VÄLKOMMEN TILL VÄSTBO FÅGELKLUBBS OBS-BOK

 

Skriv i Obs-boken.  

RENINGSDAMMARNA: Sångsvan 2 ad, Gräsand 45 ex, Knipa 10 ex, Strömstare 1 ex
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2018-12-11 16:12
TEGET REFTELE 14:30: Ormvråk 1 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-12-10 16:48
Häljarp Kållerstad 181208: Tjäder 5 tuppar på nyhugget hygge!
Kållerstad 181209: Rödhake 1 ex.

anders aronsson , <anders@decalprodukter.se>
Kållerstad - 2018-12-09 18:21
FLATEN: Storskrake 56 ex.
JÄLLUNDEN: Sparvhök 1 ex, Ormvråk 1 ex, Större korsnäbb 7 ex.
ÖNNEKVARN: Kungsfiskare 1 ex.
TIRAHOLM 11:30-12:50: Småskrake 1 hona, Storskrake 16 ex, Skäggdopping 1 ex, Storskarv 6 ex, Gråhäger 7 ex, Gråtrut 2 juv, Havstrut 1 juv, Stjärtmesar hördes.
MÖLLEKVARN: Gråhäger 1 ex, Gråtrut 1 ad.
KÅREHAMN: Gräsand 127 ex, Storskarv 4 ex.
SVANAHOLMS ÄNGAR: Sädgås 500 ex, Bläsgås 2 ex, Vitkindad gås 2 ex, Smådopping 1 ex i Storån (mellan bron och den gråa ladan).
KINNABERG: Sångsvan 28 ex, Grågås 1 ex.
VÄCKLINGE: Sparvhök 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-12-09 16:12
DRAVEN: Sångsvan 48 ex, Grågås 2 ex, Gräsand 100 ex, Knipa 1 hona.
SVANAHOLMS ÄNGAR: Smådopping 1 ex i Storån (i höjd med pumpstationen), Sädgås 500 ex, Bläsgås 2 ex, Vitkindad gås 2 ex, Ormvråk 2 ex.
LILJENÄSVIKEN: Morkulla 1 ex stöttes.
STORÅNS MYNNING: Sångsvan 2 ex, Stjärtmes >10 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-12-08 14:04
N.BOLMEN: 1 ex smådopping i storån, 1 subad Havsörn, 250 ex sädgås, 1 ex snösparv, 1 ex ormvråk.
DRAVEN: 1 subad Havsörn, 25 ex sångsvan, 1 ex varfågel.
Anders o Lotta

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2018-12-05 15:11
TIRAHOLM: Gråhäger 2, Storskarv 1, Gröngöling 1 ex.
SÄVSÅS: Ormvråk 1 ex.
JÄRANÄS. Bläsand 1, Gräsand 210 ex.
ÖNNEKVARN. Gråhäger 1 ex.

Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-12-04 15:14
Horshaga: 1 ex Ormvråk
Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2018-12-02 21:55
RENINGSDAMMARNA: Strömstare 1 ex., Sångsvan 2 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2018-12-02 17:52
HASSELGATAN: Stenknäck 1 ex vid fågelmatningen
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2018-12-01 17:22
SMALÅS 14.30: Tjäder 2 tuppar
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
Gislaved - 2018-12-01 17:10
ANDERSTORP, Bråarpsvägen: Trots lågt vattenstånd i Töråsbäcken har Strömstaren kommit dit nu.
Betgsgatan igår, Stenknäck 1 ex och Rödhake 1 ex.

Marianne Hedlund, <marianne@larshedlund.com>
Anderstorp - 2018-11-30 21:55
STRÖMHULT, Långaryd: Kattuggla ex.
Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-11-27 17:15
LILJEGRÄND: Vitkindad gås 1 ex. förbiflygande.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2018-11-27 14:55
Stenknäck 1 ex vid Genvägen - Sofiagatan
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2018-11-25 20:44
Järanäs: 1 ad Havsörn, 13 ex Storskrak, 202 ex Gräsand
Tiraholm: 152 ex Storskrak, 2 ex Storskarv, 1 ex Fiskmås, 1 ex Gråtrut,1 ex Havsörn kan vara samma som vid Järanäs.
N.Bolmen åmynningen. 1 ex Skogssnäppa, 1 ex Steglits, 10 ex Stjärtmes, oräknade gäss.
Draven: 1 ex Ägretthäger, 1 ex Gråhäger, 1 ex Blåkärrhök, 42 ex Sångsvan, 2 ex Gråsiska.
Anders o Lotta Sandh

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2018-11-25 17:15
UNNARYD: Sparvugglan flög en sväng vid vår fågmatning nyss men höll sig på betryggande avstånd från vårt köksfönster.
Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-11-25 09:41
UNNARYD: En Sparvuuggla dunsade i vårt köksfönster på morgonen och föll ner på altangolvet. Den satt där en stund och återhämtade sig, innan den flög upp och satte sig på en tallgren.
Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2018-11-23 19:24
SMALÅS 16.00: Nötkråka 2 ex, Morkulla 1 ex
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
Gislaved - 2018-11-23 17:14
UNNARYD f.m. Sädgås 27 ex sträckande
Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2018-11-21 16:10
TIRAHOLM. Gråhäger 8, Storskarv 4, Gråtrut 2, Gräsand 15, Stjärtmes 9 ex
JÄRANÄS: Gräsand 178, Storskrake 23 ex. Storskarv 7 ex mot SV.

Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-11-21 16:08
RENINGSDAMMARNA: Kricka 1 par, Knipa 12 ex
HASSELGATAN: Steglits 1-2 ex vid fågelmatningen dagligen senaste veckan

Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2018-11-20 20:14
VÅRTSJÖN, Ås: Varfågel 1 ex
NORRA BOLMEN: Spetsbergsgås 1, Sädgås 360, Vitkindad gås 13, Grågås 2, Fiskmås 2 ex rastande, Sångsvan 9 ex sträckande

Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-11-19 15:59
JÄRANÄS: Havstrut 1 ad, Storskrake 29, Gräsand 105, Gråhäger 2, Ormvråk 1 ex.
ÖNNEKVARN: Gråhäger 2 ex.

Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-11-17 15:55
HASSELGATAN: Steglits 1 ex vid fågelmatningen
Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2018-11-15 19:32
Liljegränd. En steglits åt av maskrosor bakom huset.
AL & Arto Kantola, <alkantola@tele2.se>
Gislaved - 2018-11-15 16:13
RENINGSDAMMARNA: Brunand 1 hane (BG,EL), Strömstare 1 ex., Gråsiska 5 ex., Kricka 1 ex., Knipa 8 ex., Gräsand 40 ex., Korp 3 ex., Större hackspett 1 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2018-11-12 18:23
Liljegränd 5: stenknäck, 1 ex på matningen igår.
Anna-Liisa Kantola, <alkantola@tele2.se>
Gislaved - 2018-11-10 19:28
NORRA BOLMEN 9.45-12.00: Sädgås 230, Havsörn 2, Fiskmås 1, Tofsvipa 4, Gråhäger 2, Björktrast 75, Gråsiska 9, Storskarv 1, Gräsand 25 ex.
Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2018-11-10 17:33
DRAVEN 12:1-12:40: Knölsvan 2 ad, Sångsvan 2 ad, Havsörn 1 ad, Tofsvipa >100 ex.
VÄCKLINGE: Björktrast >300 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-11-07 15:45
TIRAHOLM: Havstrut 1 ad, Gråhäger 3, gräsand 25 ex.
JÄRANÄS: Gräsand 95 ex.
NÄSSJA: Stjärtmes 3, Domherre 7 ex.

Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-11-06 17:28
DRAVEN 10:00-10:15: Tofsvipa >50 ex.
VÄCKLINGE: Ängspiplärka 1 ex, Steglits 1 ex, Gråsiska 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-11-06 11:48
Blåbärsstigen: 4 ex Steglits
Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2018-11-05 20:16
DRAVEN 10:30-11:00: Knölsvan 2 ad, Sångsvan 9 ex, Bläsand 3 ex, Tofsvipor hördes.
VÄCKLINGE: Steglits 1 ex, Bergfink 1 ex, båda på grannens matning.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-11-05 12:31
RENINGSDAMMARNA 3-4/11: Strömstare 1 ex., Sångsvan 1 ex., Kricka 1 ex., Knipa 15 ex., Gräsand 40 ex., Större hackspett 1 ex., Gråsiska 8 ex., Gärdsmyg 1 ex., Nötskrika 1 ex.
LÖBBO 3/11: Ormvråk 1 ex.
HARASJÖN 3/11: Gråhäger 1 ex., Storskrake 2 ex., Storskarv 6 ex.
MAJSJÖN 3/11: Storskrake 46 ex.
NISSANFALLET 4/11: Gärdsmyg 1 ex., Nötväcka 1 ex., Grönsiska 3 ex.

Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2018-11-04 21:34
Stengårdshultssjön: Endast 4 Gräsänder i sjön.
Tåbo: Vitkindad gås 1 ex på en åker.
Nissasjöarna: Helt tomt på fågel!

LG Hellman, <lassehellman51@gmail.com>
Hagelstorp - 2018-11-04 20:44
STRÖMHULT,Långaryd: Kattuggla 1 ex i skorstenshuv.
FÄRGÅN: Sångsvan 5 ex.
JAKOBS SJÖ. Stjärtmes 6 ex, Brunsiska 1 ex, Storskarv 3 ex.
NISSARYD: Björktrast 250 ex
GASSLJUNGA: Björktrast 200 ex, Ängspiplärka 1 ex

Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-11-04 20:23
Färgån: 1 ex Sångsvan
Järanäs: 2 subab Havsörn, 6 ex Gråhäger, 35 ex Gräsand, 5 ex Gråtrut
N.Bolmen: utöver Stefans rapport. 2 ex Duvhök.
Lövåsberget: 1 ex rop Berguv. Anders o Lotta

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2018-11-04 20:00
3/11: GISLAVED
Steglits 2 ex Nissanfallet, Stenknäck 1 ex Genvägen-Södergatan
4/11:
Strömstare 1 ex Reningsdammarna, 1 ex Nissanfallet

Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2018-11-04 19:57
N.BOLMEN 11:00-16:00: Storlom 1 ex, Sädgås 254 ex, Grågås 3 ex, Ljungpipare 1 ex, Tofsvipa 90 ex, Enkelbeckasin 1 ex, Dvärgbeckasin 1 ex, Morkulla 1 ex, Gråhäger 3 ex, Storskarv 1 ex, Fiskmås 1 ex, Gråtrut 2 ad, Ringduva 1 ex, Sånglärka 3 ex, Ängspiplärka 20 ex, Varfågel 3 ex, Steglits 2 ex. (SA, Anders & Lotta Sandh).
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-11-04 18:43
KLÄMMAN REFTELE: Tjäder 1 tupp, Ringduva 1 ex.
LÖVÅSABERGET: Sidensvans 1 ex, Gråsiska 1 ex.
FLAHULTASJÖN: Sångsvan 3 ex, Storskarv 1 ex, Skäggmes minst 3 ex.
REFTELE: Tofsvipa 2 ex, Turkduva 1 ex tingshuset, Taltrast 2 ex.
DRAVEN: Knölsvan 2 ex, Kricka 6 ex, Skedand 4 ex,
FRIDSNÄS: Sångsvan 23 ex, Ringduva 2 ex, Stare 2 ex, Gråsiska 1 ex.
ÅS ÄNGAR: Sångsvan 41 ex, Ängspiplärka 1 ex, Gråsiska 2 ex.
TALLBERGA: Steglits 1 ex, Gråsiska 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-11-04 18:38
RENINGSDAMMARNA: Strömstare 1 ex
Anders Wikland, <>
- 2018-11-04 15:10
SMALÅS: 25 arter i skogarna jmf. med 31 ex första dagen förra året. Mycket hackspettar, grönsiska, större och mindre korsnäbb. Även ovanligt många svartmesar och kungsfåglar.
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
Gislaved - 2018-11-03 21:13
FLATEN: Storskrake 35 ex, Gråsiska 1 ex.
BILLARP: Tjäder 1 tupp, Större korsnäbb 5 ex.
ÅBJÖRNABO: Steglits 1 ex.
LILLARYD: Dubbeltrast 1 ex, Gråsiska 1 ex.
KÅREHAMN/SUNNARYD: Gräsand 57 ex, Skäggdopping 2 ex, Gråhäger 2 ex, Steglits 2 ex, Gråsiska 1 ex.
SKINNEBO: Storskrake 1 hona, Sparvuggla 1 ex på dagkvist, Stjärtmesar.
MÖLLEKVARN: Storskarv 1 ex, Gråtrut 16 ex, Havstrut 1 ad, Steglits 1 str, Gråsiska 8 str, Domherre 6 str.
TIRAHOLM: Storskrake 20 ex, Skäggdopping 2 ex, Storskarv 2 ex, Gråhäger 6 ex, Havsörn 1 ad + 2 yngre, Duvhök 1 ex, Kungsörn 1 subad, Fiskmås 2 ad + 1 juv, Gråtrut 30 ex, Havstrut 3 ad + 2 juv, Ringduva 2 ex, Vinterhämpling 2 str.
KÅREBODA URSHULT: Taltrast 1 ex.
HÄSSLEHULT: Havsörn 1 subad.
JÄLLUNTOFTA: Duvhök 1 ex, Stjärtmesar.
FEGEN: Storskrake 21 ex, Skäggdopping 1 ex, Storskarv 2 ex.
BURSERYD: Sparvhök 1 ex.
SAMSERYDSSJÖN: Storskrake 1 hane, Storskarv 1 ex.
FEGENS SÅGVERK SM.STENAR: Sidensvans 6 ex, Svart rödstjärt 2 ad hanar + 1 honfärg.
DRAVEN: Knölsvan 2 ad, Kricka 3 ex, Stjärtand 1 par, Tofsvipa 160 ex, Enkelbeckasin 1 ex.
FLAHULTASJÖN: Dubbeltrast 2 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-11-03 20:52
TIRAHOLM. Gråhäger 6, Skägdopping 2, Gråtrut 4, Gräsand 28, Havsörn 3, Gröngöling 1 ex
JÄRANÄS: Sädesärla 1, Stare 10, Gräsand 95, Steglits 4, Skäggdopping 1, Ormvråk 3 ex.
ALMESJÖ: Ormvråk 1 ex.

Willy & BIrgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2018-11-03 20:20
Ulverstorp: 6 ex St.korsnäbb
Valån: 1 ex Strömstare
Öjhult: 8 Ex St.korsnäbb, 6 ex Gråsiska
Ettö 2 ex Morkulla
N.Gusjön: 1 ex Vinterhämpling, 1 ex Steglits.
Anders o Lotta

Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2018-11-03 18:16
DRAVEN 16:15-16:30: Knölsvan 2 ad, Sångsvan 21 ex, Tofsvipa ca 100 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-11-02 18:17
DRAVEN 15:00-15:30: Knölsvan 2 ad, Sångsvan 10 ex, Bläsand 6 ex, Tofsvipa 113 ex.
VÄCKLINGE: Steglits 1 ex, Gråsiska 4 EX.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-11-01 17:07
ÖLMESTAD 15:55: Turkduva 3 ex satt på taket på djurstallarna.
DRAVEN 16:00-16:20: Knölsvan 2 ex, Sångsvan 1 ex, Bläsand 10 ex, Kricka 2 ex, Tofsvipa 1 ex, Gråsiska 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-10-31 18:23
NORRA BOLMEN 9-11.15. Sädgås 230, Tofsvipa 85, Stare 10, Havsörn 2, Fiskmås 2, Gräsand 53, Storskarv 2, Gråhäger 1 ex.
MÖLLEKVARN: Gråhäger 1 ex.

Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2018-10-31 12:39