VÄLKOMMEN TILL VÄSTBO FÅGELKLUBBS OBS-BOK

 

Skriv i Obs-boken.  

1 ex Brunsångare, 2 ex Sidensvans, 2 ex Steglits.
Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2018-10-22 17:07
DRAVEN 11:00-11:30: Sångsvan 2 ex, Bläsand 7 ex, Skedand 2 ex, Tofsvipa 110 ex.
VÄCKLINGE: Rödvingetrast >50 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-10-22 12:06
SVANAHOLMS ÄNGAR: Sädgås 93 ex, Röd glada 1 ex, Gråhäger 1 ex, Sånglärka 10 ex, Vinterhämpling 8 ex, Hämpling 3 ex, Gråsiska 1 ex, Stenknäck 4 str.
LILJENÄSVIKEN: Grågås 3 str, Storskarv 9 str, Röd glada 1 str, Havsörn 1 ad + 1 juv, Fiskmås 2 ad, Rödvingetrast 60 str, Steglits 3 ex, Gråsiska 15 str, Varfågel 1 ex, Snösparv 1 ex.
KÅREHAMN: Storskarv 1 ex.
MÖLLEKVARN: Gråhäger 1 ex, Spillkråka 1 ex, Gråsiska 2 ex.
TIRAHOLM: Storskarv 2 ex, Gråhäger 3 ex, Röd glada 1 ex, Havsörn 1 subad + 1 juv, Fiskmås 2 ad, Gråtrut 10 ex, Havstrut 2 ad + 2 juv.
FLATEN: Storskarv 1 ex.
DRAVEN: Bläsand 11 ex, Skedand 2 ex, Vigg 1 hane, Storskarv 1 ex, Blå kärrhök 1 hane, Enkelbeckasin 4 ex.
VÄCKLINGE: Rödvingetrast >100 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-10-21 19:04
Brunsångaren kvar idag. 2 ex Steglits
Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2018-10-21 17:58
DRAVEN: Grågås 24 satt, Bläsand 41 ex, Kricka 15 ex, Stjärtand 7 ex, Skedand 6 ex, Storskarv 2 str, Gråhäger 1 ex, Havsörn 1 ad + 1 juv, Blå kärrhök 2 ex (hane+hona), Stenfalk 1 ex, Tofsvipa 53 ex, Kärrsnäppa 2 ex, Enkelbeckasin 2 ex.
VÄCKLINGE: Havstrut 1 ad str, Spillkråka 1 ex, Sånglärka 4 str, Sidensvans 3 ex, Rödvingetrast 50 ex, Stare 30 ex, Vinterhämpling hördes.
KINNABERG: Större korsnäbb 2 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-10-20 18:59
Brunsångaren har varit synlig till och från under dagen, sågs i skymningen mellan Blåbärsstigen och Hallonstigen. I övrigt ca 500 str grågäss, 8 sidensvansar
Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2018-10-19 21:13
UNNARYD 9,00: Sidensvans 30 ex.
JÄRANÄS 9.20-12.20. Grågås 94, Storskrake 7, Storskarv 8, Ormvråk 1, Sidensvans 23, Stare 30 ex sträckande bl.a. Stationärt: Storskrake 6, Gråhäger 2, Gräsand 60, Gråtrut 5 ex.

Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@talia.com>
- 2018-10-19 18:46
DRAVEN 16:10-17:00: Sångsvan 6 ad, Sädgås 4 ex, Bläsand 8 ex, Stjärtand 1 ex, Sledand 8 ex, Gråhäger 1 ex, Röd glada 1 str, Blå kärrhök 1 hane, Trana 1 ex, Tofsvipa 11 ex, Enkelbeckasin 5 ex.
VÄCKLINGE: Stare 7 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-10-19 18:37
Brunsångaren var kvar på eftermiddagen. Tack Anders!
Anders Wikland, <anders.wikland@gislaved.se>
- 2018-10-18 21:35
DRAVEN: Sädgås 13 ex, Gråhäger 3 ex
ÅS ÄNGAR: Sångsvan 48 ex, Havsörn 1 ex
ÅBYKRYSSET: Tofsvipa 20 ex, Sånglärka 5 ex
ÅS: Röd glada 1 ex

Erik Larsson, Bo Gillberg, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2018-10-18 19:37
DRAVEN 15:30-16:10: Bläsand 29 ex, Skedand 6 ex, Gråhäger 1 ex, Tofsvipa 4 ex, Enkelbeckasin 1 ex.
VÄCKLINGE: Stare 4 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-10-18 18:59
Brunsångaren kvar idag också. 10 str Sångläkor, 3 str Starar, 1 ex Svarthätta hona
Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2018-10-17 21:21
FÄRGÅN: Storskarv ex.
NISSARYD: Tofsvipa 50 rastande, Gråsparv 25, Rödvingetrast flocksång av mindre flock.

Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-10-17 18:35
REFTELE 15:00: Sidensvans 3 ex.
DRAVEN 15:10-15:30: Bläsand 4 ex, Skedand 5 ex, Gråhäger 2 ex, Tofsvipa 20 ex.
VÄCKLINGE: Rödvingetrast 80 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-10-17 18:32
Brunsångare kvar idag.
Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2018-10-16 21:07
DRAVEN 16:20-17:00: Ägretthäger 3 ex, Gråhäger 1 ex, Grågås 79 str, Bläsand 17 ex, Vigg 1 hona, Tofsvipa 7 ex.
VÄCKLINGE: Steglits 1 ex, Vinterhämpling 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-10-16 19:39
JÄRANÄS 8.45-10.45: Skäggdopping 1, Havstrut 4 ad, Gräsand 62, Gråhäger 1, Storskarv 1, Sävsparv 4 ex.
Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-10-16 11:57
Brunsångaren har varit kvar hela dagen. Lockat flitigt och visat upp sig fint. Övrigt 4 ex Steglits, 2 ex hämpling
Anders Sandh, <hestrahoning@outlook.com>
Hestra - 2018-10-15 20:54
DRAVEN 17:15-17:45: Ägretthäger 4 ex, Bläsand 31 ex, Stjärtand 9 ex, Skedand 1 ex, Havsörn 1 ad, Tofsvipa 140 ex, Enkelbeckasin 2 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-10-15 19:06
RENINGSDAMMARNA: Snatterand 1 par, Smådopping 4 juv., Grågås 75 str.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2018-10-15 17:17
HESTRA 10-11:. Brunsångare 1 ex visade upp sig fint i samma buskage.
ÅS ÄNGAR 12.10: Sångsvan 35 ex
DRAVEN 12.20-13.00: Ägretthäger 5, Gråhäger 4, Tofsvipa 50, Enkelbeckasin 1, Bläsand 10, Kricka 5, Gräsand >75, Ringduva 65 ex sträckande.
DRAFTINGE: Sparvhök 1 jagande hane.

Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2018-10-15 13:49
DRAVEN 16:45-17:00: Ägretthäger 6 ex (Nytt rekord!), Gråhäger 1 ex, Bläsand 3 ex, Röd glada 2 juv.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-10-14 21:22

Igår kväll i skymningen fick jag reda på att Anders Sandh i Hestra hade en skum liten sångare i trädgården och som hade ett ärtsångarlikt smackande! Det bör ju vara Brun- eller videsångare! Det var dock försent för att hinna till Hestra innan det blev mörkt då jag har 35 minuters resa dit! Åkte istället dit i morse och var ganska säker på att den dragit i den stjärnklara natten, men längs vägen var det dimbankar och hoppet om att den var kvar ökade! Den behöver ju också äta upp sig, efter sin långa resa från Sibirien! Var på plats i det första gryningsljuset och jag hörde den locka redan när jag öppnade bildörren! Såg fågeln direkt i en rishög på tomten och fick några foton! Brunsångare helt klart och en ny art för Småland! Anders kom ut och jag fick klartecken att larma, det var ju trots allt i ett villakvarter! Många kom och de flesta fick se den, dock var den försvunnen i två omgångar och var då svår att återfinna pga att den var tystlåten! Anders meddelar nu att den är kvar i skymningen! Det var även mycket annan fågel i rörelse i kvarteret Bli: Grågås 165 str, Sånglärka 1 str, Sidensvans 20 ex, Steglits 1 ex, Hämpling 1 str, Gråsiska 1 ex, Stenknäck 2 ex mm.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-10-14 21:13
KÅLLERSTAD GÅRSKEN 181012: 09.00 Belated News!!Trädlärka 11 ex sträckande mot SV!
Anders Aronsson , <anders@decalprodukter.se>
Kållerstad - 2018-10-13 19:54
FRIDSNÄSTORNET, DRAVEN 09:30-15:00: Ägretthäger 4 ex, Gråhäger 3 ex, Knölsvan 1 ad, Sädgås 1 str, Grågås 190 str, Bläsand 26 ex, Skedand 1 ex, BRUN GLADA 1 ad, Röd glada 6 ex, Havsörn 4 ex, Blå kärrhök 1 hona, Duvhök 1 juv, Sparvhök 5 str, Ormvråk 10 str, Fjällvråk 1 ex + 3 str, Tornfalk 1 str, Tofsvipa 20 ex, Enkelbeckasin 5 ex, Skrattmås 2 str, Fiskmås 2 str, Skogsduva 6 str, Ringduva 450 str, Sånglärka 42 str, Ängspiplärka 29 str, Järnsparv 2 str, Gransångare 1 ex, Stare 5 str, Bo/Bergfink 60 str, Steglits 1 ex, Grönsiska 33 str, Sävsparv 1 ex. (SA,mfl).
VÄCKLINGE: 07:20-09:00: Spillkråka 1 ex, Järnsparv 2 ex, Rödvingetrast 100 ex, Stare 3 ex, gransångare 2 ex.
TEGET REFTELE: Stenskvätta 1 juv.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-10-13 19:54
DRAVEN 11:00-11:30: Ägretthäger 4 ex, Enkelbeckasin 2 ex.
VÄCKLINGE: Röd glada 1 ex, Sparvhök 1 str, Sånglärka 1 str, Stare 2 ex, Steglits 2 ex, Sävsparv 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-10-12 18:43
UNNARYD. Stenskvätta 1 ex på Nygårds gärde.
Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-10-11 18:49
DRAVEN 10:15-11:30: Ägretthäger 2 ex, Gråhäger 2 ex, Knölsvan 1 ad, Grågås 131 str, Bläsand 21 ex, Stjärtand 3 ex, Storskarv 50 str, Röd glada 2 ex, Blå kärrhök 1 honf, Enkelbeckasin 2 ex.
VÄCKLINGE: Skogsduva 11 str, Ringduva >1200 str, Sånglärka 1 str, Ängspiplärka 5 str, Sädesärla 1 str, Björktrast 15 str, Rödvingetrast 60 ex, Stare 9 ex, Gråsiska 1 ex, Större korsnäbb 1 ex, Stenknäck 1 str.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-10-11 12:13
JÄRANÄS 9-12: Havstrut 3 ad, Sånglärka 12, Ängspiplärka 15, Stare 25, Svartmes 6, Grönsiska 143 ex str. Häger 1, Storskarv 1, Ringduva 50, Skogsduva 1, Nötkråka 1 ex.
Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2018-10-10 17:22
RENINGSDAMMARNA: Smådopping 3 juv., Forsärla 1 ex., Bläsand 1 hane, Vigg 8 ex., Kricka 6 ex., Gräsand 50 ex., Sparvhök 1 ex.
Bo Gillberg, <bo.gillberg@telia.com>
Gislaved - 2018-10-10 13:20
DRAVEN 10:15-11:45: Ägretthäger 5 ex, Knölsvan 1 ad, Bläsand 15 ex, Stjärtand 3 ex, Skedand 8 ex, Röd glada 4 ex, Blå kärrhök 2 ex (hane+honf.), Sparvhök 1 str, Tofsvipa 60 ex, Enkelbeckasin 1 ex.
VÄCKLINGE: Ormvråk 11 str, Fjällvråk 3 str, Spillkråka 1 ex, Forsärla 1 str, Järnsparv 1 ex, Rödvingetrast 60 ex, Grönfink 5 str, Steglits 3 ex, Hämpling 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-10-10 12:10
DRAVEN 12:50; Ägretthäger 4 ex.
Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-10-09 23:53
DRAVEN 11:00-11:30: Ägretthäger 2 ex, Gråhäger 1 ex, Bläsand >80 ex, Skedand 1 ex, Tofsvipa 120 ex, Stare 30 ex.
VÄCKLINGE: Röd glada 1 ex, Rödvingetrast >40 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-10-09 12:06
JÄRANÄS 9.20-12.00: Sträck av bl.a Grågås 67, Fiskmås 1, Sånglärka 37, Rödvingetrast 10, Bergfink 65, Sävsparv 1 ex.. Rastande: Rongduva 100, Gräsand 110, Sävsparv 1 ex. Stationärt Häger 1, Storskarv 2 ex.
Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-10-08 15:19
DRAVEN 10:10-11:10: Ägretthäger 1 ex, Bläsand 35 ex, Havsörn 1 yngre, Blå kärrhök 1 juv, Tofsvipa 100 ex.
VÄCKLINGE: Sånglärka 47 str, Stare 8 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-10-08 12:33
DRAVEN: Knölsvan 1 ad, Grågås 28 str, Bläsand 15 ex, Stjärtand 3 ex, Skedand 2 ex, Röd glada 2 ex, Blå kärrhök 2 honfärg, Fjällvråk 1 ex + 1 str, Ägretthäger 1 ex, Gråhäger 1 ex, Trana 50 str, Tofsvipa 100 ex, Kärrsnäppa 1 ex, Enkelbeckasin >5 ex, Skogsduva 2 str, Ringduva >800str.
VÄCKLINGE: Sånglärka 22 str, Sädesärla 2 str, Svarthätta 1 hane, Gransångare 1 ex, Steglits 1 ex.
SVANAHOLMS ÄNGAR: Sädgås 15 str, Sparvhök 1 str, Ormvråk 6 str, Tofsvipa 100 ex, Enkelbeckasin 1 ex, Ringtrast 2 ex, Stenskvätta 3 ex, Stare 30 ex, Steglits 8 ex, Hämpling 3 ex.
LILJENÄS-/BADVIKEN 09:10-10:50: Grågås 78 str, Havsörn 1 subad, Sparvhök 2 str, Fjällvråk 1 str, Spillkråka 1 ex, Gransångare 1 SJ, Hämpling 1 ex, Gråsiska 1 ex, Snösparv 1 ex.
TALLBERGA 12:35: Sidensvans 2 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-10-07 19:11
DRAVEN 09:50-14:40: Bläsand 24 ex, Kricka >60 ex, Stjärtand 3 ex, Skedand 3 ex, Röd glada 20 ex sågs samtidigt, Blå kärrhök 2 ex(hane+hona), Fjällvråk 1 ex, Tofsvipa 121 ex, Enkelbeckasin 3 ex.
VÄCKLINGE: Duvhök 1 juv, Sparvhök 1 ex, Fjällvråk 3 str, Tornfalk 1 ex, Spillkråka 1 ex, Forsärla 1 ex, Svarthätta 1 hane, Stare 6 ex + 2 str, Steglits 2 ex, Gråsiska 6 ex, Hämpling 2 str.
REFTELEVIKEN: Nötkråka 1 ex kom flygande från Källstorp.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-10-06 18:12
SMALÅS 15.30: Sidensvans 5 ex, säsongens första flock.
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
GISLAVED - 2018-10-05 18:05
DRAVEN 16:45-17:05: Smådopping 1 juv, Bläsand 60 ex, Skedand 1 ex, Blå kärrhök 1 juv, Tofsvipa >100 ex.
VÄCKLINGE: Röd glada 1 ex, Stare 2 ex, Steglits 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-10-05 17:23
SMALÅS 12.30: Ringtrast 1 utf. hane i trastflock som även innehöll flera Rödvingetrastar.
Mats Hallberg, <mats.hallberg@bahnhof.se>
Gislaved - 2018-10-05 13:15
ÖLMESTAD 15:00: Röd glada 1 ex.
DRAVEN 15:20-15:50: Bläsand 40 ex, Stjärtand 1 ex, Skedand 3 ex, Blå kärrhök 1 juv, Enkelbeckasin 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-10-04 18:07
JÄRANÄS 9.05-12.30: Sträckande Grågås 72, Storskarv 43, Röd glada 1, Tornfalk 1, Skogsduva 1, Ladusvala 3, ängspiplärka 30, Forsärla 1 (mellanlandade på ett bord vid hamnen), Stare 7, Hämpling 2, Sävsparv 2 ex bl.a. Stationärt: Häger 3 ex, Koltrast 8 ex.
Willy Strömblad, <strombladwilly@gmail.com>
- 2018-10-04 16:17
RENINGSDAMMARNA: Vigg 4 hanar + 2 honor, Smådopping 2 juv
HASSELGATAN: Rödstjärt 1 juv

Erik Larsson, <er.la@telia.com>
GISLAVED - 2018-10-04 15:56
Draftinge: 16 röda glador i en termikskruv över ängarna
Tommy wästlund, <t.vastlund@hotmail.com >
DRAFTINGE - 2018-10-03 22:08
UNNARYD kl 16: Trana 75 ex sträckande S
Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2018-10-03 18:25
JÄRANÄS 09-11.50: Sträck av bl.a Grågås 77, Ormvråk 5, Ringduva 220, Ladusvala 3, Grönsiska 30 ex. Dessutom Varfågel 1 ex, rastande Rödvingetrastar, Taltrastar, Dubbeltrastar, Gräsand 45, Häger 1 ex.
Willy & Birgitta Strömblad, <bwsd@telia.com>
- 2018-10-03 18:24
DRAVEN 17:00-17:40: Bläsand 20 ex, Snatterand 1 par, Skedand 2 ex, Gråhäger 1 ex, Blå kärrhök 1 hane, Tofsvipa 150 ex, Enkelbeckasin 2 ex.
VÄCKLINGE: Ladusvala 2 str.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-10-03 18:23
ÅS ÄNGAR 14:45: Sångsvan 24 ex, Tofsvipa 87 ex, Stare 50 ex.
DRAVEN 16:45-17:30: Ägretthäger 1 ex, Gråhäger 1 ex, Bläsand 50 ex, Stjärtand 5 ex, Skedand 4 ex, Tofsvipa 40 ex.
VÄCKLINGE: Gransångare 1 ex, Steglits 1 ex, Hämpling 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-10-02 17:57
DRAVEN 14:45-15:45: Ägretthäger 1 ex, Gråhäger 1 ex, Knölsvan 1 ex, Bläsand 40 ex, Snatterand 1 par, Stjärtand 7 ex, Skedand 1 ex, Röd glada 6 ex, Fjällvråk 1 ex, Kungsörn 1 ad, Stenfalk 1 str, Tofsvipa 100 ex, Skogsduva 1 str, Stare 6 ex.
VÄCKLINGE: Rödvingetrast 4 str, Gransångare 1 ex, Streglits 1 ex.

Stefan Andersson, <ludde.x@telia.com>
Reftele - 2018-10-01 18:52
NENNESMO: Röd glada 1 ex
Anders Wikland, <anders.wikland@gislaved.se>
- 2018-10-01 17:35