläsgås 18 ex (kan ha varit fler - svårsedda), Röd glad 3, Ormvråk 3, Tofsvipa 60, Skrattmås 150, Havstrut 2, Gråtrut 9, Stare 140, Ringduva 10 ex.
Willy & BIrgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2020-03-19 17:45